Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o II (drugich) publicznych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ulicach Tadeusza Różewicza i Czesława Miłosza

Zarząd Powiatu Namysłowskiego

O G Ł A S Z A

II (drugie) publiczne przetargi ustne  nieograniczone na sprzedaż nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ulicach Tadeusza Różewicza
i Czesława Miłosza

 

 1. Przedmiotem przetargów są działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo-usługową jednorodzinną lub wielorodzinną o pow. zabudowy do 400m2. Działki są niezabudowane, rozłóg regularny, położone w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie terenów skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Sieć uzbrojenia terenu w e.e., wodę, kanalizację sanitarną i gaz znajduje się w niedalekiej odległości. Nabywcy nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt uzyskują warunki podłączenia się do w/w mediów od operatorów sieci przesyłowych. Dojazd do działek
  z publicznych dróg gruntowych nieurządzonychi gruntowej drogi wewnętrznej. Działki niezagospodarowane, bez wad szczególnych, rozłóg regularny.
 2. Wszystkie działki (nieruchomości) mają urządzoną księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Kluczborku: nr OP1U/00050357/2 Wszystkie w/w działki (nieruchomości) nie są obarczone żadnymi zobowiązaniami
  i obciążeniami. Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.
 3. Przetargi odbędą się w dniu 22.02.2024 r. o godzinie 10:00 w dużej sali narad siedziby Starostwa Powiatowego w Namysłowie.
 4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej,
  o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 5. Wadium należy wnieść w pieniądzu. Termin wniesienia wadium upływa dnia
  16.02.2024 r. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.
 6. Ogłoszenie o przetargach zostało zamieszczone w siedzibie Starostwa Powiatowego
  w Namysłowie na na stronie internetowej Powiatu Namysłowskiego: www.namyslow.pl i na stronie podmiotowej urzędu www.bip.namyslow.pl
 7. Informacji o przetargach udziela Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Namysłowie, Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów, pokój nr 210, tel. 77 410 36 95 wew. 209, 211.

Lp.

Nr działki

Symbol klasoużytku

Pow. działki                  w ha

Cena wywoławcza brutto w zł

Wadium                     w zł

1.

1296

R IIIb

0,1520

141 000,00

8 000,00

2.

1297

RIIIb

0,1550

138 000,00

7 000,00

3.

1301

RIIIb

0,1258

112 000,00

6 000,00

4.

1302

R IIIb, RIVa

0,1151

103 000,00

6 000,00

5.

1304

R IIIb, RIVa

0,1345

125 000,00

7 000,00

Pliki do pobrania:

1.PDFUchwała ZPN 204-784-2024 z dnia 15.01.2024.pdf (96,04KB)

2.PDFZałącznik nr 1 do Uchwały ZPN 204-784-2024.pdf (563,59KB)

3. PDFInformacja o wynikach przetargów.pdf (83,03KB)