Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

III (trzecie) publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ulicach Tadeusza Różewicza, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i Czesława Miłosza

Zarząd Powiatu Namysłowskiego

O G Ł A S Z A

III (trzecie) publiczne przetargi ustne  nieograniczone na sprzedaż nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ulicach Tadeusza Różewicza, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i Czesława Miłosza

  1. Przedmiotem przetargów są działki przeznaczone do sprzedaży pod zabudowę jednorodzinną, niezabudowane, położone w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie terenów skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Działki uzbrojone w energię elektryczną, wodną i kanalizacyjną. Sieć instalacji gazowej znajduje się w niedalekiej odległości. Dojazd do działek z drogi gruntowej nieurządzonej. Działki niezagospodarowane, rozłóg regularny.
  2. Działki (nieruchomości) mają urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) prowadzoną przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Kluczborku: nr OP1U/00050357/2. Wszystkie działki (nieruchomości) nie są obarczone żadnymi zobowiązaniami. Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.
  3. Przetargi odbędą się w dniu 13.05.2021 r. o godzinie 10:00 w dużej sali narad siedziby Starostwa Powiatowego w Namysłowie.
  4. Wadia mogą być wpłacane w pieniądzu, albo wnoszone w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadia należy wpłacić lub wnieść do dnia 07.05.2021 r. włącznie.
  5. Ogłoszenie o przetargach zostało zamieszczone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Namysłowie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Powiatu Namysłowskiego https://namyslow.pl/ i na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Namysłowie https://bip.namyslow.pl/.
  6. Informacji o przetargach udziela Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Namysłowie, Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów, pokój nr 210, tel. 77 410 36 95 wew., 210.

 

Lp.

Nr działki

Oznaczenie wg katastru nieruchomości

Pow. działki                  w ha

Cena wywoławcza brutto w zł

Wadium      w zł

Postąpienie w zł

1.

437/332

RIIIb

0,1000

85 000,00

5 000,00

900,00

2.

437/341

RIIIb

0,1100

93 500,00

5 000,00

1 000,00


PDFUchwała nr 89/327/2021 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 29.03.2021r..pdf (257,62KB)

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego