Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie - Wykonanie dróg wewnętrznych i parkingów – III postępowanie.

Pliki do pobrania:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (119,29KB)
PDF01 SWZ.pdf (865,01KB)
DOC02 Załącznik nr 1 Formularz oferty.doc (92,50KB)
DOC03 Załącznik nr 1.1 Oświadczenie Wykonawcy.doc (94,00KB)
DOC04 Załącznik nr 1.3 Oświadczenie i zobowiazanie Podmiotu udostępniającego zasoby.doc (94,00KB)
DOC05 Załącznik nr 2 Projekt umowy.doc (186,50KB)
DOCX06 Załacznik nr 3 Program funkcjonalno-użytkowy (PFU).docx (63,42KB)
ZIP07 Załacznik nr 3.1 Mapa aktualna do celów projektowych.zip (13,26MB)
PDF08 Załacznik nr 3.2 Wypis i wyrys z MPZP.pdf (6,57MB)
PDF09 Załacznik nr 3.3 Mapa ewidencyjna.pdf (1,23MB)
PDF10 Załacznik nr 3.4 Mapa zasadnicza.pdf (826,16KB)
PDF11 Załacznik nr 3.5 Wypis z rejestru gruntów.pdf (1,06MB)
PDF12 Załącznik nr 3.6.1 Orientacyjny przedmiar - PKPP oraz PKRB określone w PFU drogi wewnętrzne i parkingi.pdf (105,79KB)
PDF13 Załącznik nr 3.6.2 Orientacyjny przedmiar - PKPP oraz PKRB określone w PFU przebudowa instalacji kanalizacyjnej.pdf (120,66KB)
PDF14 Załącznik nr 3.7.1 Projekt budowlano-wykonawczy dróg wewnetrznych i parkingów.pdf (9,68MB)
PDF15 Załącznik nr 3.7.2 Decyzja ostateczna - pozwolenie na budowę nr AB.6740.48.49.2015..pdf (701,84KB)
ZIP16 Załącznik nr 3.8 Projekt wykonawczy kompleksu sportowego.zip (9,77MB)
PDF17 Załącznik nr 3.9.1.1 STWiORB dróg wewnetrznych i parkingów - Str do 30.pdf (23,23MB)
PDF18 Załącznik nr 3.9.1.2 STWiORB dróg wewnetrznych i parkingów - Str od 31-60.pdf (22,75MB)
PDF19 Załącznik nr 3.9.1.3 STWiORB dróg wewnetrznych i parkingów - Str od 61-78.pdf (12,14MB)
PDF20 Załącznik nr 3.9.2 Załącznik nr 6.2 STWiORB cz. budowlana Boisko.pdf (1,01MB)
ZIP21 Załącznik nr 3.10 Dokumentacja fotograficzna stanu obecnego.zip (9,39MB)
ZIP22 Załącznik nr 3.11 Wizualizacje stanu docelowego.zip (25,71MB)
DOCX23 Załącznik nr 3.12.1 Dokumentacja zdjęciowa drzew i żywopłotu do przesadzenia.docx (2,71MB)
PDF23 Załącznik nr 3.12.1 Dokumentacja zdjęciowa drzew i żywopłotu do przesadzenia.pdf (2,77MB)
DOCX24 Załącznik nr 3.12.2 Dokumentacja zdjęciowa ogrodzenia boiska.docx (2,35MB)
PDF25 Załacznik nr 3.12.3 Opis bramy przesuwnej przemysłowej i ogrodzenia z furtką.pdf (1,96MB)
PDF26 Załacznik nr 3.12.4 Karta katalogowa oprawy ulicznej LED.pdf (558,95KB)
DOCX27 Załacznik nr 3.12.5 Wycieraczka systemowa zewnętrzna.docx (147,84KB)
PDF28 Załącznik nr 3.13 Projekt obiektu modułowego - kontenera szatniowo-socjalnego wraz z wyposażeniem.pdf (313,58KB)
PDF28 Załącznik nr 3.14 Mapa zasadnicza z zaznaczonym terenem realizacji zadania inwestycyjnego.pdf (852,76KB)

PDFInformacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia.pdf (71,80KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (588,61KB)

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (193,15KB)
PDFOgłoszenie o wyniku postepowania.pdf (75,64KB)

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (37,80KB)

PDFOgłoszenie o wykonaniu umowy.pdf (87,63KB)