Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawy rękawic chirurgicznych i zabiegowych

PDF1. Ogłoszenie o zamówieniu..pdf (192,34KB)
ZIP2. SIWZ.zip (971,88KB)
PDF3 Zmiana 1.pdf (138,70KB)
PDF4 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia..pdf (117,56KB)
PDF5 Zmiana 2.pdf (188,42KB)
PDF6 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf (86,57KB)
PDF7 Zmiana 3.pdf (91,58KB)
DOC8.01 SIWZ po zmianie 3.doc (322,50KB)
DOC9.02 Załącznik nr 1 Formularz oferty po zmianie 3.doc (80,00KB)
DOC10.03 Załącznik nr 1.1 Oświadczenie wykonawcy po zmianie 3.doc (82,00KB)
DOC11.06 Załącznik nr 2 Projekt umowy po zmianie 3.doc (124,50KB)
DOC12.07 Załącznik nr 3 Oświadczenie - grupa kapitałowa po zmianie 3.doc (61,50KB)
PDF13. Informacja z otwarcia ofert..pdf (75,96KB)
PDF14.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 i uniewaznieniu w części 2..pdf (119,15KB)
PDF15 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia..pdf (299,54KB)

UWAGA

Działając w imieniu i na rzecz Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie (dawniej Namysłowskiego Centrum Zdrowia SA), pragnę poinformować, iż z dniem 04.01.2021 r. uległa zmianie forma prawna prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, a tj. doszło do przekształcenia Spółki Akcyjnej: Namysłowskie Centrum Zdrowia SA z siedzibą w Namysłowie (Spółki Przekształcanej) w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością: Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie (Spółkę Przekształconą). Spółka posługuje się nowym nr KRS: 876551.

W przypadku, gdy wykonawca złoży lub złożył ofertę, gdzie w nazwie spółki będzie "Spółka Akcyjna", a nie "Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Zamawiający NIE WYMAGA złożenia zmiany do oferty.