Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Kwartalna informacja finansowa za rok 2011

Sprawozdanie z realizacji budżetu powiatu za I kwartał 2011 roku

 

Zarząd Powiatu zgodnie z dyspozycją art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podaje do publicznej wiadomości, poprzez  umieszczenie na stronach www.bip.namyslow.pl,  informację o wykonaniu budżetu Powiatu Namysłowskiego za I kwartał 2011 roku.

 

Dochody budżetowe zaplanowane w budżecie powiatu na 2011 rok w wysokości     52.587.305 zł zostały zrealizowane w kwocie 12.350.747,63 zł tj. 23,49 %, w tym dochody majątkowe na plan 14.486.268 zł zostały wykonane w kwocie 500.089,45 zł, co stanowi 3,45 % planu.

 

Plan wydatków budżetowych ogółem w wysokości 52.647.173 zł został zrealizowany w wysokości 10.070.725,31 zł tj. 19,13 %, w tym wydatki majątkowe na plan 14.554.068 zł zostały wykonane w kwocie 2.500,00 zł, co stanowi 0,17 % planu.

 

Budżet powiatu na koniec I kwartału 2011 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 2.280.022,32zł.

 

Zaplanowane przychody w wysokości 1.661.316 zł zrealizowano na poziomie2.400.089,38 zł, co stanowi 144,47 % planu.

 

Plan rozchodów w kwocie 1.601.448 zł, został wykonany w wysokości 400.362 zł tj. 25,20 % planu.

 

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań, kwota zobowiązań finansowych powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczek wynosi 10.603.715 zł.

Metryczka
 • wytworzono:
  10-10-2011
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • opublikowano:
  10-10-2011 12:54
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 3867
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl