Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje publiczne Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa podaje do publicznej wiadomości informacje, o:

PDFRaport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego.pdf

PDFSprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Namysłowskiego.pdf

PDFPrzystąpieniu do sporządzania aktualizacji programu ochrony środowiska oraz aktualizacji planu gospodarki odpadami dla Powiatu Namysłowskiego.pdf

PDFWyłożeniu do publicznego wglądu projektów dokumentów aktualizacji programu ochrony środowiska oraz aktualizacji planu gospodarki odpadami dla Powiatu Namysłowskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.pdf

PDFPrzyjęciu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego oraz aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2010–2013 z perspektywą na lata 2014–2017.pdf

PDFInformacja o przyjęciu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2015–2018 z perspektywą na lata 2019–2022.pdf
 

 


Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach:

  • Ogłoszenie o rozpoczęciu czynności związanych z udziałem społeczeństwa w ramach realizowanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przygotowywanego projektu "Dokumentu implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020r. (z perspektywą do 2030r.).

PDFOgłoszenie wpływ na środowisko.pdf

 

 

  • Scalenie gruntów wsi Zofijówka, gmina Domaszowice:

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania - Scalenie gruntów wsi Zofiówka.pdf

PDFObwieszczenie o postanowieniu w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu - Scalenie gruntów wsi Zofiówka.pdf

PDFPostanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzeniu raportu - Scalenie gruntów wsi Zofiówka.pdf

PDFPostanowienie o zawieszeniu postępowania - Scalanie gruntów wsi Zofijówka.pdf

PDFPostanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania.pdf

PDFObwieszczenie o sporządzeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko.pdf

PDFObwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego i możliwości zapoznania się z postanowieniem RDOŚ.pdf

PDFOgłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Scalanie gruntów wsi Zofijówka, gmina Domaszowice.pdf
 

 


Pozwolenia zintegrowane:

PDFPolskie Biogazownie Energy-Zalesie Sp. z o.o. w Zalesiu.pdf

 

PDFNestle Polska S.A. Oddział w Namysłowie.pdf

PDFZmiana pozwolenia w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację z Nestle Polska S.A. na Nestle Ice Cream Sp. z o.o..pdf

PDFZmiana pozwolenia w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację z Nestle Ice Cream Sp. z o.o. na Froneri Polska Sp. z o.o..pdf

PDFZmiana pozwolenia w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację z Froneri Polska Sp. z o.o. na Zielona Budka (Mielec) Sp. z o.o..pdf

 

 


Informacje o zgłoszeniach instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne:

Lp.

Nr sprawy/
Typ dokumentu

Data wpływu dokumentu Nazwa Instalacji Prowadzący instalację Skan dokumentu

Uwagi

 
1. OŚ.6221.1.2020 09.01.2020r.

NAM7004 A

ul. Oleśnicka 27, Namysłów

P4 Sp. z o.o.

PDFZgłoszenie PLAY Namysłów.pdf

PDFPomiary P4 Sp.z o.o. NAM7004 A.pdf

   
2. OŚ.6221.2.2020 11.02.2020r.

BT20127

Namysłów

POLKOMTEL Infrastruktura Sp. z o.o.

PDFZgłoszenie Polkomtel Namysłów.pdf

PDFPomiary Polkomtel Namysłów.pdf

   
3. OŚ.6221.3.2020 20.03.2020r.

55968

Bąkowice

T-Mobile

Polska S.A.

PDFZgłoszenie T-Mobile Bąkowice.pdf

brak sprawozdania

z pomiarów

 
4. OŚ.6221.4.2020 03.04.2020r.

5191 Namysłów

Namysłów

ORANGE

Polska S.A.

PDFZgłoszenie Orange Kamienna.pdf

PDFPomiary Orange Kamienna.pdf

   
5. OŚ.6221.5.2020 06.04.2020r.

NAM7003_A

Fałkowice

P4 Sp. z o.o.

PDFZgłoszenie Play Fałkowice.pdf

PDFPomiary Play Fałkowice.pdf

   
6. OŚ.6221.6.2020 06.04.2020r.

NAM7001_B

Nowy Folwark

P4 Sp. z o.o.

PDFZgłoszenie Play Nowy Folwark.pdf

PDFPomiary Play Nowy Folwark.pdf

   
7. OŚ.6221.7.2020 14.04.2020r.

37827N!

Namysłów

ORANGE

Polska S.A

PDFZgłoszenie Orange radiolinia Namysłów.pdf

PDFPomiary Orange radiolinia Namysłów.pdf

   
8. OŚ.6221.8.2020 17.06.2020r.

37273N!

Zalesie

ORANGE

Polska S.A

PDFZgłoszenie Orange Zalesie.pdf

PDFPomiary Orange Zalesie.pdf

   
9. OŚ.6221.13.2020 10.07.2020r.

37249N!

Namysłów

ORANGE

Polska S.A

PDFZgłoszenie Orange Namysłów.pdf

PDFPomiary Orange Namysłów.pdf

   
10. OŚ.6221.14.2020 23.07.2020r.

37709N!

Świerczów

ORANGE

Polska S.A

PDFZgłoszenie Orange Świerczów.pdf

PDFPomiary Orange Świerczów.pdf

PDFZaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia Orange 14.2020.pdf  
11. OŚ.6221.15.2020 23.07.2020r.

37395N!

Pokój - Zieleniec

ORANGE

Polska S.A

PDFZgłoszenie Orange Pokój - Zieleniec.pdf

PDFPomiary Orange Pokój - Zieleniec.pdf

   
12. OŚ.6221.16.2020 25.08.2020

56441

Domaszowice

T-Mobile

Polska S.A.

PDFZgłoszenie T-Mobile Domaszowice.pdf

brak sprawozdania

z pomiarów

 
13. OŚ.6221.18.2020 16.10.2020

BT24509

Krasowice

POLKOMTEL Infrastruktura Sp. z o.o.

PDFZgłoszenie Polkomtel Krasowice.pdf

PDFPomiary Polkomtel Krasowice.pdf

PDFAktualizacja danych Polkomtel Krasowice.pdf  
14. OŚ.6221.19.2020 21.10.2020

BT24506

Jastrzębie

POLKOMTEL Infrastruktura Sp. z o.o.

PDFZgłoszenie Polkomtel Jastrzębie.pdf

PDFPomiary Polkomtel Jastrzębie.pdf

   
15. OŚ.6221.20.2020 30.10.2020

BT22371

Zalesie

POLKOMTEL Infrastruktura Sp. z o.o.

PDFZgłoszenie Polkomtel Zalesie.pdf

PDFPomiary Polkomtel Zalesie.pdf

PDFAktualizacja danych Polkomtel - Zalesie.pdf  
16. OŚ.6221.22.2020 27.11.2020

NAM5502_A

Zieleniec

P4 Sp. z o.o.

PDFZgłoszenie P4 - Zieleniec.pdf

PDFSprawozdanie z pomiarów P4 - Zieleniec.pdf

PDFZaświadczenie - instalacja Zieleniec NAM5502A.pdf  
17. OŚ.6221.23.2020 30.11.2020

BT_20127

Namysłów - Rynek

POLKOMTEL Infrastruktura Sp. z o.o.

PDFZgłoszenie Polkomtel - Namysłów.pdf

PDFSprawozdanie z pomiarów Polkomtel - Namysłów.pdf

   
18. OŚ.6221.25.2020 21.12.2020

NAM7004_A

Namysłów

POLKOMTEL Infrastruktura Sp. z o.o.

PDFZgłoszenie Polkomtel - Namysłów2.pdf

PDFSprawozdanie z pomiarów Polkomtel - Namysłów2.pdf

   
19. OŚ.6221.2.2021 28.01.2021

37709

Świerczów

ORANGE

Polska S.A

PDFZgłoszenie Orange Świerczów.pdf

PDFPomiary Orange Świerczów.pdf

   
20. OŚ.6221.3.2021 04.02.2021

53205

Namysłów

T-Mobile

Polska S.A.

PDFZgłoszenie T-Mobile Namysłów.pdf

PDFPomiary T-Mobile Namysłów.pdf

PDFKorekta zgłoszenia zmiany T-Mobile Namysłów.pdf

PDFSprawozdanie z pomiarów T-Mobile Namysłów.pdf

PDFKorekta zgłoszenia zmiany -2 T-Mobile Namysłów.pdf

 
21. OŚ.6221.5.2021 12.02.2021

NAM7005_A

Świerczów

P4 Sp. z o.o.

PDFZgłoszenie P4 Świerczów.pdf

PDFPomiary P4 Świerczów.pdf

PDFZaświadczenie - instalacja Play Świerczów.pdf  
22. OŚ.6221.7.2021 04.03.2021

NAM 2002 B

Namysłów

P4 Sp. z o.o.

PDFZgłoszenie P4 Namysłów.pdf

PDFPomiary P4 Namysłów.pdf

   
23. OŚ.6221.10.2021 14.05.2021

NAM 5502_A

Zieleniec

P4 Sp. z o.o.

PDFZgłoszenie P4 Zieleniec.pdf

PDFPomiary P4 Zieleniec.pdf

   
24. OŚ.6221.11.2021 09.06.2021

BT_24506

Jastrzębie

POLKOMTEL Infrastruktura Sp. z o.o.

PDFZgłoszenie instalacji Polkomtel Jastrzębie.pdf

PDFPomiary Polkomtel Jastrzębie.pdf