Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zgłoszenie sprzedaży pojazdu

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Komunikacji i Transportu - Rejestracja Pojazdów, parter, hol - stanowisko I-III i VI, tel. +48 77/4103 695, wew. 156.

Rozpoczęcie sprawy:

Osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

WNIOSEK

PEŁNOMOCNICTWO

Wymagane dokumenty:

 • Wypełnione zawiadomienie oraz:

 • kopia dokumentu na podstawie, którego przeniesiono własność pojazdu (nastąpiło zbycie pojazdu),

 • dokument stwierdzający tożsamość.

Czas załatwienia sprawy:

Przyjęcie i potwierdzenie faktu zgłoszenia zbycia pojazdu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów.

Zakończenie sprawy:

Na kopii umowy / faktury dokonuje się adnotacji dot. zgłoszenia sprzedaży.

Inne istotne informacje (uwagi):

 • Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić organ rejestrujący w terminie nie przekraczającym 30 dni o zbyciu pojazdu.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r.  poz. 1137  z późn. zm.).

 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz. U. z 2014 r, poz.1522 z późn. zm.).

 

Metryczka
 • wytworzono:
  05-10-2011
  przez: Iwona Karasińska
 • opublikowano:
  05-10-2011 12:55
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • zmodyfikowano:
  11-03-2016 09:47
  przez: Bartosz Podgórski
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 8800
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl