Przejdź do treści strony WCAG

Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego / pozwolenia czasowego przez Policję

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Komunikacji i Transportu - Rejestracja Pojazdów, parter, hol - stanowisko I-III, tel. +48 77/4103 695, wew. 156.

Rozpoczęcie sprawy:

Osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

WNIOSEK

PEŁNOMOCNICTWO

Wymagane dokumenty:

  • Wypełniony wniosek oraz:

  • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu,

  • pokwitowanie z Policji o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego / pozwolenia czasowego,

  • dowód własności pojazdu, jeżeli pojazd został sprzedany, a nie zarejestrowany na nowego właściciela,

  • dokument stwierdzający tożsamość.

Czas załatwienia sprawy:

W dniu złożenia wniosku.

Zakończenie sprawy:

  • Zwrot zatrzymanego dokumentu.

Inne istotne informacje (uwagi):

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. Nr 1137 ze zm.)