Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości - urządzone stoisko obsługi klienta mieszczące się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie przeznaczone do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat

Wykaz nieruchomości - urządzone stoisko obsługi klienta mieszczące się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie przeznaczone do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat

 

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Powiatu Namysłowskiego informuje, że w dniu 06 sierpnia 2021 r. na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Namysłowie oraz na stronie internetowej www.namyslow.pl  na okres 21 dni tj do dnia 27.08.2021 r. zamieszczony został wykaz nieruchomości - urządzonego stoiska obsługi klienta mieszczącego się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat

• urządzone STOISKO obsługi klienta z używalnością pomieszczeń dodatkowych położone na sali operacyjnej obsługi klientów  na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie (Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów). Przeznaczenie stoiska – usługi ubezpieczeniowe.

 

Oznaczenie nieruchomości: lokal (stoisko) - łączna pow. użytkowa 17 m2 (w tym: pow. użytkowa podstawowa stoiska 16 m2, pow. użytkowa dodatkowa 1 m2),  mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie położonym na działkach o nr ewid.: 1060/1, k.m. 8, o pow. 0,0032 ha, 1061/2, k.m. 8, o pow. 0,2367 ha, 1062/1, k.m. 8, o pow. 0,0262 ha, KW- OP1U/00019378/6 i OP1U/00070753/4.

Opis nieruchomości: Przedmiotem dzierżawy jest urządzone STOISKO obsługi klienta z używalnością pomieszczeń dodatkowych położone na sali operacyjnej obsługi klientów  na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie (Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów). Przeznaczenie stoiska – usługi ubezpieczeniowe.

Standard wysoki, stolarka pcw, posadzki ceramiczne, oświetlenie punktowe.

Lokalizacja ogólna: atrakcyjna w sąsiedztwie terenów usług i mieszkaniowych.

Lokalizacja szczegółowa: bardzo atrakcyjna, położenie na parterze budynku Starostwa Powiatowego, na sali operacyjnej obsługi klientów.

Instalacje: woda, kanalizacja, energia elektryczna, ciepłociąg, telefon, komputer, wentylacja, dojazd dogodny, miejsca parkingowe w pobliżu.

Korzystanie z pomieszczeń dodatkowych: pomieszczenia WC z umywalką, pomieszczenie socjalne na I piętrze.

Przeznaczenie nieruchomości, sposób i termin jej zagospodarowania, informacja o przeznaczeniu: W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów nieruchomość przeznaczona pod usługi oznaczone symbolem „U”.

Nieruchomość będzie wydzierżawiona w drodze przetargu na okres do 3 lat począwszy od 01.11.2021 r. Lokal przeznaczony do dzierżawy na okres do trzech lat na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ubezpieczeniowych w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego.

Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy: 1.300,81zł (wartość miesięcznego czynszu dzierżawnego bez uwzględnienia podatku od nieruchomości, który ponosić będzie przyszły dzierżawca we własnym zakresie). Czynsz za dzierżawę płatny z dołu do końca miesiąca. Nie przewiduje się aktualizacji czynszu.

Uchwała w pełnym brzmieniu została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz poniżej – pliki do pobrania, na okres 21 dni tj. od dnia 06 08.2021 r. do dnia 27.08.2021 r.

Pliki do pobrania:

PDFUchwała Nr 99/347/2021 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 29.07.2021 r..pdf (91,94KB)