Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje publiczne Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa podaje do publicznej wiadomości informacje, o:

PDFRaport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego.pdf

PDFSprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Namysłowskiego.pdf

PDFPrzystąpieniu do sporządzania aktualizacji programu ochrony środowiska oraz aktualizacji planu gospodarki odpadami dla Powiatu Namysłowskiego.pdf

PDFWyłożeniu do publicznego wglądu projektów dokumentów aktualizacji programu ochrony środowiska oraz aktualizacji planu gospodarki odpadami dla Powiatu Namysłowskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.pdf

PDFPrzyjęciu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego oraz aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2010–2013 z perspektywą na lata 2014–2017.pdf

PDFInformacja o przyjęciu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2015–2018 z perspektywą na lata 2019–2022.pdf
 

 


Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach:

 • Ogłoszenie o rozpoczęciu czynności związanych z udziałem społeczeństwa w ramach realizowanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przygotowywanego projektu "Dokumentu implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020r. (z perspektywą do 2030r.).

PDFOgłoszenie wpływ na środowisko.pdf

 

 

 • Scalenie gruntów wsi Zofijówka, gmina Domaszowice:

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania - Scalenie gruntów wsi Zofiówka.pdf

PDFObwieszczenie o postanowieniu w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu - Scalenie gruntów wsi Zofiówka.pdf

PDFPostanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzeniu raportu - Scalenie gruntów wsi Zofiówka.pdf

PDFPostanowienie o zawieszeniu postępowania - Scalanie gruntów wsi Zofijówka.pdf

PDFPostanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania.pdf

PDFObwieszczenie o sporządzeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko.pdf

PDFObwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego i możliwości zapoznania się z postanowieniem RDOŚ.pdf

PDFOgłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Scalanie gruntów wsi Zofijówka, gmina Domaszowice.pdf
 

 


Pozwolenia zintegrowane:

PDFPolskie Biogazownie Energy-Zalesie Sp. z o.o. w Zalesiu.pdf

 

PDFNestle Polska S.A. Oddział w Namysłowie.pdf

PDFZmiana pozwolenia w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację z Nestle Polska S.A. na Nestle Ice Cream Sp. z o.o..pdf

PDFZmiana pozwolenia w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację z Nestle Ice Cream Sp. z o.o. na Froneri Polska Sp. z o.o..pdf

PDFZmiana pozwolenia w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację z Froneri Polska Sp. z o.o. na Zielona Budka (Mielec) Sp. z o.o..pdf

 

 


Informacje o zgłoszeniach instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne:

Lp.

Nr sprawy/
Typ dokumentu

Data wpływu dokumentu Nazwa Instalacji Prowadzący instalację Skan dokumentu

Informacja o przyjęciu zgłoszenia, bądź wniesieniu sprzeciwu

Uwagi
1. OŚ.6221.1.2020 09.01.2020r.

NAM7004 A

ul. Oleśnicka 27, Namysłów

P4 Sp. z o.o.

PDFZgłoszenie PLAY Namysłów.pdf

PDFPomiary P4 Sp.z o.o. NAM7004 A.pdf

Zgłoszenie zostało przyjęte w dniu 28.01.2020r.  
2.              

 

Metryczka
 • wytworzono:
  22-12-2011
  przez: Katarzyna Kucharska
 • opublikowano:
  22-12-2011 12:29
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • zmodyfikowano:
  31-01-2020 10:02
  przez: Marcin Kompała
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 6182
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl