Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Numery rachunków bankowych Starostwa Powiatowego w Namysłowie

Numer konta Opis rodzaju rachunku
03 8890 0001 0026 5917 2000 0016
 • opłaty z tytułu rejestracji pojazdów (tablica/ce rejestracyjne, dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, nalepka legalizacyjna),
   
 • opłaty za wydanie prawa jazdy,
 • opłaty za licencje na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób lub rzeczy,
 • opłaty za zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne,
 • wpłata za zezwolenia na wykonywanie przewozu osób lub rzeczy,
 • opłaty za wydanie kart wędkarskich,
 • opłaty za Dzienniki Budowy,
 • opłaty za nabycie nieruchomości,
   
 • opłaty za udzielenie informacji o środowisku,
   
 • opłaty za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.
41 8890 0001 0026 5917 2000 0205
 • opłaty za nałożenie kary pieniężnej (dot. nie zgłoszenia w terminie zbycia bądź nabycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nie zarejestrowania w terminie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE).
63 8890 0001 0026 5917 2000 0003
 • opłaty za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
 • opłaty za najem i dzierżawę składników, majątkowych Skarbu Państwa,
 • opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Skarbu Państwa.

UWAGA !
Przypominamy, iż ww. opłaty należy uiszczać do dnia 31 marca każdego roku.

36 8890 0001 0026 5917 2000 0004
 • opłaty dotyczące przetargów organizowanych przez Starostwo Powiatowe.
95 8890 0001 0026 5917 2000 0009
 • opłaty za wyrysy i wypisy,
   
 • opłaty za wykazy właścicieli władających,
   
 • opłaty za wypisy z rejestru gruntów,
   
 • opłaty za mapy ewidencyjne,
   
 • opłaty za mapy zasadnicze,
   
 • opłaty za wgląd do dokumentacji geodezyjnej,
   
 • opłaty za wyciągi z wykazów zmian danych ewidencyjnych.