Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Petycje 2022

PETYCJE
 
L.p. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję

przedmiot petycji/

skan petycji

data złożenia  przewidywany termin załatwienia sprawy  zasięgane opinie Inf.
o sposobie załatwienia wniosku
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2022 roku.
1.
wyłączenie jawności
w związku
z niewyrażeniem
zgody, o której mowa
w art. 4 ust. 3 ustawy

o petycjach
11.08.2022 r. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji -

Uchwała ZPN

2.
wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem
zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
Petycja dot. wykonania nowej nawierzchni na DP nr 1199O w m. Siemysłów 08.11.2022r. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji - Uchwała ZPN
3.            
4.            
5.