Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego II

PDF01. Ogłoszenie o zamówieniu..pdf (228,46KB)
ZIP02 SIWZ.zip (986,10KB)
PDF03 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia..pdf (76,79KB)
PDF04 Zmiana 1.pdf (72,99KB)
PDF05 Zmiana 2.pdf (949,57KB)
PDF07 Załącznik nr 2 Projekt umowy po Zmianie 2.pdf (542,48KB)
PDF08.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia..pdf (76,90KB)
PDF09. Zmiana 3.pdf (91,98KB)
XLS10.04 Załącznik nr 1.2 Formularz cenowy - Część 1 (pakiet 5)po Zmianie 3.xls (73,00KB)
PDF11.Zmiana 4..pdf (62,47KB)
PDF12. Informacja z otwarcia ofert..pdf (173,60KB)
PDF13. Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert..pdf (241,26KB)
PDF14. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia..pdf (306,58KB)

UWAGA

Działając w imieniu i na rzecz Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie (dawniej Namysłowskiego Centrum Zdrowia SA), pragnę poinformować, iż z dniem 04.01.2021 r. uległa zmianie forma prawna prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, a tj. doszło do przekształcenia Spółki Akcyjnej: Namysłowskie Centrum Zdrowia SA z siedzibą w Namysłowie (Spółki Przekształcanej) w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością: Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie (Spółkę Przekształconą). Spółka posługuje się nowym nr KRS: 876551.

W przypadku, gdy wykonawca złoży lub złożył ofertę, gdzie w nazwie spółki będzie "Spółka Akcyjna", a nie "Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Zamawiający NIE WYMAGA złożenia zmiany do oferty.