Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o III (trzecich) publicznych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ulicy Tadeusza Różewicza

Zarząd Powiatu Namysłowskiego

O G Ł A S Z A

III (trzecie) publiczne przetargi ustne  nieograniczone na sprzedaż nieruchomości – działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ulicy Tadeusza Różewicza.

  1. Przedmiotem przetargów są działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo-usługową jednorodzinną lub wielorodzinną o pow. zabudowy do 400m2. Działki są niezabudowane, rozłóg regularny, położone w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie terenów skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Sieć uzbrojenia terenu w e.e., wodę, kanalizację sanitarną i gaz znajduje się w niedalekiej odległości. Nabywcy nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt uzyskują warunki podłączenia się do w/w mediów od operatorów sieci przesyłowych. Dojazd do działek
    z publicznych dróg gruntowych nieurządzonych i gruntowej drogi wewnętrznej. Działki niezagospodarowane, bez wad szczególnych, rozłóg regularny.
  2. Wszystkie działki (nieruchomości) mają urządzoną księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Kluczborku: nr OP1U/00050357/2 Wszystkie w/w działki (nieruchomości) nie są obarczone żadnymi zobowiązaniami i obciążeniami. Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.
  3. Przetargi odbędą się w dniu 04.07.2024 r. o godzinie 10:00 w dużej sali narad siedziby Starostwa Powiatowego w Namysłowie.
  4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  5. Wadium należy wnieść w pieniądzu. Termin wniesienia wadium upływa dnia 28.06.2024 r. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.
  6. Ogłoszenie o przetargach zostało zamieszczone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Namysłowie na na stronie internetowej Powiatu Namysłowskiego: www.namyslow.pl i na stronie podmiotowej urzędu www.bip.namyslow.pl
  7. Informacji o przetargach udziela Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Namysłowie, Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów, pokój nr 210, tel. 77 410 36 95 wew. 209, 211.

 

Lp.

Nr działki

Symbol klasoużytku

Pow. działki   w ha

Cena wywoławcza brutto w zł

Wadium   w zł

1.

1296

R IIIb

0,1520

141 000,00

8 000,00

2.

1297

RIIIb

0,1550

138 000,00

7 000,00

 

PDFUCHWAŁA ZP nr 2-6-2024 III przetarg.pdf (64,53KB)

PDFZałącznik do uchwały nr 2-6-2024.pdf (269,57KB)

PDFWyniki III przetargu 04.07.2024.pdf (332,50KB)