Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zagospodarowanie poscleniowe wsi Zofijówka gmina Domaszowice dla projektu: „Scalanie gruntów obiekt Zofijówka – zagospodarowanie poscaleniowe” .

Pliki do pobrania:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (136,90KB)
PDF01 SWZ.pdf (1,32MB)
DOC02 Załącznik nr 1 Formularz oferty.doc (232,50KB)
DOC03 Załącznik nr 1.1 Oświadczenie Wykonawcy.doc (231,50KB)
DOC04 Załącznik nr 1.3 Oświadczenie i zobowiazanie Podmiotu udostępniającego zasoby.doc (232,00KB)
DOC05 Załącznik nr 2 Projekt umowy.doc (318,00KB)
XLS06 Załącznik 3.1 Przedmiar robót Drogi - Zofijówka - droga nr D-2.xls (205,00KB)
XLS07 Załącznik 3.2 Przedmiar robót Drogi - Zofijówka - droga nr D-3.xls (198,50KB)
XLS07 Załącznik 3.3 Przedmiar robót Drogi - Zofijówka - droga nr D-4.xls (202,50KB)
XLS08 Załącznik 3.4 Przedmiar robót Drogi - Zofijówka - droga nr D-5.xls (204,50KB)
XLS09 Załącznik 3.5 Przedmiar robót Drogi - Zofijówka - droga nr D-7 i D-17.xls (191,50KB)
XLS10 Załącznik 3.6 Przedmiar robót Drogi - Zofijówka - droga nr D-8.xls (212,00KB)
XLS11 Załącznik 3.7 Przedmiar robót Drogi - Zofijówka - droga nr D-11.xls (191,00KB)
XLS12 Załącznik 3.8 Przedmiar robót Drogi - Zofijówka - drogi nr D-9, D-16, D-18, D-19, D-20, D-21.xls (174,00KB)
XLS13 Załącznik 3.9 Przedmiar robót Melioracje-Zofijówka rów R-1, R-2, R-5.xls (176,50KB)
XLS14 Załącznik 3.10 Przedmiar robót Melioracje-Zofijówka rów R-3 i R-4.xls (163,50KB)
XLS15 Załącznik 3.11 Przedmiar robót Melioracje-Zofijówka rów R-6.xls (158,50KB)
XLS16 Załącznik 3.12 Przedmiar robót Melioracje-Zofijówka rów R-7, R-8, R-14, R-16, R-17, R-21.xls (176,50KB)
XLS17 Załącznik 3.13 Przedmiar robót Melioracje-Zofijówka rów R-9, R-10, R-11, R-12, R-19.xls (174,50KB)
XLS18 Załącznik 3.14 Przedmiar robót Nasadzenia - Zofijówka.xls (151,50KB)
XLS19 Załącznik 3.15 Przedmiar robót Rekultywacje - Zofijówka.xls (265,50KB)
PDF20 Załącznik 3.16 Załącznik 1 do przedmiarów Tabela dróg.pdf (42,11KB)
PDF21 Załącznik 3.17 Załącznik 2 do przedmiarów Tabela przepustów-zjazdów.pdf (76,96KB)
PDF22 Załącznik 3.18 Załącznik 3 do przedmiarów Tabela rowów.pdf (56,00KB)
PDF23 Załącznik 3.19 Załącznik 4.1 do przedmiarów Tabela robót ziemnych - DR-2.pdf (64,27KB)
PDF24 Załącznik 3.20 Załacznik 4.2 do przedmiarów Tabela robót ziemnych - DR-5.pdf (317,22KB)
PDF25 Załącznik 3.21 Załącznik 4.1 do przedmiarów Tabela robót ziemnych - DR-8.pdf (65,63KB)
PDF26 Załącznik 3.22 Załącznik 5 do przedmiarów Nasadzenia.pdf (42,74KB)
PDF27 Załącznik 3.23 Załącznik 6 do przedmiarów Tabela likwidacji zakrzaczen, starych dróg, ugorów.pdf (66,94KB)
PDF28 Załącznik 3.24 Załącznik 7 do przedmiarów Tabela likwidacji wąwoazów, starych dróg do likwidacji.pdf (60,26KB)
PDF29 Załącznik 4.1 Projekt wykonawczy Opis techniczny.pdf (663,08KB)
PDF30 Załącznik 4.2 Projekt wykonawczy Orientacja.pdf (1,12MB)
PDF31 Załącznik 4.3 Projekt wykonawczy Plan Sytuacyjny 2.1.pdf (1,04MB)
PDF32 Załącznik 4.4 Projekt wykonawczy Plan Sytuacyjny 2.2.pdf (1,22MB)
PDF33 Załacznik 4.5 Projekt wykonawczy Plan Sytuacyjny 2.3.pdf (609,77KB)
PDF34 Załącznik 4.6 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.1.pdf (320,81KB)
PDF35 Załącznik 4.7 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.2.pdf (329,62KB)
PDF36 Załącznik 4.8 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.3.pdf (246,73KB)
PDF37 Załącznik 4.9 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.4.pdf (312,74KB)
PDF38 Załącznik 4.10 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.5.pdf (309,19KB)
PDF39 Załącznik 4.11 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.6.pdf (197,37KB)
PDF40 Załącznik 4.12 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.7.pdf (224,14KB)
PDF41 Załącznik 4.13 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.8.pdf (199,43KB)
PDF42 Załącznik 4.14 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.9.pdf (236,21KB)
PDF43 Załącznik 4.15 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.10.pdf (215,89KB)
PDF44 Załącznik 4.16 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.11.pdf (200,72KB)
PDF45 Załącznik 4.17 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.12.pdf (201,53KB)
PDF46 Załącznik 4.18 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.13.pdf (246,29KB)
PDF47 Załącznik 4.19 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.14.pdf (292,80KB)
PDF48 Załącznik 4.20 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.15.pdf (305,66KB)
PDF49 Załącznik 4.21 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.16.pdf (306,66KB)
PDF50 Załącznik 4.22 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.17.pdf (302,53KB)
PDF51 Załącznik 4.23 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.18.pdf (226,29KB)
PDF52 Załącznik 4.24 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.19.pdf (220,79KB)
PDF53 Załącznik 4.25 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.20.pdf (326,79KB)
PDF54 Załącznik 4.26 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.21.pdf (329,42KB)
PDF55 Załącznik 4.27 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.22.pdf (211,60KB)
PDF56 Załącznik 4.28 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.23.pdf (247,04KB)
PDF57 Załącznik 4.29 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.24.pdf (233,47KB)
PDF58 Załącznik 4.30 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.25.pdf (223,64KB)
PDF59 Załącznik 4.31 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.26.pdf (212,91KB)
PDF60 Załącznik 4.32 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.27.pdf (228,69KB)
PDF61 Załącznik 4.33 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.28.pdf (213,92KB)
PDF62 Załącznik 4.34 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.29.pdf (208,46KB)
PDF63 Załącnzik 4.35 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.30.pdf (207,82KB)
PDF64 Załącznik 4.36 Projekt wykonawczy Przekroje typowe.pdf (855,21KB)
PDF65 Załącznik 4.37 Projekt wykonawczy Przekroje poprzeczne 5.1.pdf (460,05KB)
PDF66 Załącznik 4.38 Projekt wykonawczy Przekroje poprzeczne 5.2.pdf (520,12KB)
PDF67 Załącznik 4.39 Projekt wykonawczy Przekroje poprzeczne 5.3.pdf (519,84KB)
PDF68 Załącznik 4.40 Projekt wykonawczy Szczegóły Rys. 6.pdf (1,22MB)
PDF69 Załącznik 5.1 Projekt techniczny Budowa drogi DR-8 Opis techniczny.pdf (737,93KB)
PDF70 Załącznik 5.2 Projekt techniczny Budowa drogi DR-8 Orientacja D-8.pdf (589,07KB)
PDF71 Załącznik 5.3 Projekt techniczny Budowa drogi DR-8 Plan sytuacyjny DR-8.pdf (3,57MB)
PDF72 Załącznik 5.4 Projekt techniczny Projekt architetoniczno budowlany Budowa drogi DR-8 1. Przekroje Typowe DR-8.pdf (151,45KB)
PDF73 Załącznik 5.5 Projekt techniczny Budowa drogi DR-8 4. Szczegóły Rys. 5.pdf (362,94KB)
PDF74 Załącznik 5.6 Projekt techniczny Dokumentacja geotechniczna.pdf (1,89MB)
PDF75 Załącznik 6.1 Projekt techniczny Projekt zagospodarowania terenu Budowa trzech odcinków drogi Opis techniczny.pdf (763,88KB)
PDF76 Załącznik 6.2 Projekt techniczny Projekt zagospodarowania terenu Budowa trzech odcinków drogi Orientacja D-16,D-18,D-21.pdf (590,79KB)
PDF77 Załącznik 6.3 Projekt techniczny Projekt zagospodarowania terenu 2.1 Budowa trzech odcinków drogi Plan sytuacyjny DR-16.pdf (2,92MB)
PDF78 Załącznik 6.4 Projekt techniczny Projekt zagospodarowania terenu 2.2 Budowa trzech odcinków drogi Plan sytuacyjny DR-18.pdf (3,58MB)
PDF79 Załącznik 6.5 Projekt techniczny Projekt zagospodarowania terenu 2.3 Budowa trzech odcinków drogi Plan sytuacyjny DR-21.pdf (3,57MB)
PDF80 Załącznik 6.6 Projekt techniczny Projekt techniczny Budowa trzech odcinków dróg 3.1 Profil podłużny DR-16.pdf (118,42KB)
PDF81 Załącznik 6.7 Projekt techniczny Projekt techniczny Budowa trzech odcinków dróg 3.2 Profil podłużny DR-18.pdf (130,03KB)
PDF82 Załącznik 6.8 Projekt techniczny Projekt techniczny Budowa trzech odcinków dróg 3.3 Profil podłużny DR-21.pdf (157,74KB)
PDF83 Załącznik 6.9 Projekt techniczny Projekt techniczny Budowa trzech odcinków dróg 4.Przekroje typowe rys. 4.pdf (268,42KB)
PDF84 Załącznik 6.10 Projekt techniczny Dokumentacja geotechniczna.pdf (1,89MB)
PDF85 Załącznik 7 STWiORB.pdf (2,12MB)

PDFInformacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia.pdf (141,89KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (197,19KB)

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania.pdf (191,64KB)