Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Zofijówka gm. Domaszowice dla projektu pn.: „Scalenie gruntu obiekt Zofijówka” - III postępowanie.

Pliki do pobrania:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (134,03KB)
PDF01 SWZ.pdf (675,77KB)
DOC02 Załącznik nr 1 Formularz oferty.doc (238,00KB)
DOC03 Załącznik nr 1.1 Oświadczenie wykonawcy.doc (248,50KB)
XLS04 Załącznik nr 1.2.1 Kosztorys OFERTOWY Drogi - Zofijówka - droga nr D-7 i D-17 III Postępowanie.xls (171,00KB)
XLS05 Załącznik nr 1.2.2 Kosztorys OFERTOWY Drogi - Zofijówka - droga nr D-11 III Postępowanie.xls (170,50KB)
XLS06 Załącznik nr 1.2.3 Kosztorys OFERTOWY Melioracje-Zofijówka rów R-1 R-2 R-5 III Postępowanie.xls (183,00KB)
XLS07 Załącznik nr 1.2.4 Kosztorys OFERTOWY Melioracje-Zofijówka rów R-3 i R-4 III Postępowanie.xls (169,50KB)
XLS08 Załącznik nr 1.2.5 Kosztorys OFERTOWY Melioracje-Zofijówka rów R-6 III Postępowanie.xls (164,50KB)
XLS09 Załącznik nr 1.2.6 Kosztorys OFERTOWY Melioracje-Zofijówka rów R-7 R-8 R-14 R-16 R-17 R-21 III Postępowanie.xls (183,00KB)
XLS10 Załącznik nr 1.2.7 Kosztorys OFERTOWY Melioracje-Zofijówka rów R-9 R-10 R-11 R-12 R-19 III Postępowanie.xls (181,00KB)
XLS11 Załącznik nr 1.2.8 Kosztorys OFERTOWY Rekultywacje - Zofijówka III Postępowanie.xls (179,00KB)
XLS12 Załącznik nr 1.2.9 Kosztorys OFERTOWY Zbiorczy - III Postępowanie.xls (36,50KB)
DOC13 Załącznik nr 1.3 Oświadczenie i zobowiazanie Podmiotu udostępniającego zasoby.doc (246,00KB)
DOC14 Załącznik nr 2 Projektowane postanowienia umowy.doc (331,50KB)
PDF15 Załącznik 3.1 Projekt wykonawczy Opis techniczny.pdf (663,08KB)
PDF16 Załącznik 3.2 Projekt wykonawczy Orientacja.pdf (1,12MB)
PDF17 Załącznik 3.3 Projekt wykonawczy Plan Sytuacyjny 2.1.pdf (1,04MB)
PDF18 Załącznik 3.4 Projekt wykonawczy Plan Sytuacyjny 2.2.pdf (1,22MB)
PDF19 Załacznik 3.5 Projekt wykonawczy Plan Sytuacyjny 2.3.pdf (609,77KB)
PDF20 Załącznik 3.6 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.1.pdf (320,81KB)
PDF21 Załącznik 3.7 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.2.pdf (329,62KB)
PDF22 Załącznik 3.8 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.3.pdf (246,73KB)
PDF23 Załącznik 3.9 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.4.pdf (312,74KB)
PDF24 Załącznik 3.10 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.5.pdf (309,19KB)
PDF25 Załącznik 3.11 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.6.pdf (197,37KB)
PDF26 Załącznik 3.12 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.7.pdf (224,14KB)
PDF27 Załącznik 3.13 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.8.pdf (199,43KB)
PDF28 Załącznik 3.14 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.9.pdf (236,21KB)
PDF29 Załącznik 3.15 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.10.pdf (215,89KB)
PDF30 Załącznik 3.16 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.11.pdf (200,72KB)
PDF31 Załącznik 3.17 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.12.pdf (201,53KB)
PDF32 Załącznik 3.18 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.13.pdf (246,29KB)
PDF33 Załącznik 3.19 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.14.pdf (292,80KB)
PDF34 Załącznik 3.20 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.15.pdf (305,66KB)
PDF35 Załącznik 3.21 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.16.pdf (306,66KB)
PDF36 Załącznik 3.22 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.17.pdf (302,53KB)
PDF37 Załącznik 3.23 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.18.pdf (226,29KB)
PDF38 Załącznik 3.24 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.19.pdf (220,79KB)
PDF39 Załącznik 3.25 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.20.pdf (326,79KB)
PDF40 Załącznik 3.26 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.21.pdf (329,42KB)
PDF41 Załącznik 3.27 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.22.pdf (211,60KB)
PDF42 Załącznik 3.28 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.23.pdf (247,04KB)
PDF43 Załącznik 3.29 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.24.pdf (233,47KB)
PDF44 Załącznik 3.30 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.25.pdf (223,64KB)
PDF45 Załącznik 3.31 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.26.pdf (212,91KB)
PDF46 Załącznik 3.32 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.27.pdf (228,69KB)
PDF47 Załącznik 3.33 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.28.pdf (213,92KB)
PDF48 Załącznik 3.34 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.29.pdf (208,46KB)
PDF49 Załącznik 3.35 Projekt wykonawczy Profil podłużny 3.30.pdf (207,82KB)
PDF50 Załącznik 3.36 Projekt wykonawczy Przekroje typowe.pdf (855,21KB)
PDF51 Załącznik 3.37 Projekt wykonawczy Przekroje poprzeczne 5.1.pdf (460,05KB)
PDF52 Załącznik 3.38 Projekt wykonawczy Przekroje poprzeczne 5.2.pdf (520,12KB)
PDF53 Załącznik 3.39 Projekt wykonawczy Przekroje poprzeczne 5.3.pdf (519,84KB)
PDF54 Załącznik 3.40 Projekt wykonawczy Szczegóły Rys. 6.pdf (1,22MB)
PDF55 Załącznik 4.1 Projekt techniczny Budowa drogi DR-8 Opis techniczny.pdf (737,93KB)
PDF56 Załącznik 4.2 Projekt techniczny Budowa drogi DR-8 Orientacja D-8.pdf (589,07KB)
PDF57 Załącznik 4.3 Projekt techniczny Budowa drogi DR-8 Plan sytuacyjny DR-8.pdf (3,57MB)
PDF58 Załącznik 4.4 Projekt techniczny Projekt architetoniczno budowlany Budowa drogi DR-8 1. Przekroje Typowe DR-8.pdf (151,45KB)
PDF59 Załącznik 4.5 Projekt techniczny Budowa drogi DR-8 4. Szczegóły Rys. 5.pdf (362,94KB)
PDF60 Załącznik 4.6 Projekt techniczny Dokumentacja geotechniczna.pdf (1,89MB)
PDF61 Załącznik 5.1 Projekt techniczny Projekt zagospodarowania terenu Budowa trzech odcinków drogi Opis techniczny.pdf (763,88KB)
PDF62 Załącznik 5.2 Projekt techniczny Projekt zagospodarowania terenu Budowa trzech odcinków drogi Orientacja D-16D-18D-21.pdf (590,79KB)
PDF63 Załącznik 5.3 Projekt techniczny Projekt zagospodarowania terenu 2.1 Budowa trzech odcinków drogi Plan sytuacyjny DR-16.pdf (2,92MB)
PDF64 Załącznik 5.4 Projekt techniczny Projekt zagospodarowania terenu 2.2 Budowa trzech odcinków drogi Plan sytuacyjny DR-18.pdf (3,58MB)
PDF65 Załącznik 5.5 Projekt techniczny Projekt zagospodarowania terenu 2.3 Budowa trzech odcinków drogi Plan sytuacyjny DR-21.pdf (3,57MB)
PDF66 Załącznik 5.6 Projekt techniczny Projekt techniczny Budowa trzech odcinków dróg 3.1 Profil podłużny DR-16.pdf (118,42KB)
PDF67 Załącznik 5.7 Projekt techniczny Projekt techniczny Budowa trzech odcinków dróg 3.2 Profil podłużny DR-18.pdf (130,03KB)
PDF68 Załącznik 5.8 Projekt techniczny Projekt techniczny Budowa trzech odcinków dróg 3.3 Profil podłużny DR-21.pdf (157,74KB)
PDF69 Załącznik 5.9 Projekt techniczny Projekt techniczny Budowa trzech odcinków dróg 4.Przekroje typowe rys. 4.pdf (268,42KB)
PDF70 Załącznik 5.10 Projekt techniczny Dokumentacja geotechniczna.pdf (1,89MB)
PDF71 Załącznik 6 STWiORB.pdf (2,12MB)
XLS72 Załącznik 7.1 Przedmiar robót Drogi - Zofijówka - droga nr D-7 i D-17 II Postępowanie.xls (170,50KB)
XLS73 Załącznik 7.2 Przedmiar robót Drogi - Zofijówka - droga nr D-11 II Postępowanie.xls (170,00KB)
XLS74 Załącznik 7.3 Przedmiar robót Melioracje-Zofijówka rów R-1 R-2 R-5 II Postępowanie.xls (182,00KB)
XLS75 Załącznik 7.4 Przedmiar robót Melioracje-Zofijówka rów R-3 i R-4 II Postępowanie.xls (169,00KB)
XLS76 Załącznik 7.5 Przedmiar robót Melioracje-Zofijówka rów R-6 II Postępowanie.xls (164,50KB)
XLS77 Załącznik 7.6 Przedmiar robót Melioracje-Zofijówka rów R-7 R-8 R-14 R-16 R-17 R-21 II Postępowanie.xls (182,00KB)
XLS78 Załącznik 7.7 Przedmiar robót Melioracje-Zofijówka rów R-9 R-10 R-11 R-12 R-19 II Postępowanie.xls (180,00KB)
XLS79 Załącznik 7.8 Przedmiar robót Rekultywacje - Zofijówka II Postępowanie.xls (179,00KB)
PDF80 Załącznik 7.9 Załącznik 1 do przedmiarów Tabela dróg.pdf (42,11KB)
PDF81 Załącznik 7.10 Załącznik 2 do przedmiarów Tabela przepustów-zjazdów.pdf (76,96KB)
PDF82 Załącznik 7.11 Załącznik 3 do przedmiarów Tabela rowów.pdf (56,00KB)
PDF83 Załącznik 7.12 Załącznik 4.1 do przedmiarów Tabela robót ziemnych - DR-2.pdf (64,27KB)
PDF84 Załącznik 7.13 Załacznik 4.2 do przedmiarów Tabela robót ziemnych - DR-5.pdf (317,22KB)
PDF85 Załącznik 7.14 Załącznik 4.3 do przedmiarów Tabela robót ziemnych - DR-8.pdf (65,63KB)
PDF86 Załącznik 7.15 Załącznik 5 do przedmiarów Tabela likwidacji zakrzaczen starych dróg ugorów.pdf (66,94KB)
PDF87 Załącznik 7.16 Załącznik 6 do przedmiarów Tabela likwidacji wąwoazów starych dróg do likwidacji.pdf (60,26KB)
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (177,59KB)
PDFZmiana_1 - odpowiedź na zapytanie zmiana terminów.pdf (88,32KB)
PDF88 Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia.pdf (45,87KB)
PDF89 Informacja z otwarcia ofert.pdf (59,00KB)

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (66,28KB)

PDFogłoszenie o wyniku postępowania.pdf (78,82KB)

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (37,06KB)

PDFogłoszenie o zmianie umowy.pdf (71,59KB)

PDFOgłoszenie o wykonaniu umowy.pdf (78,44KB)