Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IV (czwarty) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działki budowlanej położonej w Namysłowie przy ulicach Tadeusza Różewicza, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i Czesława Miłosza

Zarząd Powiatu Namysłowskiego

O G Ł A S Z A

IV (czwarty) publiczny przetarg ustny nieograniczone na sprzedaż nieruchomości – działki budowlanej położonej w Namysłowie przy ulicach Tadeusza Różewicza, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i Czesława Miłosza

  1. Przedmiotem przetargu jest działka przeznaczona do sprzedaży pod zabudowę jednorodzinną, niezabudowana, położona w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie terenów skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Działka uzbrojona w energię elektryczną, wodną i kanalizacyjną. Sieć instalacji gazowej znajduje się w niedalekiej odległości. Dojazd do działki z drogi gruntowej nieurządzonej. Działka niezagospodarowana, rozłóg regularny.
  2. Działka (nieruchomość) ma urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) prowadzoną przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Kluczborku: nr OP1U/00050357/2. Działka (nieruchomość) nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.
  3. Przetarg odbędzie się w dniu 23.07.2021 r. o godzinie 10:00 w dużej sali narad siedziby Starostwa Powiatowego w Namysłowie.
  4. Wadia mogą być wpłacane w pieniądzu, albo wnoszone w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadia należy wpłacić lub wnieść do dnia 19.07.2021 r. włącznie.
  5. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Namysłowie na na stronie internetowej Powiatu Namysłowskiego i na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Namysłowie https://bip.namyslow.pl/.
  6. Informacji o przetargu udziela Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Namysłowie, Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów, pokój nr 210, tel. 77 410 36 95 wew. 210.

 

Nr działki

Oznaczenie wg katastru nieruchomości

Pow. działki
w ha

Cena wywoławcza brutto w zł

Wadium
w zł

Postąpienie
w zł

437/341

RIIIb

0,1100

93 500,00

5 000,00

1 000,00


PDFUchwała Nr 95/340/2021 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 15 czerwca 2021 r..pdf (752,68KB)
PDFInformacja o wynikach przetargu.pdf (39,92KB)


Zarząd Powiatu Namysłowskiego