Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o II (drugich) publicznych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ulicy Tadeusza Różewicza.

Zarząd Powiatu Namysłowskiego

O G Ł A S Z A

II (drugie) publiczne przetargi ustne  nieograniczone na sprzedaż nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ulicy Tadeusza Różewicza.

 

  1. Przedmiotem przetargów są działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo-usługową jednorodzinną lub wielorodzinną o pow. zabudowy do 400m2, niezabudowane, położone w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie terenów skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Sieć uzbrojenia terenu w e.e., wodę, kanalizację sanitarną i gaz znajduje się w bliskości. Nabywcy nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt uzyskują warunki podłączenia się do w/w mediów od operatorów sieci przesyłowych. Dojazd do działek z publicznej drogi gruntowej nieurządzonej oraz z działki nr 437/1029. Działki niezagospodarowane, bez wad szczególnych, rozłóg regularny.
  2. Wszystkie działki (nieruchomości) mają urządzoną księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Kluczborku: nr OP1U/00050357/2 Wszystkie w/w działki (nieruchomości) nie są obarczone żadnymi zobowiązaniami i obciążeniami. Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.
  3. Przetargi odbędą się w dniu 19.09.2023 r. o godzinie 10:00 w dużej sali narad siedziby Starostwa Powiatowego w Namysłowie.
  4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  5. Wadium należy wnieść w pieniądzu. Termin wniesienia wadium upływa dnia 13.09.2023 r. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.
  6. Ogłoszenie o przetargach zostało zamieszczone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Namysłowie na na stronie internetowej Powiatu Namysłowskiego: www.namyslow.pl i na stronie podmiotowej urzędu www.bip.namyslow.pl
  7. Informacji o przetargach udziela Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Namysłowie, Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów, pokój nr 210, tel. 77 410 36 95 wew. 209, 210, 211.

 

Lp.

Nr działki

Symbol klasoużytku

Pow. działki                  w ha

Cena wywoławcza brutto w zł

Wadium                     w zł

1.

437/1023

R IIIb

0,4503

500 000,00

26 000,00

2.

437/1024

RIIIb

0,7433

830 000,00

42 000,00

3.

437/1025

RIIIb

0,6647

740 000,00

38 000,00

4.

437/1026

RIIIb

0,6293

700 000,00

36 000,00

5.

437/1027

RIIIb

0,8159

910 000,00

46 000,00

6.

437/1028

RIIIb

0,8200

910 000,00

46 000,00

Pliki do pobrania:

1.PDFUchwała ZP 178-658-2023 w sprawie ogłoszenia przetargów.pdf (91,41KB)

2.PDFZałącznik do uchwały 178-658-2023 - ogłoszenie.pdf (383,42KB)

3. PDFInformacja o wynikach przetargów.pdf (71,46KB)