Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Zarządu Powiatu 2010 r. – 2014 r.

 

Uchwałay Zarządu Powiatu Namysłowskiego
L.p. Nr z dnia w sprawie
604 145/604/2014 12 listopada 2014 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2015 rok
603 145/603/2014 12 listopada 2014 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwaływ sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego
602 146/602/2014 05 listopaada 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok 
601 146/601/2014 05 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2014 roku 
600 146/600/2014 05 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2014 roku 
599 146/599/2014 05 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2014 roku 
598 146/598/2014 05 listopada 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Bartoszowi Medyk - Dyrektorowi Zespołu Szkół  Mechanicznych  im. Żołnierzy Września 1939 roku w Namysłowie
597 145/597/2014 24 październik 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok 
596 145/596/2014 24 październik 2014 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2014 roku
595 145/595/2014 24 październik 2014 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2014 roku
594 145/594/2014 24 październik 2014 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2014 roku 
593 145/593/2014 24 październik 2014 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia VII (siódmych) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne i mieszkaniowo-usługowe) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej 
592 145/592/2014 24 październik 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 102/444/2013 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie wieloletniego planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Namysłowskiego na lata 2013 – 2016 
591 144/591/2014 15 październik 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok 
590 144/590/2014 15 październik 2014 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2014 roku
589 144/589/2014 15 październik 2014 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2014 roku
588 144/588/2014 15 październik 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości - urządzonego lokalu przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej, przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat  
587 144/587/2014 15 październik 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie
586 143/586/2014 07 październik 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok
585 143/585/2014 07 październik 2014 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2014 r.
584 143/584/2014 07 październik 2014 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2014 roku
583 142/583/2014 29 września 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu T. C. 
582 141/582/2014 24 września 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok 
581 141/581/2014 24 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2014 roku
580 141/580/2014 24 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2014 roku
579 141/579/2014 24 września 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie
przy ul. Gałczyńskiego przeznaczonych do sprzedaży
 
578 141/578/2014 24 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie Stowarzyszeniu Przyjaciół Chorych „Nadzieja” z siedzibą w Namysłowie, części nieruchomości Powiatu Namysłowskiego położonej przy ul. Pułaskiego 3B w Namysłowie na czas nieokreślony
577 140/577/2014 15 września 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok 
576 140/576/2014 15 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2014 roku 
575 140/575/2014 15 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2014 roku
574 139/574/2014 08 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia III (trzeciego) publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego położonego w Namysłowie, Rynek 16/7
573 138/573/2014 27 sierpnia 2014 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2014 roku
572 138/572/2014 27 sierpnia 2014 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2014 roku
571 138/571/2014 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej drogi nr 5711P poprzez wyłączenie z użytkowania jej części - działka nr 2103/1 obręb Miasto Kępno
570 137/570/2014 18 sierpnia 2014 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok
569 137/569/2014 18 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2014 roku
568 137/568/2014 18 sierpnia 2014 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2014 roku 
567 137/567/2014 18 sierpnia 2014 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2014 roku
566 137/566/2014 18 sierpnia 2014 r. wyrażenie zgody na przyjęcie w drodze darowizny na własność Powiatu Namysłowskiego nieruchomości położonej w miejscowości Pielgrzymowice o nr ewidencyjnym 6/7, stanowiącej własność małżonków M. i S. P. 
565 137/565/2014 18 sierpnia 2014 r. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
564 137/564/2014 18 sierpnia 2014 r. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
563 137/563/2014 18 sierpnia 2014 r. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
562 135/562/2014 17 lipca 2014 r. zmiany uchwały nr 102/444/2013 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie wieloletniego planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Namysłowskiego na lata 2013 – 2016
561 135/561/2014 17 lipca 2014 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok
560 135/560/2014 17 lipca 2014 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2014 roku
559 135/559/2014 17 lipca 2014 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2014 roku
558 135/558/2014 17 lipca 2014 r. udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Pietroszek- Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie
557 134/557/2014 26 czerwca 2014 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok
556 134/556/2014 26 czerwca 2014 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2014 roku
555 134/555/2014 26 czerwca 2014 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2014 roku
554 134/554/2014 26 czerwca 2014 r. wykazu nieruchomości położonych w Namysłowie przy ul. Mickiewicza 12 przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
553 133/553/2014 16 czerwca 2014 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok
552 133/552/2014 16 czerwca 2014 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2014 roku
551 133/551/2014 16 czerwca 2014 r. wyrażenie zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Namysłowie przy ul. Mickiewicza 12 na rzecz dzierżawcy Pana I. B.
550 132/550/2014 11 czerwca 2014 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2014 roku
549 132/549/2014 11 czerwca 2014 r. przekazania Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej uprawnień w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych w 2014 roku
548 132/548/2014 11 czerwca 2014 r. wykazu nieruchomości - urządzonego pomieszczenia przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
547 131/547/2014 26 maja 2014 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2014 roku
546 131/546/2014 26 maja 2014 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2014 roku
545 131/545/2014 26 maja 2014 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2014 roku
544 131/544/2014 26 maja 2014 r. zatwierdzenia Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro
543 131/543/2014 26 maja 2014 r. zatwierdzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
542 131/542/2014 26 maja 2014 r. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia II (drugiego) publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego położonego w Namysłowie, Rynek 16/7
541 131/541/2014 26 maja 2014 r. wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie
540 130/540/2014 19 maja 2014 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2014 roku
539 129/539/2014 02 maja 2014 r. zmiany uchwały nr 125/533/2014 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia VI (szóstych) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne oraz budownictwo wielorodzinne i usługowomieszkaniowe) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej
538 128/538/2014 30 kwietnia 2014 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok
537 128/537/2014 30 kwietnia 2014 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2014 roku
536 128/536/2014 30 kwietnia 2014 r. przedstawienia sprawozdania finansowego Powiatu Namysłowskiego za 2013 rok
535 128/535/2014 30 kwietnia 2014 r. zmiany uchwały nr 102/444/2013 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie wieloletniego planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Namysłowskiego na lata 2013 – 2016
534 125/534/2014 08 kwietnia 2014 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2014 roku
533 125/533/2014 08 kwietnia 2014 r. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia VI (szóstych) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne oraz budownictwo wielorodzinne i usługowo mieszkaniowe) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej
532 124/532/2014 26 marca 2014 r. przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu
531 124/531/2014 26 marca 2014 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok
530 124/530/2014 26 marca 2014 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2014 roku
529 124/529/2014 26 marca 2014 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2014 roku
528 124/528/2014 26 marca 2014 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2014 roku
527 124/527/2014 26 marca 2014 r. przyjęcia Regulaminu i Programu Imprezy Masowej oraz Regulaminu Terenu Imprezy Masowej
526 123/526/2014 17 marca 2014 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2014 roku
525 123/525/2014 17 marca 2014 r. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszego) publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego położonego w Namysłowie, Rynek 16/7
524 123/524/2014 17 marca 2014 r. ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli, specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznane oraz planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych w roku 2014
523 123/523/2014 17 marca 2014 r. wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie
522 122/522/2014 11 marca 2014 r. pełnomocnictwa dla Dyrektora Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie
521 122/521/2014 11 marca 2014 r. udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Pietroszek- Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie
520 121/520/2014 26 lutego 2014 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2014 roku
519 121/519/2014 26 lutego 2014 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2014 roku
518 121/518/2014 26 lutego 2014 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok
517 121/517/2014 26 lutego 2014 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2014 roku
516 121/516/2014 26 lutego 2014 r. powierzenia stanowiska dyrektora Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie
515 121/515/2014 26 lutego 2014 r. zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora placówki
514 121/514/2014 26 lutego 2014 r. wydania opinii o pozbawieniu drogi nr 1177 O Małujowice – Skarbimierz kategorii drogi powiatowej
513 120/513/2014 17 lutego 2014 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2014 roku
512 120/512/2014 17 lutego 2014 r. wydania opinii o pozbawieniu drogi kategorii drogi powiatowej nr 1177 O Małujowice – Skarbimierz
511 120/511/2014 17 lutego 2014 r. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszego) publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Namysłowie
510 118/510/2014 29 stycznia 2014 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok
509 118/509/2014 29 stycznia 2014 r. powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie
508 117/508/2014 20 stycznia 2014 r. wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie przez Powiat Namysłowski na rzecz Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem stanowiącego własność Powiatu Namysłowskiego na okres trzech lat
507 117/507/2014 20 stycznia 2014 r. zmiany uchwały nr 43/196/2012 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 7 marca 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
506 117/506/2014 20 stycznia 2014 r. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – lokalu mieszkalnego położonego w Namysłowie (Rynek 16/7) przeznaczonego do sprzedaży
505 117/505/2014 20 stycznia 2014 r. wyrażenie zgody na przyjęcie w drodze darowizny na własność Powiatu Namysłowskiego nieruchomości położonych we wsi Dziedzice stanowiących własność Gminy Domaszowice
504 117/504/2014 20 stycznia 2014 r. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia V (piątych) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne oraz budownictwo wielorodzinne i usługowo-mieszkaniowe) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej
503 117/503/2014 20 stycznia 2014 r. ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie
502 116/502/2014 10 stycznia 2014 r. uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok
501 115/501/2013 30 grudnia 2013 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot subwencji w 2013 roku
500 114/500/2013 27 grudnia 2013 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok
499 114/499/2013 27 grudnia 2013 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku
498 114/498/2013 27 grudnia 2013 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej i ogólnej w 2013 roku
497 114/497/2013 27 grudnia 2013 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą kwot dotacji w 2013 roku
496 113/496/2013 20 grudnia 2013 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok
495 113/495/2013 20 grudnia 2013 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku
494 113/494/2013 20 grudnia 2013 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej i ogólnej w 2013 roku
493 113/493/2013 20 grudnia 2013 r. przedłużenia powołania na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Namysłowie
492 113/492/2013 20 grudnia 2013 r. wykazu nieruchomości rolnej położonej w Namysłowie przeznaczonej do sprzedaży
491 112/491/2013 16 grudnia 2013 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok
490 112/490/2013 16 grudnia 2013 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku
489 112/489/2013 16 grudnia 2013 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2013 roku
488 111/488/2013 11 grudnia 2013 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok
487 111/487/2013 11 grudnia 2013 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku
486 111/486/2013 11 grudnia 2013 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2013 roku
485 111/485/2013 11 grudnia 2013 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2013 roku
484 110/484/2013 4 grudnia 2013 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2013 roku
483 110/483/2013 4 grudnia 2013 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2013 roku
482 109/482/2013 28 listopada 2013 r. umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi Namysłowskiemu
481 109/481/2013 28 listopada 2013 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku
480 109/480/2013 28 listopada 2013 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej i ogólnej w 2013 roku
479 108/479/2013 27 listopada 2013 r. rozpoznania wniosku koalicjanta – o odwołanie Prezesa Zarządu NCZ S.A. w Namysłowie – zgłoszonego w uchwale nr 1/ZP/2013 Zarządu Platformy Obywatelskiej
RP w Powiecie Namysłowskim z 25 listopada 2013 r. oraz wniosku Klubu Radnych SLD w tej sprawie z dnia 27 listopada 2013 r.
478 108/478/2013 27 listopada 2013 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok
477 108/477/2013 27 listopada 2013 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku
476 108/476/2013 27 listopada 2013 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej i ogólnej w 2013 roku
475 108/475/2013 27 listopada 2013 r. pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie
474 108/474/2013 27 listopada 2013 r. pełnomocnictwa dla Dyrektora Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie
473 108/473/2013 27 listopada 2013 r. udzielenia pełnomocnictw Pani Leokadii Czarny - Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania, realizacji i rozszerzenia projektów „Sieć możliwości” oraz „Zamknij drzwi wykluczeniu II” o komponent ponadnarodowy, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
472 108/472/2013 27 listopada 2013 r. udzielenia pełnomocnictw Pani Iwonie Kamińskiej - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania, realizacji i rozszerzenia projektów „Sieć możliwości” oraz „Zamknij drzwi wykluczeniu II” o komponent ponadnarodowy, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
471 107/471/2013 18 listopada 2013 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok
470 107/470/2013 18 listopada 2013 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku
469 107/469/2013 18 listopada 2013 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2013 roku
468 107/468/2013 18 listopada 2013 r. pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie
467 107/467/2013 18 listopada 2013 r. pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie
466 107/466/2013 18 listopada 2013 r. pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie
465 107/465/2013 18 listopada 2013 r. pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie
464 107/464/2013 18 listopada 2013 r. pełnomocnictwa dla Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Namysłowie
463 107/463/2013 18 listopada 2013 r. pełnomocnictwa dla Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie
462 107/462/2013 18 listopada 2013 r. pełnomocnictwa dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej
461 107/461/2013 18 listopada 2013 r. pełnomocnictwa dla Dyrektora Domu Dziecka w Namysłowie
460 107/460/2013 18 listopada 2013 r. zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 dla Gminy Namysłów”
459 106/459/2013 13 listopada 2013 r. przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2013 rok
458 106/458/2013 13 listopada 2013 r. przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu
457 105/457/2013 8 listopada 2013 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok
456 105/456/2013 8 listopada 2013 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2013 roku
455 105/455/2013 8 listopada 2013 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku
454 105/454/2013 8 listopada 2013 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2013 roku
453 104/453/2013 30 października 2013 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok
452 104/452/2013 30 października 2013 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku
451 104/451/2013 30 października 2013 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2013 roku
450 103/450/2013 24 października 2013 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok
449 102/449/2013 21 października 2013 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok
448 102/448/2013 21 października 2013 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej i ogólnej w 2013 roku
447 102/447/2013 21 października 2013 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku
446 102/446/2013 21 października 2013 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2013 roku
445 102/445/2013 21 października 2013 r. zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości – działki o nr ewid. 1279/49 położonej w Namysłowie przeznaczonej na realizację urządzeń infrastruktury technicznej - pod budowę kontenerowej stacji transformatorowej
444 102/444/2013 21 października 2013 r. wprowadzenia wieloletniego planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Namysłowskiego na lata 2013 – 2016
443 101/443/2013 30 września 2013 r. udzielenia pełnomocnictwa Panu Bartoszowi Medykowi - Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 roku w Namysłowie
442 100/442/2013 25 września 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok
441 100/441/2013 25 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku
440 100/440/2013 25 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2013 roku
439 100/439/2013 25 września 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Bartoszowi Medykowi– Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku w Namysłowie
438 99/438/2012 18 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2013 roku
437 99/437/2013 18 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku
436 98/436/2013 16 września 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok
435 98/435/2013 16 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2013 roku
434 98/434/2013 16 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku
433 98/433/2013 16 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2013 roku
432 98/432/2013 16 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia IV (czwartych) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej
431 98/431/2013 16 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia IV (czwartych) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo wielorodzinne i usługowo-mieszkaniowe) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej
430 98/430/2013 16 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie
429 97/429/2013 2 września 2013 r. w sprawie upoważnienia członków Zarządu do wykonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu długoterminowego w 2013 roku
428 97/428/2013 2 września 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok
427 97/427/2013 2 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku
426 97/426/2013 2 września 2013 r. w sprawie powierzenia Pani Zdzisławie Letkiej pełnienie obowiązków dyrektora Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie
425 96/425/2013 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok
424 96/424/2013 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2013 roku
423 96/423/2013 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2013 roku
422 96/422/2013 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2013 roku
421 96/421/2013 29 sierpnia 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości - działki o nr ewid. 1279/47 położonej w Namysłowie przeznaczonej do sprzedaży
420 95/420/2013 12 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok
419 95/419/2013 12 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2013 roku
418 95/418/2013 12 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku
417 95/417/2013 12 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2013 roku
416 95/416/2013 12 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
415 95/415/2013 12 sierpnia 2013 r. w sprawie przedłużenia i powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie
414 93/414/2013 22 lipca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w 2013 roku
413 93/413/2013 22 lipca 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok
412 93/412/2013 22 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku
411 93/411/2013 22 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2013 roku
410 93/410/2013 22 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszego) publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres do trzech lat budynku prosektorium położonego w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4
409 93/409/2013 22 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia zmian Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych im. Adama Mickiewicza w Namysłowie
408 92/408/2013 10 lipca 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok
407 92/407/2013 10 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku
406 92/406/2013 10 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2013 roku
405 92/405/2013 10 lipca 2013 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2013 roku
404 92/404/2013 10 lipca 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie
403 92/403/2013 10 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
402 92/402/2013 10 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających sięo awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
401 92/401/2013 10 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
400 92/400/2013 10 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
399 91/399/2013 1 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku
398 91/398/2013 1 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2013 roku
397 91/397/2013 1 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia kandydata, któremu zarząd zamierza powierzyć stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie
396 91/396/2013 1 lipca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły
395 90/395/2013 25 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu nieruchomości – budynku prosektorium położonego w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4 przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat 
394 89/394/2013 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok 
393 89/393/2013 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku
392 89/392/2013 19 czerwca 2013 r. w sprawie przekazania Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej uprawnień w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych w 2013 roku
391 89/391/2013 19 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Henrykowi Tomiczek - Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 roku w Namysłowie
390 89/390/2013 19 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszego) publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości – pomieszczeń spawalni położonych w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 10
389 89/389/2013 19 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszych) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości rolnych położonych w Namysłowie i w Wilkowie
388 89/388/2013 19 czerwca 2013 r. w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej nr 1177 O Małujowice – Skarbimierz
387 88/387/2013 17 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie
386 87/386/2013 10 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Pietroszek- Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie
385 87/385/2013 10 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Pietroszek- Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie
384 87/384/2013 10 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Pietroszek- Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie
383 87/383/2013 10 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok
382 87/382/2013 10 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku
381 87/381/2013 10 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2013 roku
380 87/380/2013 10 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie upoważnienia do wykonywania wszelkich czynności w zakresie realizacji Projektu systemowego „Wspólnymi siłami ku samodzielności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
379 87/379/2013 10 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie upoważnienia do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
378 87/378/2013 10 czerwca 2013 r. w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej nr 1327O na terenie powiatu kluczborskiego
377 87/377/2013 10 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie
376 87/376/2013 10 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Namysłowie
375 84/375/2013 20 maja 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok
374 84/374/2013 20 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku
373 84/373/2013 20 maja 2013 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2013 roku
372 84/372/2013 20 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2013 roku
371 84/371/2013 20 maja 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – pomieszczeń położonych w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 10 przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
370 84/370/2013 20 maja 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
369 84/369/2013 20 maja 2013 r. w sprawie odroczenia płatności całości należności pieniężnej przypadającej Powiatowi Namysłowskiemu z tytułu zapłaty za pozyskane drewno
368 84/368/2013 20 maja 2013 r. w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych przypadających Zespołowi Szkół Mechanicznych
367 84/367/2013 20 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 83/366/2013 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 15 maja 2013 r. o ogłoszeniu konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie
366 83/366/2013 15 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie
365 82/365/2013 24 kwietnia 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Powiatu Namysłowskiego za 2012 rok
364 82/364/2013 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2013 roku
363 80/363/2013 16 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia III (trzecich) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej
362 79/362/2013 15 kwietnia 2013 r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości – działki o nr ewid. 167/1 położonej w Nowym Folwarku przeznaczonej do sprzedaży
361 79/361/2013 15 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia III (trzecich) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo wielorodzinne i usługowo-mieszkaniowe) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej
360 79/360/2013 15 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok
359 79/359/2013 15 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku
358 79/358/2013 15 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2013 roku
357 78/357/2013 26 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku
356 78/356/2013 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu 
355 78/355/2013 26 marca 2013 r. w sprawie wskazania reprezentanta Powiatu Namysłowskiego w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”
354 78/354/2013 26 marca 2013 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli, specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznane oraz planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych w roku 2013
353 77/353/2013 19 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku
352 76/352/2013 18 marca 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok
351 76/351/2013 18 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku
350 76/350/2013 18 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2013 roku
349 76/349/2013 18 marca 2013 r. w sprawie uchwalnia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie
348 76/348/2013 18 marca 2013 r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości - działki oznaczonej nr 160/3 położonej w Barzynie na rzecz współwłaścicieli działki sąsiedniej - dz. nr 109/2 pana R.W. i pani M. Ł. celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
347 74/347/2013 27 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2013 roku
346 74/346/2013 27 lutego 2013 r. w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Namysłowie
345 74/345/2013 27 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Wilczyńskiej - Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie
344 74/344/2013 27 lutego 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości - działki o nr ewid. 167/1 położonej w Nowym Folwarku przeznaczonej do sprzedaży
343 73/343/2013 18 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Pietroszkowi - Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie
342 73/342/2013 18 lutego 2013 r. w sprawie wydania opinii nt przebiegu dróg wojewódzkich
341 73/341/2013 18 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia II (drugiego) publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości - pomieszczenia położonego w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 3
340 72/340/2013 30 stycznia 2013r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2013 roku 
339 72/339/2013 30 stycznia 2013r. udzielenia pełnomocnictwa Panu Henrykowi Tomiczek - Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 roku w Namysłowie
338 71/338/2013 16 stycznia 2013r. ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Namysłowie
337 71/337/2013 16 stycznia 2013r. wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. defibrylatora stanowiącego własność Powiatu Namysłowskiego
336 71/336/2013 16 stycznia 2013r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok
335 71/335/2013 16 stycznia 2013r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku
334 71/334/2013 16 stycznia 2013r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2013 roku
333 71/333/2013 16 stycznia 2013r. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia II (drugich) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej
332 71/332/2013 16 stycznia 2013r. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia II (drugich) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo wielorodzinne i usługowo-mieszkaniowe) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej
331 71/331/2013 16 stycznia 2013r. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia III (trzecich) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
330 71/330/2013 16 stycznia 2013r. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości - działki o nr ewid. 160/3 położonej w Barzynie przeznaczonej do sprzedaży
329 71/329/2013 16 stycznia 2013r. zmiany uchwały nr 120/638/2010 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia wieloletniego planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Namysłowskiego na lata 2010 – 2013
328 71/328/2013 16 stycznia 2013r. udzielenia pożyczki krótkoterminowej
327 71/327/2013 16 stycznia 2013r. udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Pietroszkowi- Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie
326 71/326/2013 16 stycznia 2013r. udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Pietroszkowi- Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie
325 71/325/2013 16 stycznia 2013r. udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Pietroszkowi- Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie
324 70/324/2013 9 stycznia 2013r. uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok
323 69/323/2012 28 grudnia 2013r.  
322 69/322/2012 28 grudnia 2013r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok
321 69/321/2012 28 grudnia 2013r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 roku
320 69/320/2012 28 grudnia 2013r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2012 roku
319 69/319/2012 28 grudnia 2013r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot subwencji w 2012 roku
318 68/318/2012 19 grudnia 2012r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok
317 68/317/2012 19 grudnia 2012r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 roku
316 68/316/2012 19 grudnia 2012r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2012 roku 
315 68/315/2012 19 grudnia 2012r. wskazania przedstawiciela Powiatu Namysłowskiego do Stowarzyszenia „Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna”
314 67/314/2012 17 grudnia 2012r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2012 roku
313 66/313/2012 10 grudnia 2012r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok
312 66/312/2012 10 grudnia 2012r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej i ogólnej w 2012 roku
311 66/311/2012 10 grudnia 2012r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 roku
310 66/310/2012 10 grudnia 2012r. o wyrażenie zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Namysłowie przy ul. M. na rzecz dzierżawcy Pana I. B.
308 65/308/2012 28 listopada 2012r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zamawiania i odbioru blankietów zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych kategorii nr I
307 65/307/2012 28 listopada 2012r. powołania Komisji do rozpatrywania podań nauczycieli o przyznanie pomocy zdrowotnej
w formie zasiłku pieniężnego dla nauczycieli Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie
306 65/306/2012 28 listopada 2012r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok
305 65/305/2012 28 listopada 2012r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 roku
304 65/304/2012 28 listopada 2012r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2012 roku
303 65/303/2012 28 listopada 2012r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2012 roku
302 65/302/2012 28 listopada 2012r. uchwalenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych im. Adama Mickiewicza w Namysłowie
301 64/301/2012 14 listopada 2012r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok
300 64/300/2012 14 listopada 2012r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2012 roku
299 64/299/2012 14 listopada 2012r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej i ogólnej w 2012 roku
298 64/298/2012 14 listopada 2012r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 roku 
297 64/297/2012 14 listopada 2012r. umorzenia wierzytelności z tytułu należności pieniężnych
296 64/296/2012 14 listopada 2012r. przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2013 rok
295 64/295/2012 14 listopada 2012r. przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu
294 63/294/2012 31 października 2012r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok
293 63/293/2012 31 października 2012r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej i ogólnej w 2012 roku
292 63/292/2012 31 października 2012r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2012 roku
291 62/291/2012 22 października 2012r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok
290 62/290/2012 22 października 2012r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 roku
289 62/289/2012 22 października 2012r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2012 roku
288 62/288/2012 22 października 2012r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2012 roku
287 62/287/2012 22 października 2012r. udzielenia pełnomocnictwa Panu Henrykowi Tomiczek - Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 roku w Namysłowie
286 62/286/2012 22 października 2012r. wydania opinii o zaliczeniu drogi wewnętrznej, działka nr 33 AM2, obręb Krzyków na terenie Gminy Wilków, do kategorii dróg gminnych
285 61/285/2012 17 październia 2012r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2012 roku
284 60/284/2012 3 października 2012r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej i ogólnej w 2012 roku
283 60/283/2012 3 października 2012 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2012 roku
282 60/282/2012 3 października 2012 r. zatwierdzenia Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
281 60/281/2012 3 października 2012 r. wykazu nieruchomości położonej w Namysłowie przy ul. Mickiewicza 12 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
280 59/280/2012 26 września 2012 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok
279 59/279/2012 26 września 2012 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej i ogólnej w 2012 roku
278 59/278/2012 26 września 2012 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 roku
277 59/277/2012 26 września 2012 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2012 roku
276 59/276/2012 26 września 2012 r. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszych) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę na okres do trzech lat nieruchomości – lokali położonych w Namysłowie przy ul. Mickiewicza 12, ul. Pułaskiego 3, ul. Pułaskiego 10
275 59/275/2012 26 września 2012 r. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszych) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo wielorodzinne i usługowo-mieszkaniowe) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej
274 59/274/2012 26 września 2012 r. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszych) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej
273 59/273/2012 26 września 2012 r. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszego) publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres do trzech lat stoiska obsługi klienta mieszczącego się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie
272 58/272/2012 12 wrzesnia 2012 r. udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Pietroszek- Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie
271 58/271/2012 12 wrzesnia 2012 r. udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Pietroszek- Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie
270 58/270/2012 12 września 2012 r. udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Pietroszek- Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie
269 58/269/2012 12 września 2012 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok
268 58/268/2012 12 września 2012 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej i ogólnej w 2012 roku
267 58/267/2012 12 września 2012 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 roku
266 57/266/2012 29 sierpnia 2012 r. wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie
265 57/265/2012 29 sierpnia 2012 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok
264 57/264/2012 29 sierpnia 2012 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 roku
263 57/263/2012 29 sierpnia 2012 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2012 roku
262 57/262/2012 29 sierpnia 2012 r. przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2012 roku
261 57/261/2012 29 sierpnia 2012 r. wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej części drogi nr 1572D przebiegającej w obrębie Ścinawa
260 56/260/2012 08 sierpnia 2012 r. powierzenia stanowiska dyrektora Domu Dziecka w Namysłowie
259. 56/259/2012 08 sierpnia 2012 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok
258. 56/258/2012 08 sierpnia 2012 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 roku
257. 56/257/2012 08 sierpnia 2012 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2012 roku
256. 56/256/2012 08 sierpnia 2012 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2012 roku
255. 56/255/2012 08 sierpnia 2012 r. udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy
254. 56/254/2012 08 sierpnia 2012 r. wykazu nieruchomości urządzonego stoiska obsługi klienta mieszczącego się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
253. 56/253/2012 08 sierpnia 2012 r. wykazu nieruchomości-lokali położonych w Namysłowie przy ul. Mickiewicza 12, ul. Pułaskiego 3, ul. Pułaskiego 10, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
252. 56/252/2012 08 sierpnia 2012 r. wykazu nieruchomości-działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej przeznaczonych do sprzedaży
251. 56/251/2012 08 sierpnia 2012 r.

ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia II (drugich) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego

250. 55/250/2012 11 lipca 2012 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok
249. 55/249/2012 11 lipca 2012 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 roku
248. 55/248/2012 11 lipca 2012 r. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie
247. 55/247/2012 11 lipca 2012 r. przedłużenia i powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Namysłowie
246. 54/246/2012 4 lipca 2012 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok
245. 54/245/2012 4 lipca 2012 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2012 roku
244. 53/244/2012 27 czerwca 2012 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2012 roku 
243. 53/243/2012 27 czerwca 2012 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok
242. 53/242/2012 27 czerwca 2012 r. wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie przez Powiat Namysłowski na rzecz Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia stanowiących własność Powiatu Namysłowskiego na okres trzech lat
241. 53/241/2012 27 czerwca 2012 r. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
240. 53/240/2012 27 czerwca 2012 r. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
239. 53/239/2012 27 czerwca 2012 r. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
238. 53/238/2012 27 czerwca 2012 r. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
237. 52/237/2012 19 czerwca 2012 r. udzielenia kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie upoważnienia do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
236. 52/236/2012 19 czerwca 2012 r.

zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok

235. 52/235/2012 19 czerwca 2012 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 roku 
234. 52/234/2012 19 czerwca 2012 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2012 roku
233. 52/233/2012 19 czerwca 2012 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2012 roku 
232. 52/232/2012 19 czerwca 2012 r. wyrażenia zgody na oddanie - na rzecz Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Namysłowie - w nieodpłatne użytkowanie ruchomości stanowiących własność Powiatu Namysłowskiego.
231. 52/231/2012 19 czerwca 2012 r.  wyrażenia zgody na oddanie - na rzecz Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki
Akcyjnej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Namysłowie - w nieodpłatne użytkowanie ruchomości stanowiących własność Powiatu Namysłowskiego.
230. 52/230/2012 19 czerwca 2012 r. powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie
229. 51/229/2012 30 maja 2012 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok
228. 51/228/2012 30 maja 2012 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 roku
227. 51/227/2012 30 maja 2012 r.

odroczenia Panu W. T. płatności należności przypadającej Powiatowi Namysłowskiemu z tytułu partycypacji w kosztach projektu: Termomodernizacja budynku Internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie pn.: „Ochrona powietrza poprzez termomodernizację placówek oświatowych w Powiecie Namysłowskim”

226. 49/226/2012 21 maja 2012 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok
225. 49/225/2012 21 maja 2012 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 roku
224. 49/224/2012 21 maja 2012 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej i ogólnej w 2012 roku
223. 49/223/2012 21 maja 2012 r. zmiany uchwały nr 120/638/2010 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia wieloletniego planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Namysłowskiego na lata 2010 – 2013
222. 49/222/2012 21 maja 2012 uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych im. Adama
Mickiewicza w Namysłowie
221. 48/221/2012 7 maja 2012 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok
220. 48/220/2012 7 maja 2012 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2012 roku
219. 48/219/2012 7 maja 2012 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2012 roku
218. 48/218/2012 7 maja 2012 r. przedstawienia sprawozdania finansowego Powiatu Namysłowskiego za rok 2011 rok
217 48/217/2012 7 maja 2012 r. zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły
216. 48/216/2012 7 maja 2012 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2012 roku
215. 47/215/2012 25 kwietnia 2012 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok
214. 47/214/2012 25 kwietnia 2012 r. rozłożenia na raty należności pieniężnych przypadających Powiatowi Namysłowskiemu
213. 47/213/2012 25 kwietnia 2012 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 roku
212. 47/212/2012 25 kwietnia 2012 r. przekazania Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej uprawnień w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych w 2012 roku.
211. 47/211/2012 25 kwietnia 2012 r. uchwalenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie
210. 46/210/2012 16 kwietnia 2012 r. odroczenia płatności całości należności pieniężnej przypadającej Powiatowi Namysłowskiemu z tytułu czynszu dzierżawnego za I półrocze
209. 46/209/2012 16 kwietnia 2012 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok
208. 46/208/2012 16 kwietnia 2012 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 roku
207. 46/207/2012 16 kwietnia 2012 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2012 roku
206. 46/206/2012 16 kwietnia 2012 r. wydania opinii o pozbawieniu części dróg nr 1575D, 1576D, 1581D, 1584D położonych na terenie Miasta Oława, kategorii dróg powiatowych.
205. 45/205/2012 28 marca 2012 r. przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu
204. 45/204/2012 28 marca 2012 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 roku
203. 45/203/2012 28 marca 2012 r. wskazania reprezentantów Powiatu Namysłowskiego w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”
202. 45/202/2012 28 marca 2012 r. powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie
201. 44/201/2012 15 marca 2012 r. wykazu nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie (za parkiem) przy ul. Gałczyńskiego przeznaczonych do sprzedaży
200. 44/200/2012 15 marca 2012 r. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie
199. 44/199/2012 15 marca 2012 r. udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Pietroszek- Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie
198. 44/198/2012 15 marca 2012 r. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Dom Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej.
197. 43/197/2012 7 marca 2012 r. ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie
196. 43/196/2012 7 marca 2012 r. ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
193. 41/193/2012 20 lutego 2012 r. wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej nr 1327O na terenie powiatu kluczborskiego
192. 41/192/2012 20 lutego 2012 r. zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w 2012 roku
191. 41/191/2012 20 lutego 2012 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 roku
190. 40/190/2012 15 lutego 2012 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok
189. 40/189/2012 15 lutego 2012 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 roku
188. 40/188/2012 15 lutego 2012 r. ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli, specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznane oraz planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych w roku 2012
187. 40/187/2012 15 lutego 2012 r. wyrażenia zgody na obciążenie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Namysłowskiego służebnością gruntową
186. 40/186/2012 15 lutego 2012 r. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
185. 40/185/2012 15 lutego 2012 r. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 
184, 40/184/2012 15 lutego 2012 r. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
183. 40/183/2012 15 lutego 2012 r. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 
182. 40/182/2012 15 lutego 2012 r. udzielenia Pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do reprezentowania Powiatu Namysłowskiego w ramach Projektu „JOB-czyli Jak Opuścić Bezrobocie” - Poddziałanie 6.1.3 POKL
181. 40/181/2012 15 lutego 2012 r. uchylenia Uchwały Nr 14/51/2011 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 10.05.2011r.
180. 40/180/2012 15 lutego 2012 r. określenia zasad przyznania rodzinie zastępczej jednorazowego świadczenia pieniężnego na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka
179. 39/179/2012 25 stycznia 2012 r. zmiany Uchwały Nr XIV/110/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego
178. 39/178/2012 25 stycznia 2012 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok
177. 39/177/2012 25 stycznia 2012 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 roku 
176. 38/176/2012 17 stycznia 2012 r. udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Pietroszek- Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie
175. 38/175/2012 17 stycznia 2012 r. udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Pietroszek- Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie
174. 38/174/2012 17 stycznia 2012 r. udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Pietroszek - Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie   
173. 38/173/2012 17 stycznia 2012 r. udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego  
172. 37/172/2012 04 stycznia 2012 r. uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok  
171. 37/171/2012 04 stycznia 2012 r. udzielenia pożyczki krótkoterminowej 
170. 36/170/2011 28 grudnia 2012 r. upoważnienia członków Zarządu do wykonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu długoterminowego w 2011 roku  
169. 36/169/2011 28 grudnia 2011 r. umorzenia wierzytelności z tytułu należności pieniężnych  
168. 36/168/2011 28 grudnia 2011 r. zmiany Uchwały Nr VI/32/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego
167. 36/167/2011 28 grudnia 2011 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 r.
166. 36/166/2011 28 grudnia 2011 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2011 roku  
165. 36/165/2011 28 gudnia 2011 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2011 roku  
164. 35/164/2011 13 grudnia 2011 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 r.
163. 35/163/2011 13 grudnia 2011 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2011 roku
162. 35/162/2011 13 grudnia 2011 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2011 roku
161. 35/161/2011 13 grudnia 2011 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2011 roku
160. 35/160/2011 13 grudnia 2011 r. wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii dróg gminnych dróg na terenie Gminy Namysłów
159. 35/159/2011 13 grudnia 2011 r. wydania opinii o zaliczeniu dróg (ulic) na terenie Gminy Namysłów do kategorii dróg gminnych
158. 35/158/2011 13 grudnia 2011 r. zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości – działek oznaczonych nr 202/2 i 202/3 położonych w Dębniku na rzecz właścicieli działek sąsiednich: dz. nr 202/2 na rzecz T. M-K, dz. nr 202/3 na rzecz współwłaścicieli Wojciecha i Zygmunta Gancarza, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
157. 35/157/2011 13 grudnia 2011 r. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszego) publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 437/307 położonej w Namysłowie
przy ul. Staromiejskiej
156. 35/156/2011 13 grudnia 2011 r. zmian Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej
155. 34/155/2011 05 grudnia 2011 r. udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
154. 34/154/2011 05 grudnia 2011 r. udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
153. 34/153/2011 05 grudnia 2011 r. udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
152. 34/152/2011 05 grudnia 2011 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 r.
151. 34/151/2011 05 grudnia 2011 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2011 roku
150. 34/150/2011 05 grudnia 2011 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2011 roku
149. 34/149/2011 05 grudnia 2011 r. zmiany uchwały nr 120/638/2010 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia wieloletniego planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Namysłowskiego na lata 2010 – 2013
148. 33/148/2011 23 listopad 2011 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 r.
147. 33/147/2011 23 listopad 2011 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2011 roku
146. 32/146/2011 23 listopad 2011 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 r.
145. 32/145/2011 14 listopad 2011 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej i ogólnej w 2011 roku
144. 32/144/2011 14 listopad 2011r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2011 roku
141. 31/141/2011 07 listopad 2011 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 r.
140. 31/140/2011 07 listopad 2011 r. zmian w budzecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2011 roku
139. 31/139/2011 07 listopad 2011 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2011 roku
138. 31/138/2011 07 listopad 2011 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2011 roku
137. 31/137/2011 07 listopad 2011 r. uchwalenia Regulaminu określającego zasady wsparcia finansowego projektów realizowanych w ramach Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Namysłowskiego
136. 31/136/2011 07 listopad 2011 r. wykazu nieruchomości - działki o nr ewid. nr 1133/10 położonej w Namysłowie przy ul. Mickiewicza przeznaczonej do sprzedaży
135. 31/135/2011 07 listopad 2011 r. wykazu nieruchomości - działek o nr ewid. nr 202/2 i 202/3 położonych w Dębniku przeznaczonych do sprzedaży
134. 31/134/2011 07 listopad 2011 r. uchwalenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie
133. 30/133/2011 26 października 2011 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 r.
132. 30/132/2011 26 października 2011 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2011 roku
131. 30/131/2011 26 października 2011 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2011 roku
130. 29/130/2011 17 października 2011 r. powierzenia stanowiska dyrektora Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie
129. 29/129/2011 17 października 2011 r. zatwierdzenia konkursu na dyrektora placówki
128. 29/128/2011 17 października 2011 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 r.
127. 29/127/2011 17 października 2011 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2011 roku
126. 29/126/2011 17 października 2011 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2011 roku
125. 29/125/2011 17 października 2011 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2011 roku
124. 29/124/2011 17 października 2011 r. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszego) publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres trzech lat budynku prosektorium położonego w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4
123. 29/123/2011 17 października 2011 r. wykazu nieruchomości – działki o nr ewid. 437/307 położonej w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej przeznaczonej do sprzedaży
122. 29/122/2011 17 października 2011 r. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
121. 29/121/2011 17 października 2011 r. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
120. 28/120/2011 10 października 2011 r. zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości – działki oznaczonej nr 1133/10 połoŜonej w Namysłowie przy ul. Mickiewicza na rzecz współwłaścicieli: P. Ł., I. K., D. R., G. C., G. S. i A. K. zamieszkałych w Namysłowie, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, na której prowadzą działalność związaną z ochroną zdrowia
119. 28/119/2011 10 października 2011 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 r.
118. 28/118/2011 10 października 2011 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2011 roku
117. 28/117/2011 10 października 2011 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2011 roku
116. 28/116/2011 10 października 2011 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2011 roku
115. 27/115/2011 28 września 2011 r. wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Namysłowskiego
114. 27/114/2011 28 września 2011 r. wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej części drogi nr 1571D przebiegającej na terenie Miasta Oława
113. 27/113/2011 28 września 2011 r. zmiany uchwały nr 120/638/2010 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia wieloletniego planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Namysłowskiego na lata 2010 – 2013, zmienionej uchwałą nr 10/30/2011 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia wieloletniego planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Namysłowskiego na lata 2010 – 2013
112. 27/112/2011 28 września 2011 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 r.
111. 27/111/2011 28 września 2011 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2011 roku
110. 27/110/2011 28 września 2011 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą kwot dotacji w 2011 roku
109. 26/109/2011 15 września 2011 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2011 roku
108. 25/108/2011 07 września 2011 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 r.
107. 25/107/2011 07 września 2011 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2011 roku
106. 25/106/2011 07 września 2011 r. wydania opinii o zaliczeniu drogi wewnętrznej na terenie Gminy Wilków do kategorii dróg gminnych
105. 25/105/2011 07 września 2011 r. zmiany treści ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie
103. 24/103/2011 29 siepnia 2011 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 r.
102. 24/102/2011 29 sierpnia 2011 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2011 roku
101. 24/101/2011 29 sierpnia 2011 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2011 roku
100. 24/100/2011 29 sierpnia 2011 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2011 roku
99. 24/99/2011 29 sierpnia 2011 r. oddania nieruchomości w bezpłatne użytkowanie G. i A. T.
98. 24/98/2011 29 sierpnia 2011 r. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia III (trzecich) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej
97. 24/97/2011 29 sierpnia 2011 r. wykazu nieruchomości – budynku prosektorium położonego w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4 przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres trzech lat
96. 24/96/2011 29 sierpnia 2011 r. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia V (piątych) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
95. 24/95/2011 29 sierpnia 2011 r. powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie
94. 23/94/2011 08 sierpnia 2011 r. wydawania gazety samorządowej oraz innych wydawnictw i publikacji finansowanych przez Powiat Namysłowski
93. 22/93/2011 03 sierpnia 2011 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 r.
92. 22/92/2011 03 sierpnia 2011 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2011 roku
91. 22/91/2011 03 sierpnia 2011 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2011 roku
90. 22/90/2011 03 sierpnia 2011 r. ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie
89. 21/89/2011 18 lipca 2011 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2011 roku
88. 21/88/2011 18 lipca 2011 r. zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska Gminy Świerczów na lata 2011-2014” oraz projektu „Planu Gospodarki Odpadami Gminy Świerczów na lata 2011 – 2014”
87. 21/87/2011 18 lipca 2011 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 r.
86. 21/86/2011 18 lipca 2011 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2011 roku
85. 21/85/2011 18 lipca 2011 r. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
84. 20/84/2011 29 czerwca 2011 r. o wyrażeniu zgody na ustanowienie odrębnej własności lokali położonych w Namysłowie przy Pl. Wolności 1A-D
83. 20/83/2011 29 czerwca 2011 r. zmiany Uchwały Nr VI/32/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego
82. 20/82/2011 29 czerwca 2011 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 r.
81. 20/81/2011 29 czerwca 2011 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą kwot dotacji w 2011 roku
80. 20/80/2011 29 czerwca 2011 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2011 roku
79. 20/79/2011 29 czerwca 2011 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2011 roku
78. 20/78/2011 29 czerwca 2011 r. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
77. 20/77/2011 29 czerwca 2011 r. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
76. 19/76/2011 16 czerwca 2011 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2011 roku
75. 19/75/2011 16 czerwca 2011 r.  zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2011 roku
74. 19/74/2011 16 czerwca 2011 r. przekazania Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych uprawnień w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych w 2011 roku
73. 19/73/2011 16 czerwca 2011 r.  udzielenia pełnomocnictwa Andrzejowi Gosławskiemu – Sekretarzowi Powiatu Namysłowskiego
72. 19/72/2011 16 czerwca 2011 r. zatwierdzenia Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania zamówień publicznych
71. 19/71/2011 16 czerwca 2011 r. o wyrażenie zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego położonegow Namysłowie przy Pl. Wolności 1C/7 na rzecz najemcy Pana J. M.
70. 17/70/2011 01 czerwca 2011 r. zatwierdzenia aneksu nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Namysłowie
69. 17/69/2012 01 czerwca 2011 r. zmiany Uchwały Nr VI/32/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego
68. 17/68/2012 01 czerwca 2011 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2011 roku
67. 17/67/2011 01 czerwca 2011 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2011 roku
66. 17/66/2011 01 czerwca 2011 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2011 roku
65. 17/65/2011 01 czerwca 2011 r. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszych) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej
64. 16/64/2011 23 maja 2011 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 r.
63. 16/63/2011 23 maja 2011 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2011 roku
62. 16/62/2011 23 maja 2011 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2011 roku
61. 15/61/2011 17 maja 2011 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2011 roku
60. 14/60/2012 10 maja 2011 r. zmiany Uchwały Nr VI/32/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego
59. 14/59/2011 10 maja 2011 r. przedstawienia sprawozdania finansowego Powiatu Namysłowskiego za 2010 rok
58. 14/58/2011 10 maja 2011 r. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia II (drugich) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej
57. 14/57/2011 10 maja 2011 r. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia IV (czwartych) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
56. 14/56/2011 10 maja 2011 r. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia IV (czwartych) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
55. 14/55/2011 10 maja 2011 r. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia IV (czwartych) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych)położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
54. 14/54/2011 10 maja 2011 r. udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie do składania i realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
53. 14/53/2011 10 maja 2011 r. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej do składania i realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
52. 14/52/2011 10 maja 2011 r. udzielenia Pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do reprezentowania Powiatu Namysłowskiego w ramach Projektu „JOB-czyli Jak Opuścić Bezrobocie” - Poddziałanie 6.1.3 POKL
51. 14/51/2011 10 maja 2011 r. udzielenia Pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do reprezentowania Powiatu Namysłowskiego w ramach Projektu„JOB-czyli Jak Opuścić Bezrobocie” - Poddziałanie 6.1.3 POKL
50. 14/50/2011 10 maja 2011 r. uchylenia Uchwały Nr 8/18/2011 oraz Uchwały Nr 8/19/2011 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 03.03.2011r.
49. 13/49/2011 28 kwietnia 2011 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 r.
48. 13/48/2011 28 kwietnia 2011 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2011 r.
47. 13/47/2011 28 kwietnia 2011 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2011 r.
46. 12/46/2011 13 kwietnia 2011 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 r.
45. 12/45/2011 13 kwietnia 2011 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2011 r.
44. 12/44/2011 13 kwietnia 2011 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2011 r.
43. 12/43/2011 13 kwietnia 2011 r. wykazu nieruchomości - lokalu mieszkalnego położonego w Namysłowie przy Pl. Wolności 1C/7 przeznaczonego do sprzedaży
42. 12/42/2011 13 kwietnia 2011 r. udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych
41. 12/41/2011 13 kwietnia 2011 r. ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli, specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznane oraz planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych w roku 2011
40. 10/40/2011 30 marca 2011 r. zmiany Uchwały Nr VI/32/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego
39. 10/39/2011 30 marca 2011 r. zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w 2011 roku
38. 10/38/2011 30 marca 2011 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 r.
37. 10/37/2011 30 marca 2011 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2011 r.
36. 10/36/2011 30 marca 2011 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej w 2011 r.
35. 10/35/2011 30 marca 2011 r. umorzenia wierzytelności z tytułu należności pieniężnych
34. 10/34/2011 30 marca 2011 r. przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu
33. 10/33/2011 30 marca 2011 r. przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Namysłowie w Likwidacji za 2010 r.
32. 10/32/2011 30 marca 2011 r. zatwierdzenia aneksu nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Namysłowie
31. 10/31/2011 30 marca 2011 r. odroczenia terminu zapłaty całości drugiej raty czynszu dzierżawnego
30. 10/30/2011 30 marca 2011 r. zmiany uchwały nr 120/638/2010 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia wieloletniego planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Namysłowskiego na lata 2010 – 2013
29. 9/29/2011 15 marca 2011 r.

wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej nr 101723 O ul. Kręta we wsi Dąbrowa zgodnie z
załącznikiem nr
1

28. 9/28/2011 15 marca 2011 r.

uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami
na 2011 r.

27. 9/27/2011 15 marca 2011 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2011 r.
26. 9/26/2011 15 marca 2011 r. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
25. 8/25/2011 3 marca 2011 r. udzielenia upoważnienia dla Sekretarza Powiatu Namysłowskiego do dokonywania czynności prawno – administracyjnych związanych z zarządem dróg
24. 8/24/2011 3 marca 2011 r. udzielenia upoważnienia dla Wicestarosty Powiatu Namysłowskiego do dokonywania czynności prawno – administracyjnych związanych z zarządem dróg
23. 8/23/2011 3 marca 2011 r. cofnięcia upoważnienia
22. 8/22/2011 3 marca 2011 r. cofnięcia upoważnienia
21. 8/21/2011 3 marca 2011 r. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na okres lat trzech, nieruchomości rolnych położonych w Namysłowie
20. 8/20/2011 3 marca 2011 r. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w Namysłowie
19. 8/19/2011 3 marca 2011 r. udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
18. 8/18/2011 3 marca 2011 r. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
17. 8/17/2011 3 marca 2011 r. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do składania i realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
16. 7/16/2011 24 lutego 2011 r. udzielenia zgody na oddanie na rzecz Firmy „FALCK” Medycyna Sp. z o.o. w nieodpłatne użytkowanie ruchomości stanowiących własność Powiatu Namysłowskiego
15. 6/15/2011 11 lutego 2011 r. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszych) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości połoŜonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej
14. 6/14/2011 11 lutego 2011 r. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia III (trzecich) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) połoŜonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
13. 6/13/2011 11 lutego 2011 r. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia III (trzecich) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
12. 6/12/2011 11 lutego 2011 r. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia III (trzecich) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych) położonych w  Namysłowie za parkiem przy ul. Gałczyńskiego
11. 5/11/2011 1 lutego 2011 r. wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie Zespołowi Szkół Rolniczych części nieruchomości Powiatu Namysłowskiego położonej przy ul. Pułaskiego 3B w Namysłowie na czas nieokreślony
10. 5/10/2011 1 lutego 2011 r. powierzenia Pani Teresie Cegleckiej – Zielonce funkcji pełniącego obowiązki dyrektora Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie
9. 5/9/2011 1 lutego 2011 r. odwołania Pana Adama Hubickiego z funkcji pełniącego obowiązki dyrektora Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie
8. 4/8/2011 21 stycznia 2011 r. wyrażenia zgody na oddanie na rzecz Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. w nieodpłatne użytkowanie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem stanowiących własność Powiatu Namysłowskiego
7. 4/7/2011 21 stycznia 2011 r. wyrażenia zgody na dzierżawę przez Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A. środków trwałych i pozostałych środków trwałych stanowiących własność Powiatu Namysłowskiego
6. 3/6/2011 14 stycznia 2011 r. wykazu nieruchomości rolnych położonych w Namysłowie przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres trzech lat
5. 3/5/2011 14 stycznia 2011 r. przygotowania do sprzedaży nieruchomości rolnych położonych w Namysłowie
4. 2/4/2011 05 stycznia 2011 r. zmian Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej
3. 1/3/2010 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami na 2010 r.
2. 1/2/2010 30 grudnia 2010 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2010 r.
1. 1/1/2010 30 grudnia 2010 r. wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Namysłowie