Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa pomieszczeń budynku Namysłowskiego Centrum Zdrowia na centralną sterylizatornię i pomieszczenie do mycia i dezynfekcji środków transportu szpitalnego.

Pliki do pobrania:

PDFOgłoszenie nr 2021 BZP 00010839 01 z dnia 2021-02-25.pdf (70,56KB)
PDF01 SWZ.pdf (982,12KB)
DOC02 Załącznik nr 1 Formularz oferty.doc (229,00KB)
DOC03 Załącznik nr 1.1 Oświadczenie Wykonawcy.doc (229,00KB)
DOC04 Załącznik nr 1.3 Oświadczenie i zobowiazanie Podmiotu udostępniającego zasoby.doc (229,00KB)
DOC05 Załącznik nr 2 Projekt umowy.doc (305,00KB)
PDF06 Załącznik nr 3.1 Przedmiar robót A-B.pdf (117,37KB)
PDF07 Załącznik nr 3.2 Przedmiar robót A-B uzupełniający.pdf (82,26KB)
PDF08 Załącznik nr 3.3 Przedmiar robót IE.pdf (153,11KB)
PDF09 Załącznik nr 3.4 Przedmiar robót IS.pdf (515,31KB)
ZIP10 Załącznik nr 4.1 Projekt budowlany - 2 - 13.zip (21,57MB)
ZIP10 Załącznik nr 4.1 Projekt budowlany - 14 - 25.zip (16,71MB)
PDF1. Projekt budowlany 1-27.pdf (18,55MB)
ZIP11 Załacznik nr 4.2 Projekt budowlany zamienny.zip (6,33MB)
ZIP12 Załącznik nr 5.1 Projekt wykonawczy - Architektoniczno-budowlany.zip (6,85MB)
ZIP13 Załącznik nr 5.2 Projekt wykonawczy - Konstrukcja.zip (2,78MB)
ZIP14 Załącznik nr 5.3 Projekt wykonawczy - Instalacje elektryczne.zip (1,31MB)
ZIP15 Załącznik nr 5.4 Projekt wykonawczy - Instalacje sanitarne.zip (3,28MB)
ZIP16 Załącznik nr 5.5 Projekt wykonawczy.zip (4,47MB)
ZIP17 Załącznik nr 6.1 STWiORB Architektura i konstrukcja.zip (1,06MB)
ZIP18 Załącznik nr 6.2 SWiORB Instalacje elektryczne.zip (128,86KB)
ZIP19 Załącznik nr 6.3 STWiORB - Instalacje sanitarne.zip (161,20KB)
PDF20 Załącznik nr 7.1 Decyzja - pozwolenie na budowę.pdf (1,43MB)
PDF21 Załącznik nr 7.2 Decyzja - pozwolenie na budowę przeniesienie.pdf (1,50MB)
PDF22 Załącznik nr 7.3 Decyzja - pozwolenie na budowę - zmiana.pdf (1,39MB)
PDF23 Załącznik nr 8.1 Pozwolenie OWKZ 2020-1.pdf (2,10MB)
PDF24 Załącznik nr 8.2 Pozwolenie OWKZ 2020-2.pdf (1,51MB)
ZIP25 Załącznik nr 9 Dokumentacja fotograficzna stanu obecnego - Część 1..zip (23,84MB)
ZIP25 Załącznik nr 9 Dokumentacja fotograficzna stanu obecnego - Część 2..zip (20,74MB)

PDFInformacja o kwocie, jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf (32,80KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (44,67KB)

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (963,71KB)

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf (73,26KB)

PDFOgłoszenie o zmianie wyniku postępowania.pdf (41,54KB)

PDFOgłoszenie o zmianie umowy.pdf (78,24KB)

PDFOgłoszenie o wykonaniu umowy.pdf (85,53KB)