Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o II (drugim) publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości – działki budowlanej położonej w Namysłowie przy ulicy Tadeusza Różewicza

Zarząd Powiatu Namysłowskiego

O G Ł A S Z A

II (drugi) publiczny przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działki budowlanej położonej w Namysłowie przy ulicy Tadeusza Różewicza

 

  1. Przedmiotem przetargu jest działka o nr ewid. 1303 o pow.  niezabudowana, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-usługową jednorodzinną lub wielorodzinną o pow. zabudowy do 400m2. Działka stanowi grunt orny klasy: R IIIb - 0,0104 ha i RIVa – 0,1043 ha. Rozłóg regularny, położona w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie terenów skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Sieć uzbrojenia terenu w e.e., wodę, kanalizację sanitarną i gaz znajduje się w niedalekiej odległości. Nabywcy nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt uzyskują warunki podłączenia się do w/w mediów od operatorów sieci przesyłowych. Dojazd do działki z publicznych dróg gruntowych nieurządzonych i gruntowej drogi wewnętrznej. Działka niezagospodarowana, bez wad szczególnych.
  2. Działka (nieruchomość) ma urządzoną księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Kluczborku: nr OP1U/00050357/2, nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami i obciążeniami. Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.
  3. Przetarg odbędzie się w dniu 09.05.2024 r. o godzinie 10:00 w dużej sali narad siedziby Starostwa Powiatowego w Namysłowie.
  4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  5. Cena wywoławcza brutto – 107.000,00 zł
  6. Wadium w kwocie 12.000 zł, należy wnieść w pieniądzu. Termin wniesienia wadium upływa dnia 02.05.2024 r. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.
  7. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Namysłowie na na stronie internetowej Powiatu Namysłowskiego: www.namyslow.pl i na stronie podmiotowej urzędu www.bip.namyslow.pl
  8. Informacji o przetargu udziela Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Namysłowie, Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów, pokój nr 210, tel. 77 410 36 95 wew. 209, 211.

Załączniki:

1. PDFUchwała Nr 212-811-2024 z dnia 25.03.2024.pdf (91,11KB)
2. PDFZałącznik nr 1 do Uchwały 212-811-2024.pdf (338,69KB)

3. PDFInformacja o wyniku przetargu.pdf (42,85KB)