Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje publiczne Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa podaje do publicznej wiadomości informacje, o:

PDFRaport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego.pdf (61,27KB)

PDFSprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Namysłowskiego.pdf (253,25KB)

PDFPrzystąpieniu do sporządzania aktualizacji programu ochrony środowiska oraz aktualizacji planu gospodarki odpadami dla Powiatu Namysłowskiego.pdf (24,73KB)

PDFWyłożeniu do publicznego wglądu projektów dokumentów aktualizacji programu ochrony środowiska oraz aktualizacji planu gospodarki odpadami dla Powiatu Namysłowskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.pdf (28,85KB)

PDFPrzyjęciu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego oraz aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2010–2013 z perspektywą na lata 2014–2017.pdf (27,78KB)

PDFInformacja o przyjęciu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2015–2018 z perspektywą na lata 2019–2022.pdf (30,00KB)
 

 


Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach:

  • Ogłoszenie o rozpoczęciu czynności związanych z udziałem społeczeństwa w ramach realizowanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przygotowywanego projektu "Dokumentu implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020r. (z perspektywą do 2030r.).

PDFOgłoszenie wpływ na środowisko.pdf (840,23KB)

 

 

  • Scalenie gruntów wsi Zofijówka, gmina Domaszowice:

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania - Scalenie gruntów wsi Zofiówka.pdf (30,85KB)

PDFObwieszczenie o postanowieniu w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu - Scalenie gruntów wsi Zofiówka.pdf (29,56KB)

PDFPostanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzeniu raportu - Scalenie gruntów wsi Zofiówka.pdf (64,56KB)

PDFPostanowienie o zawieszeniu postępowania - Scalanie gruntów wsi Zofijówka.pdf (23,94KB)

PDFPostanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania.pdf (591,84KB)

PDFObwieszczenie o sporządzeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko.pdf (331,18KB)

PDFObwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego i możliwości zapoznania się z postanowieniem RDOŚ.pdf (311,18KB)

PDFOgłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Scalanie gruntów wsi Zofijówka, gmina Domaszowice.pdf (231,18KB)
 

 


Pozwolenia zintegrowane:

PDFPolskie Biogazownie Energy-Zalesie Sp. z o.o. w Zalesiu.pdf (10,51MB)

PDFZmiana pozwolenia Polskie Biogazownie Energy-Zalesie Sp. z o.o. w Zalesiu.pdf (6,77MB)

 

PDFNestle Polska S.A. Oddział w Namysłowie.pdf (10,65MB)

PDFZmiana pozwolenia w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację z Nestle Polska S.A. na Nestle Ice Cream Sp. z o.o..pdf (647,16KB)

PDFZmiana pozwolenia w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację z Nestle Ice Cream Sp. z o.o. na Froneri Polska Sp. z o.o..pdf (600,50KB)

PDFZmiana pozwolenia w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację z Froneri Polska Sp. z o.o. na Zielona Budka (Mielec) Sp. z o.o..pdf (663,33KB)

PDFZmiana pozwolenia zintegrowanego Froneri Polska Sp. z o.o..pdf (7,06MB)

PDFZmiana pozwolenia zintegrowanego Froneri Polska Sp. z o.o. 2022.pdf (2,88MB)

 


Sprawozdania:

XLSXSprawozdanie z POP za 2023.xlsx (79,42KB)

 


Informacje o zgłoszeniach instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne:

Lp.

Nr sprawy/
Typ dokumentu

Data wpływu dokumentu Nazwa Instalacji Prowadzący instalację Skan dokumentu

Uwagi

 
1. OŚ.6221.1.2020 09.01.2020r.

NAM7004 A

ul. Oleśnicka 27, Namysłów

P4 Sp. z o.o.

PDFZgłoszenie PLAY Namysłów.pdf (1,62MB)

PDFPomiary P4 Sp.z o.o. NAM7004 A.pdf (4,65MB)

   
2. OŚ.6221.2.2020 11.02.2020r.

BT20127

Namysłów

POLKOMTEL Infrastruktura Sp. z o.o.

PDFZgłoszenie Polkomtel Namysłów.pdf (1,04MB)

PDFPomiary Polkomtel Namysłów.pdf (3,93MB)

   
3. OŚ.6221.3.2020 20.03.2020r.

55968

Bąkowice

T-Mobile

Polska S.A.

PDFZgłoszenie T-Mobile Bąkowice.pdf (1,14MB)

brak sprawozdania

z pomiarów

 
4. OŚ.6221.4.2020 03.04.2020r.

5191 Namysłów

Namysłów

ORANGE

Polska S.A.

PDFZgłoszenie Orange Kamienna.pdf (1,18MB)

PDFPomiary Orange Kamienna.pdf (6,62MB)

   
5. OŚ.6221.5.2020 06.04.2020r.

NAM7003_A

Fałkowice

P4 Sp. z o.o.

PDFZgłoszenie Play Fałkowice.pdf (2,06MB)

PDFPomiary Play Fałkowice.pdf (3,62MB)

   
6. OŚ.6221.6.2020 06.04.2020r.

NAM7001_B

Nowy Folwark

P4 Sp. z o.o.

PDFZgłoszenie Play Nowy Folwark.pdf (2,08MB)

PDFPomiary Play Nowy Folwark.pdf (3,68MB)

   
7. OŚ.6221.7.2020 14.04.2020r.

37827N!

Namysłów

ORANGE

Polska S.A

PDFZgłoszenie Orange radiolinia Namysłów.pdf (1,72MB)

PDFPomiary Orange radiolinia Namysłów.pdf (4,98MB)

   
8. OŚ.6221.8.2020 17.06.2020r.

37273N!

Zalesie

ORANGE

Polska S.A

PDFZgłoszenie Orange Zalesie.pdf (828,67KB)

PDFPomiary Orange Zalesie.pdf (5,38MB)

   
9. OŚ.6221.13.2020 10.07.2020r.

37249N!

Namysłów

ORANGE

Polska S.A

PDFZgłoszenie Orange Namysłów.pdf (824,46KB)

PDFPomiary Orange Namysłów.pdf (5,71MB)

   
10. OŚ.6221.14.2020 23.07.2020r.

37709N!

Świerczów

ORANGE

Polska S.A

PDFZgłoszenie Orange Świerczów.pdf (1,69MB)

PDFPomiary Orange Świerczów.pdf (6,71MB)

PDFZaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia Orange 14.2020.pdf (615,34KB)  
11. OŚ.6221.15.2020 23.07.2020r.

37395N!

Pokój - Zieleniec

ORANGE

Polska S.A

PDFZgłoszenie Orange Pokój - Zieleniec.pdf (849,91KB)

PDFPomiary Orange Pokój - Zieleniec.pdf (5,92MB)

   
12. OŚ.6221.16.2020 25.08.2020

56441

Domaszowice

T-Mobile

Polska S.A.

PDFZgłoszenie T-Mobile Domaszowice.pdf (1,00MB)

brak sprawozdania

z pomiarów

 
13. OŚ.6221.18.2020 16.10.2020

BT24509

Krasowice

POLKOMTEL Infrastruktura Sp. z o.o.

PDFZgłoszenie Polkomtel Krasowice.pdf (1,06MB)

PDFPomiary Polkomtel Krasowice.pdf (5,08MB)

PDFAktualizacja danych Polkomtel Krasowice.pdf (1,03MB)  
14. OŚ.6221.19.2020 21.10.2020

BT24506

Jastrzębie

POLKOMTEL Infrastruktura Sp. z o.o.

PDFZgłoszenie Polkomtel Jastrzębie.pdf (871,19KB)

PDFPomiary Polkomtel Jastrzębie.pdf (4,58MB)

   
15. OŚ.6221.20.2020 30.10.2020

BT22371

Zalesie

POLKOMTEL Infrastruktura Sp. z o.o.

PDFZgłoszenie Polkomtel Zalesie.pdf (1,28MB)

PDFPomiary Polkomtel Zalesie.pdf (5,33MB)

PDFAktualizacja danych Polkomtel - Zalesie.pdf (1,26MB)  
16. OŚ.6221.22.2020 27.11.2020

NAM5502_A

Zieleniec

P4 Sp. z o.o.

PDFZgłoszenie P4 - Zieleniec.pdf (2,07MB)

PDFSprawozdanie z pomiarów P4 - Zieleniec.pdf (4,40MB)

PDFZaświadczenie - instalacja Zieleniec NAM5502A.pdf (569,44KB)  
17. OŚ.6221.23.2020 30.11.2020

BT_20127

Namysłów - Rynek

POLKOMTEL Infrastruktura Sp. z o.o.

PDFZgłoszenie Polkomtel - Namysłów.pdf (1,07MB)

PDFSprawozdanie z pomiarów Polkomtel - Namysłów.pdf (5,92MB)

   
18. OŚ.6221.25.2020 21.12.2020

NAM7004_A

Namysłów

POLKOMTEL Infrastruktura Sp. z o.o.

PDFZgłoszenie Polkomtel - Namysłów2.pdf (1,64MB)

PDFSprawozdanie z pomiarów Polkomtel - Namysłów2.pdf (5,10MB)

   
19. OŚ.6221.2.2021 28.01.2021

37709

Świerczów

ORANGE

Polska S.A

PDFZgłoszenie Orange Świerczów.pdf (1,11MB)

PDFPomiary Orange Świerczów.pdf (6,15MB)

   
20. OŚ.6221.3.2021 04.02.2021

53205

Namysłów

T-Mobile

Polska S.A.

PDFZgłoszenie T-Mobile Namysłów.pdf (1,14MB)

PDFPomiary T-Mobile Namysłów.pdf (4,07MB)

PDFKorekta zgłoszenia zmiany T-Mobile Namysłów.pdf (959,52KB)

PDFSprawozdanie z pomiarów T-Mobile Namysłów.pdf (4,25MB)

PDFKorekta zgłoszenia zmiany -2 T-Mobile Namysłów.pdf (937,46KB)

 
21. OŚ.6221.5.2021 12.02.2021

NAM7005_A

Świerczów

P4 Sp. z o.o.

PDFZgłoszenie P4 Świerczów.pdf (1,63MB)

PDFPomiary P4 Świerczów.pdf (5,15MB)

PDFZaświadczenie - instalacja Play Świerczów.pdf (553,11KB)  
22. OŚ.6221.7.2021 04.03.2021

NAM 2002 B

Namysłów

P4 Sp. z o.o.

PDFZgłoszenie P4 Namysłów.pdf (1,45MB)

PDFPomiary P4 Namysłów.pdf (5,58MB)

   
23. OŚ.6221.10.2021 14.05.2021

NAM 5502_A

Zieleniec

P4 Sp. z o.o.

PDFZgłoszenie P4 Zieleniec.pdf (1,94MB)

PDFPomiary P4 Zieleniec.pdf (4,40MB)

   
24. OŚ.6221.11.2021 09.06.2021

BT_24506

Jastrzębie

POLKOMTEL Infrastruktura Sp. z o.o.

PDFZgłoszenie instalacji Polkomtel Jastrzębie.pdf (1,12MB)

PDFPomiary Polkomtel Jastrzębie.pdf (6,87MB)

   
25. OŚ.6221.13.2021 16.09.2021

NAM 2001_E

Namysłów

P4 Sp. z o.o.

PDFZgłoszenie instalacji P4 Namysłów.pdf (314,33KB)

PDFPomiary P4 Namysłów.pdf (1,47MB)

PDFKorekta zgłoszenia zmiany P4 Namysłów.pdf (6,54MB)  
26. OŚ.6221.14.2021 30.09.2021

NAM 5002_D

Zieleniec

P4 Sp. z o.o.

PDFZgłoszenie instalacji P4 Zieleniec.pdf (1,16MB)

   
27. OŚ.6221.17.2021 15.11.2021

BT_24803

Namysłów_ERA

Towerlink Poland Sp. z o.o.

PDFZgłoszenie Towerlink Namysłów.pdf (1,06MB)

PDFPomiary Towerlink Namysłów.pdf (7,34MB)

   
28. OŚ.6221.1.2022 17.06.2022

NAM 7002 A

Barzyna

P4 Sp. z o.o.

PDFZgłoszenie instalacji P4 Namysłów.pdf (1,20MB)

PDFPomiary P4 Namysłów.pdf (4,22MB)

   
29. OŚ.6221.2.2022 01.08.2022

TON

Świerczów

Emitel S.A.

PDFZgłoszenie Emitel TON Świerczów.pdf (1,22MB)

PDFPomiary Emitel TON Świerczów.pdf (9,25MB)

   
30. OŚ.6221.4.2022 23.09.2022

BT_26372

Namysłów

Towerlink Poland Sp. z o.o.

PDFZgłoszenie instalacjiTowerlink Namysłów.pdf (859,78KB)

PDFPomiary Towerlink Namysłów.pdf (6,83MB)

   
31. OŚ.6221.5.2022 13.10.2022

NAM 8002 A

Namysłów

P4 Sp. z o.o.

PDFZgłoszenie instalacji P4 Namysłów.pdf (963,15KB)

PDFPomiary P4 Namysłów.pdf (5,02MB)

PDFZaświadczenie - instalacja NAM8002A Namysłów.pdf (511,73KB)  
32. OŚ.6221.6.2022 10.11.2022

NAM 2001

Namysłów

P4 Sp. z o.o.

PDFZgłoszenie instalacji P4 Namysłów.pdf (1,48MB)

PDFPomiary P4 Namysłów.pdf (5,81MB)

   
33. OŚ.6221.7.2022 29.11.2022

NAM 7105

Krasowice

P4 Sp. z o.o. PDFZgłoszenie instalacji P4 Krasowice.pdf (867,63KB)

PDFPomiary P4 Krasowice.pdf (4,73MB)
 
   
34. OŚ.6221.8.2022 08.12.2022

NAM 7109

Nowe Smarchowice

P4 Sp. z o.o. PDFZgłoszenie instalacji P4 Nowe Smarchowice 1.pdf (889,62KB)

PDFPomiary P4 Nowe Smarchowice.pdf (5,20MB)
PDFZaświadczenie - instalacja NAM7109 Nowe Smarchowice.pdf (490,72KB)  
35. OŚ.6221.1.2023 02.01.2023

NAM 7107

Kowalowice

P4 Sp. z o.o. PDFZgłoszenie instalacji P4 Kowalowice.pdf (967,98KB)

PDFPomiary P4 Kowalowice.pdf (4,54MB)
   
36. OŚ.6221.2.2023 03.02.2023

BT 22511

Pokój

Towerlink Poland Sp. z o.o. PDFZgłoszenie instalacji Towerlink Pokój.pdf (496,80KB)

PDFPomiary Towerlink Pokój.pdf (4,90MB)
   
37. OŚ.6221.3.2023 15.02.2023

55968

Bąkowice

(37503N!)

T-Mobile

Polska S.A.

PDFZgłoszenie instalacji T-Mobile Bąkowice.pdf (880,68KB)

PDFPomiary T-Mobile Bąkowice.pdf (3,69MB)
   
38. OŚ.6221.4.2023 07.03.2023

53246

Przeczów

(37246N!)

T-Mobile

Polska S.A.

PDFZgłoszenie instalacji T-Mobile Przeczów Niwki.pdf (853,21KB)

PDFPomiary pól elektromagnetycznych T-Mobile Przeczów Niwki.pdf (6,18MB)
   
39. OŚ.6221.5.2023 10.03.2023

NAM 2001

Namysłów

P4 Sp. z o.o. PDFZgłoszenie instalacji NAM2001 Namysłów.pdf (1,37MB)

PDFPomiary P4 Namysłów.pdf (4,78MB)
   
40. OŚ.6221.6.2023 15.03.2023

NAM 7002

Barzyna

P4 Sp. z o.o. PDFZgłoszenie instalacji P4 Barzyna.pdf (1,29MB)

PDFPomiary P4 Barzyna.pdf (4,07MB)
   
41. OŚ.6221.7.2023 04.04.2023

TON

Świerczów

Emitel S.A. PDFZgłoszenie Emitel Świerczów.pdf (760,49KB)

PDFPomiary Emitel Świerczów.pdf (9,49MB)
   
42. OŚ.6221.8.2023 15.05.2023

37709

(37709 N!)

ORANGE

Polska S.A

PDFZgłoszenie instalacji Świerczów.pdf (413,15KB)

PDFPomiary Orange Świerczów.pdf (2,83MB)
   
43. OŚ.6221.9.2023 16.05.2023

5191

(37251 N!)

ORANGE

Polska S.A

PDFZgłoszenie instalacji Namysłów.pdf (388,32KB)

PDFPomiary Orange Namysłów.pdf (2,77MB)
   
44. OŚ.6221.10.2023 23.05.2023

NAM 7108

Woskowice Małe

P4 Sp. z o.o. PDFZgłoszenie instalacji Woskowice Małe.pdf (525,65KB)

PDFPomiary Woskowice Małe.pdf (2,84MB)
PDFzaświadczenie - instalacja NAM7108 Woskowice Małe.pdf (94,32KB)  
45. OŚ.6221.11.2023 11.07.2023

1389

(37251 N!)

ORANGE

Polska S.A

PDFZgłoszenie instalacji Namysłów.pdf (428,75KB)

PDFPomiary Namysłów.pdf (3,16MB)
   
46. OŚ.6221.13.2023 18.07.2023

NAM 7100 A

Bąkowice

P4 Sp. z o.o. PDFZgłoszenie instalacji Bąkowice.pdf (479,50KB)

PDFPomiary Bąkowice.pdf (2,57MB)
PDFzaświadczenie instalacja NAM7100A Bąkowice.pdf (94,65KB)  
47. OŚ.6221.14.2023 31.07.2023

NAM 7107 A

Kowalowice

P4 Sp. z o.o. PDFZgłoszenie instalacji Kowalowice.pdf (819,49KB)

PDFPomiary Kowalowice.pdf (2,62MB)
   
48. OŚ.6221.15.2023 31.07.2023

NAM 7106 B

Pągów

P4 Sp. z o.o. PDFZgłoszenie instalacji Pągów.pdf (515,32KB)

PDFPomiary Pągów.pdf (2,79MB)
   
49. OŚ.6221.17.2023 09.08.2023

37372

Jastrzębie

ORANGE

Polska S.A

PDFZgłoszenie instalacji Jastrzębie.pdf (405,90KB)

PDFPomiary Jastrzębie.pdf (2,95MB)
   
50. OŚ.6221.18.2023 09.08.2023

53205

(37205)

Namysłów

T-Mobile

Polska S.A.

PDFZgłoszenie instalacji Namysłów.pdf (404,23KB)

PDFPomiary Namysłów.pdf (3,50MB)
   
51. OŚ.6221.19.2023 29.08.2023

NAM 7113

Ziemiełowice

P4 Sp. z o.o. PDFZgłoszenie instalacji P4 Ziemiełowice.pdf (536,20KB)

PDFPomiary P4 Ziemiełowice.pdf (3,11MB)
   
52. OŚ.6221.20.2023 30.08.2023

NAM 7108

Woskowice Małe

P4 Sp. z o.o. PDFZgłoszenie instalacji P4 Woskowice Małe.pdf (753,43KB)

PDFPomiary P4 Woskowice Małe.pdf (2,74MB)
   
53. OŚ.6221.21.2023 11.09.2023

NAM 7107A

Kowalowice

P4 Sp. z o.o. PDFZgłoszenie instalacji P4 Kowalowice.pdf (791,24KB)

PDFPomiary P4 Kowalowice.pdf (2,88MB)
   
54. OŚ.6221.22.2023 22.09.2023

NAM 8002A

Namysłów

P4 Sp. z o.o. PDFZgłoszenie instalacji P4 Namysłów.pdf (657,17KB)

PDFPomiary P4 Namysłów.pdf (2,54MB)
   
55. OŚ.6221.23.2023 20.10.2023

BT 24507

Lubnów
Towerlink Poland Sp. z o.o. PDFZgłoszenie instalacji Towerlink Lubnów.pdf (509,59KB)

PDFPomiary Towerlink Lubnów.pdf (3,64MB)
   
56. OŚ.6221.26.2023 20.12.2023

NAM 7111A

Żaba

P4 Sp. z o.o. PDFZgłoszenie instalacji P4 Żaba.pdf (471,49KB)

PDFPomiary P4 Żaba.pdf (2,52MB)
   
57. OŚ.6221.28.2023 21.12.2023

51948

37000N!

T-Mobile Polska S.A.

PDFPomiary T-Mobile Namysłów.pdf (1,31MB)

PDFZgłoszenie instalacji T-Mobile Namysłów.pdf (1,00MB)

   
58. OŚ.6221.1.2024 06.02.2024

53205

(37205N!)

T-Mobile Polska S.A.

PDFZgłoszenie instalacji T-Mobile Namysłów.pdf (494,96KB)

PDFPomiary T-Mobile Namysłów.pdf (3,49MB)

   
59. OŚ.6221.2.2024 26.02.2024

NAM 2001

Namysłów

P4 Sp. z o.o.

PDFZgłoszenie instalacji P4 Namysłów.pdf (435,86KB)

PDFPomiary P4 Namysłów.pdf (792,92KB)

   
60. OŚ.6221.3.2024 26.02.2024

NAM 7003

Fałkowice

P4 Sp. z o.o.

PDFZgłoszenie instalacji P4 Fałkowice.pdf (387,44KB)

PDFPomiary P4 Fałkowice.pdf (2,12MB)

   
61. OŚ.6221.4.2024 26.02.2024

NAM 7106

Pągów

P4 Sp. z o.o.

PDFZgłoszenie instalacji P4 Pągów.pdf (421,17KB)

PDFPomiary P4 Pągów.pdf (2,03MB)

   
62. OŚ.6221.5.2024 26.02.2024

NAM 7113

Ziemiełowice

P4 Sp. z o.o.

PDFZgłoszenie instalacji P4 Ziemiełowice.pdf (421,19KB)

PDFPomiary P4 Ziemiełowice.pdf (2,05MB)

   
63. OŚ.6221.6.2024 05.03.2024

BT 20127

Namysłów
Towerlink Poland Sp. z o.o.

PDFZgłoszenie instalacji Towerlink Poland Namysłów.pdf (361,52KB)

PDFPomiary Towerlink Poland Namysłów.pdf (3,06MB)