Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o I (pierwszych) publicznych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ulicach Tadeusza Różewicza i Czesława Miłosza

Zarząd Powiatu Namysłowskiego
O G Ł A S Z A
I (pierwsze) publiczne przetargi ustne  nieograniczone na sprzedaż nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ulicach Tadeusza Różewicza i Czesława Miłosza

1.    Przedmiotem przetargów są działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo-usługową jednorodzinną lub wielorodzinną o pow. zabudowy do 400m2. Działki są niezabudowane, rozłóg regularny, położone w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie terenów skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Sieć uzbrojenia terenu w e.e., wodę, kanalizację sanitarną i gaz znajduje się w niedalekiej odległości. Nabywcy nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt uzyskują warunki podłączenia się do w/w mediów od operatorów sieci przesyłowych. Dojazd do działek
z publicznych dróg gruntowych nieurządzonych  i gruntowej drogi wewnętrznej. Działki niezagospodarowane, bez wad szczególnych, rozłóg regularny.  
2.    Wszystkie działki (nieruchomości) mają urządzoną księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Kluczborku: nr OP1U/00050357/2 Wszystkie w/w działki (nieruchomości) nie są obarczone żadnymi zobowiązaniami
i obciążeniami. Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.
3.    Przetargi odbędą się w dniu 24.11.2023 r. o godzinie 10:00 w dużej sali narad siedziby Starostwa Powiatowego w Namysłowie.
4.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej,
o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
5.    Wadium należy wnieść w pieniądzu. Termin wniesienia wadium upływa dnia
20.11.2023 r. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.
6.    Ogłoszenie o przetargach zostało zamieszczone w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Namysłowie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Powiatu Namysłowskiego: www.namyslow.pl i na stronie podmiotowej urzędu www.bip.namyslow.pl
7.    Informacji o przetargach udziela Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Namysłowie, Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów, pokój nr 210, tel. 77 410 36 95 wew. 209, 211.

Lp.

Nr działki

Symbol klasoużytku

Pow. działki   w ha

Cena wywoławcza brutto w zł

Wadium w zł

1.

1296

R IIIb

0,1520

141 000,00

8 000,00

2.

1297

RIIIb

0,1550

138 000,00

7 000,00

3.

1298

RIIIb

0,1520

141 000,00

8 000,00

4.

1299

RIIIb, RIVa

0,1550

144 000,00

8 000,00

5.

1301

RIIIb

0,1258

112 000,00

6 000,00

6.

1302

R IIIb, RIVa

0,1151

103 000,00

6 000,00

7.

1303

R IIIb, RIVa

0,1147

107 000,00

6 000,00

8.

1304

R IIIb, RIVa

0,1345

125 000,00

7 000,00

9.

1305

R IIIb, RIVa

0,1150

107 000,00

6 000,00

10.

1306

RIVa

0,1150

107 000,00

6 000,00

Pliki do pobrania:

1.PDFUchwała ZP nr 189-706-2023 z dnia 10.10.2023 r.pdf (635,84KB)

2. PDFInformacja o wynikach przetargów.pdf (140,80KB)