Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty

Powiat Namysłowski otrzymał w 2020 roku dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie 5 329 162,00 zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na wsparcie trzech, kluczowych dla powiatu inwestycji, tj:

  • Projekt pn. Budowa bieżni okrężnej o długości 300 m, dwukierunkowej jednościeżkowej skoczni do skoku w dal i trójskoku, boiska piłkarskiego, rzutni do rzutu dyskiem i młotem, rzutni do rzutu oszczepem, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku wzwyż, boiska wielofunkcyjnego przy I liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie” (dofinansowanie w kwocie 623 897,00 zł)
  • Projekt pn. Przebudowa pomieszczeń budynku Namysłowskiego Centrum Zdrowia na centralną sterylizatornię i pomieszczenie do mycia i dezynfekcji środków transportu szpitalnego” (dofinansowanie w kwocie 1 705 265,00 zł)
  • Projekt pn. Budowa nowoczesnego budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie” (dofinansowanie w kwocie 3 000 000,00 zł)

 

Projekt pn. Budowa bieżni okrężnej o długości 300 m, dwukierunkowej jednościeżkowej skoczni do skoku w dal i trójskoku, boiska piłkarskiego, rzutni do rzutu dyskiem i młotem, rzutni do rzutu oszczepem, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku wzwyż, boiska wielofunkcyjnego przy I liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie” zakłada kompleksową przebudowę boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie.

Termin realizacji inwestycji do końca października 2021 r.

 

Projekt pn.Przebudowa pomieszczeń budynku Namysłowskiego Centrum Zdrowia na centralną sterylizatornię i pomieszczenie do mycia i dezynfekcji środków transportu szpitalnego” zakłada:

- przebudowę pomieszczeń wraz z modernizacją przegród budowlanych, wymianą okien i drzwi, wymianą urządzeń sterylizatorni, wykonane układu wentylacji mechanicznej, wymianę oświetlenia i instalacji elektrycznej oraz

- dostawę nowoczesnego sprzętu medycznego oraz wyposażenia do centralnej sterylizatorni i pomieszczenia do mycia i dezynfekcji środków transportu szpitalnego.

Termin realizacji inwestycji do końca 2021 roku.

 

Projekt pn. Budowa nowoczesnego budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie” zakłada opracowanie dokumentacji technicznej oraz roboty budowlane w zakresie budowy nowoczesnego budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Specjalnych z zapleczem sportowym oraz zagospodarowaniem terenu.

Termin realizacji inwestycji do końca 2023 roku.