Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat - grunty rolne położone w Wilkowie

 ZAWIADOMIENIE

Zarząd Powiatu Namysłowskiego informuje, że w dniu 13 lipca 2023 r. na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Namysłowie na okres 21 dni tj do dnia 03.08.2023 r. zamieszczony został wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy.

 

Przedmiotem dzierżawy jest kompleks dwóch działek rolnych.

Działki o nr ewid.: 945/5 i 945/6 k.m. 2, KW OP1U/00058617/9.

Powierzchnia łączna – 16,2539 ha

Nieruchomości rolne położone w Wilkowie przy drodze wojewódzkiej nr 451 (po prawej stronie trasy Namysłów – Wrocław), dojazd dogodny od drogi wojewódzkiej.

W skład działki, nr 945/5 o pow. 12,2774 ha, wchodzą następujące grunty:

- grunty orne RIVb o pow. 4,8301 ha,

- grunty orne RV    o pow. 1,5159 ha,

- grunty orne RVI   o pow. 0,2864 ha,

- grunty orne RIVa o pow. 5,6450 ha.

W skład działki, nr 945/6 o pow. 3,9765 ha, wchodzą następujące grunty:

- grunty orne RIIIb o pow. 3,7369 ha,

- grunty orne RIVa o pow. 0,2396 ha.

Nieruchomości stanowią jednorodny grunt orny uprawiany rolniczo.

Nieruchomości nie są obarczone żadnymi zobowiązaniami.

Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.

W miejscowym planie zagospodarowania oznaczone symbolem R – tereny użytków rolnych. Nieruchomości wydzierżawiane będą na okres do trzech lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej dotychczasowemu dzierżawcy.

Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy: 33.500,00 zł (wartość rocznego czynszu dzierżawnego bez uwzględnienia podatku rolnego, który ponosić będzie przyszły dzierżawca we własnym zakresie).

Czynsz dzierżawny za I półrocze jest płatny w terminie do 30 listopada 50 %, a za II półrocze w terminie do 31 marca 50 %.

 

Uchwała w pełnym brzmieniu została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz poniżej – pliki do pobrania, na okres 21 dni tj. od dnia 13.07.2023 r. do dnia 03.08.2023 r.

Pliki do pobrania:

1. PDFUchwała ZP 178-659-2023.pdf (131,66KB)