Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości - położonych w Kamiennej przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Namysłów

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Namysłowskiego informuje, że w dniu 23.03.2021 r. na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Namysłowie oraz na stronie internetowej www.namyslow.pl, na okres 21 dni w terminie od 23.03.2021 r. do dnia 13.04.2021 r.,  zamieszczony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Namysłów,

położonych w obrębie ewidencyjnym Kamienna oznaczone numerami działek: 47/7 o pow. 0,1694 ha, a.m. 1, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00072330/7 oraz 48 o pow. 0,2400 ha, a.m. 1, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00071812/3, stanowiące własność Powiatu Namysłowskiego.

W terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. od dnia 23.03.2021 r. do dnia 04.05.2021 r. przyjmowane będą wnioski od osób wymienionych w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zmianami), którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości. Osoby te mogą składać wnioski o nabycie tych nieruchomości w siedzibie Starostwa Powiatowego w Namysłowie.

Pliki do pobrania:
PDFUchwała - darowizna Kamienna.pdf (108,05KB)
 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego