Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Kwartalna informacja finansowa za rok 2010

Sprawozdanie z realizacji budżetu powiatu za I kwartał 2010 roku

 

Zarząd Powiatu zgodnie z dyspozycją art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podaje do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz umieszczenie na stronach www.bip.namyslow.pl,  informację o wykonaniu budżetu Powiatu Namysłowskiego za I kwartał 2010 roku.

 

Dochody budżetowe zaplanowane w budżecie powiatu na 2010 rok w wysokości 53.137.104 zł zostały zrealizowane w kwocie 12.644.803,40 zł tj. 23,80 %, w tym dochody majątkowe na plan 18.913.007 zł zostały wykonane w kwocie 1.505.628,61 zł, co stanowi 7,96 % planu.

 

Plan wydatków budżetowych ogółem w wysokości 55.489.605 zł został zrealizowany w wysokości 10.613.741,98 zł tj. 19,13 %, w tym wydatki majątkowe na plan 21.054.629 zł zostały wykonane w kwocie 2.044.083,11 zł, co stanowi 9,71 % planu.

 

Budżet powiatu na koniec I kwartału 2010 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 2.031.061,42zł.

 

Zaplanowane przychody w wysokości 3.553.949 zł zrealizowano na poziomie951.205,36 zł, co stanowi 26,76 % planu.

 

Plan rozchodów w kwocie 1.201.448 zł, został wykonany w wysokości 300.362 zł tj. 25,00 % planu.

 

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań, kwota zobowiązań finansowych powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczek wynosi 6.905.163 zł.


Sprawozdanie z realizacji budżetu powiatu za II kwartał 2010 roku

Zarząd Powiatu zgodnie z dyspozycją art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podaje do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz umieszczenie na stronach www.bip.namyslow.pl,  informację o wykonaniu budżetu Powiatu Namysłowskiego za II kwartał 2010 roku.

 

Dochody budżetowe zaplanowane w budżecie powiatu na 2010 rok w wysokości 52.317.745 zł zostały zrealizowane w kwocie 22.522.103,93 zł tj. 43,05 %, w tym dochody majątkowe na plan 17.751.815 zł zostały wykonane w kwocie 3.030.495,71 zł, co stanowi 17,07 % planu.

 

Plan wydatków budżetowych ogółem w wysokości 54.946.251 zł został zrealizowany w wysokości 20.925.726,16 zł tj. 38,08 %, w tym wydatki majątkowe na plan 19.829.099 zł zostały wykonane w kwocie 3.054.254,02 zł, co stanowi 15,40 % planu.

 

Budżet powiatu na koniec II kwartału 2010 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 1.596.377,77 zł.

 

Zaplanowane przychody w wysokości 3.829.954 zł zrealizowano na poziomie 951.205,36 zł, co stanowi 24,84 % planu.

 

Plan rozchodów w kwocie 1.201.448 zł, został wykonany w wysokości 600.724 zł tj. 50,00 % planu.

 

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań, kwota zobowiązań finansowych powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczek wynosi 6.604.801 zł.


Sprawozdanie z realizacji budżetu powiatu za III kwartał 2010 roku

Zarząd Powiatu zgodnie z dyspozycją art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podaje do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz umieszczenie na stronach www.bip.namyslow.pl,  informację o wykonaniu budżetu Powiatu Namysłowskiego za III kwartał 2010 roku.

 

Dochody budżetowe zaplanowane w budżecie powiatu na 2010 rok w wysokości 52.916.008 zł zostały zrealizowane w kwocie 31.785.450,51 zł tj. 60,07 %, w tym dochody majątkowe na plan 17.549.351 zł zostały wykonane w kwocie 4.208.574,52 zł, co stanowi 23,98 % planu.

 

Plan wydatków budżetowych ogółem w wysokości 55.544.514 zł został zrealizowany w wysokości 32.744.461,41 zł tj. 58,95 %, w tym wydatki majątkowe na plan 19.877.099 zł zostały wykonane w kwocie 6.883.366,95 zł, co stanowi 34,63 % planu.

 

Budżet powiatu na koniec III kwartału 2010 roku zamknął się deficytem w wysokości 959.010,90 zł.

 

Zaplanowane przychody w wysokości 3.829.954 zł zrealizowano na poziomie 2.934.992,09 zł, co stanowi 76,63 % planu.

 

Plan rozchodów w kwocie 1.201.448 zł, został wykonany w wysokości 901.086 zł tj. 75,00 % planu.

 

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań, kwota zobowiązań finansowych powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczek wynosi 8.288.225,73 zł.
 


Sprawozdanie z realizacji budżetu powiatu za IV kwartał 2010 roku
 
Zarząd Powiatu zgodnie z dyspozycją art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podaje do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz umieszczenie na stronach www.bip.namyslow.pl,  informację o wykonaniu budżetu Powiatu Namysłowskiego za IV kwartał 2010 roku.
 
Dochody budżetowe zaplanowane w budżecie powiatu na 2010 rok w wysokości 50.174.710 zł zostały zrealizowane w kwocie 42.371.053,91 zł tj. 84,45 %, w tym dochody majątkowe na plan    14.667.204 zł zostały wykonane w kwocie 5.485.524,35 zł, co stanowi 37,40 % planu.
 
Plan wydatków budżetowych ogółem w wysokości 55.924.467 zł został zrealizowany w wysokości 44.720.721,89 zł tj. 79,97 %, w tym wydatki majątkowe na plan 19.656.997 zł zostały wykonane w kwocie 9.192.582,39 zł, co stanowi 46,76 % planu.
 
Budżet powiatu na koniec 2010 roku zamknął się deficytem w wysokości 2.349.667,98zł.
 
Zaplanowane przychody w wysokości 6.951.205 zł zrealizowano na poziomie 5.951.205,36 zł, co stanowi 85,61 % planu.
 
Plan rozchodów w kwocie 1.201.448 zł, został wykonany w wysokości 1.201.448 zł tj. 100,00 % planu.
 
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań, kwota zobowiązań finansowych powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczek wynosi 11.004.077 zł.

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  10-10-2011
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • opublikowano:
  10-10-2011 12:54
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 3642
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl