Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Numery rachunków bankowych Starostwa Powiatowego w Namysłowie

Numer konta Opis rodzaju rachunku
03 8890 0001 0026 5917 2000 0016
 • opłaty z tytułu rejestracji pojazdów (karta pojazdu, dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, nalepka kontrolna, nalepka legalizacyjna),
   
 • opłaty za wydanie prawa jazdy,
 • opłaty za licencje na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób lub rzeczy,
 • opłaty za zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne,
 • wpłata za zezwolenia na wykonywanie przewozu osób lub rzeczy,
 • opłaty za wydanie kart wędkarskich,
 • opłaty za Dzienniki Budowy,
 • opłaty za nabycie nieruchomości,
   
 • opłaty za udzielenie informacji o środowisku.
63 8890 0001 0026 5917 2000 0003
 • opłaty za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
 • opłaty za najem i dzierżawę składników, majątkowych Skarbu Państwa,
 • opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Skarbu Państwa.

UWAGA !
Przypominamy, iż ww. opłaty należy uiszczać do dnia 31 marca każdego roku.

36 8890 0001 0026 5917 2000 0004
 • opłaty dotyczące przetargów organizowanych przez Starostwo Powiatowe.
95 8890 0001 0026 5917 2000 0009
 • opłaty za wyrysy i wypisy,
   
 • opłaty za wykazy właścicieli władających,
   
 • opłaty za wypisy z rejestru gruntów,
   
 • opłaty za mapy ewidencyjne,
   
 • opłaty za mapy zasadnicze,
   
 • opłaty za wgląd do dokumentacji geodezyjnej,
   
 • opłaty za wyciągi z wykazów zmian danych ewidencyjnych.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  08-11-2011
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • opublikowano:
  08-11-2011 09:45
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • zmodyfikowano:
  08-11-2011 11:05
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 4200
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl