Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości – grunty rolne położone w Namysłowie przeznaczone do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat.

Zarząd Powiatu Namysłowskiego informuje, że w dniu 25 maja 2022 r. podjął uchwałę
Nr 135/481/2022 w sprawie wykazu nieruchomości – gruntów rolnych położonych w Namysłowie  
przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat.

Opis nieruchomości:
Kompleks dwóch działek rolnych położonych w miejscowości Namysłów. Kompleks stanowi grunt orny uprawiany rolniczo.
Nieruchomości nie są obarczone żadnymi zobowiązaniami.
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.

Oznaczenie nieruchomości według danych ewidencji gruntów i księgi wieczystej:
Działki o nr ewid.: 437/358 i 437/1032 k.m. 12 o łącznej powierzchni 8,8378 ha. Według katastru nieruchomości oznaczone symbolem  - RIIIb.
Nieruchomości posiadają urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku o nr  KW OP1U/00050357/2

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów działki oznaczone są symbolami: C.2R – przeznaczenie podstawowe ­ teren rolniczy; C.5KDZ – teren drogi klasy zbiorczej; C.6KDL – teren drogi klasy lokalnej - uchwała nr 384/VIII/21 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów (Dz Urz. Woj. Op. poz. 702 z 10.03.2021 r.).
Nieruchomości będą wydzierżawione w drodze przetargowej lub bezprzetargowej dotychczasowemu dzierżawcy.

Wysokość rocznej opłaty z tytułu dzierżawy ustalona w aktualnym operacie szacunkowym [netto w zł]: 19 940,00 zł (wartość czynszu bez uwzględnienia podatku rolnego, który ponosić będzie przyszły dzierżawca we własnym zakresie).

Wykaz ogłasza się na okres 21 dni od 27.05.2022 r. do 17.06.2022 r.


Załącznik:

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - grunty rolne Namysłów.pdf (270,64KB)