Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym dot. przystosowania pojazdu do zasilania gazem / dot. przystosowanie pojazdu do ciągnięcia przyczepy

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Komunikacji - Rejestracja Pojazdów, parter, hol - stanowisko I-III i VI, tel. +48 77/4103 695, wew. 156.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zmian.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133 poz. 1123 z późn. zmian.).

Rozpoczęcie sprawy:

Osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek  wraz z wymaganymi dokumentami. Wniosek do pobrania przy ladzie operacyjnej.

Wymagane dokumenty:

 • Wypełnione zawiadomienie oraz:

a) W przypadku przystosowania pojazdu do zasilania gazem:
- fakturę VAT albo rachunek za montaż instalacji,
- wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem,
- dowód rejestracyjny / pozwolenie czasowe,
- karta pojazdu jeżeli była wydana,
- ważną polisę ubezpieczeniową (OC),
- dokument stwierdzający tożsamość.

b) W przypadku przystosowania pojazdu do ciągnięcia przyczepy:
- zaświadczenie z przeglądu technicznego,
- dowód rejestracyjny / pozwolenie czasowe,
- karta pojazdu jeżeli była wydana,
- ważną polisę ubezpieczeniową (OC),
- dokument stwierdzający tożsamość.

Czas załatwienia sprawy:

W dniu złożenia wniosku.

Zakończenie sprawy:

Wpis do dowodu rejestracyjnego / pozwolenia czasowego adnotacji dot. zasilania gazem / ciągnięcia przyczepy.

Inne istotne informacje (uwagi):

Jjeżeli istnieje konieczność zmiany terminu następnego badania technicznego, organ rejestrujący zamieszcza w dowodzie rejestracyjnym termin następnego badania technicznego, ustalając ten termin od dnia montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem – wydając nowy dowód rejestracyjny, po dokonaniu stosownych opłat.

Metryczka
 • wytworzono:
  05-10-2011
  przez: Bogdan Topoła
 • opublikowano:
  05-10-2011 12:56
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • zmodyfikowano:
  24-01-2012 10:27
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 4709
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl