Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Powiatu 2010 r. - 2014 r.

 

Uchwała Rady Powiatu Namysłowskiego
L.p. Nr z dnia w sprawie / o
346 XLI/346/2014 24 października 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie
345 XLI/345/2014 24 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2014 roku
344 XLI/344/2014 24 października 2014 r. w sprawie zmian planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych w 2014 roku
343 XLI/343/2014 24 października 2014 r w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2014 roku 
342 XLI/342/2014 24 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Namysłowskiego za 2013 r.
341 XLI/341/2014 24 października 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2015
340 XLI/340/2014 24 października 2014 r. w sprawie opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę
339 XLI/339/2014 24 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad określających dodatkowe wymagania kandydatów ubiegających się o utworzenie Rodzinnego Domu Dziecka”
338 XLI/338/2014 24 października 2014 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej
337 XL/337/2014 24 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Apelu Rady Powiatu Namysłowskiego w sprawie przyznania dla lekarza z terenu powiatu namysłowskiego możliwości specjalizacji diabetologicznej oraz zapewnienia dostępu do Poradni Diabetologicznej na terenie powiatu
336 XL/336/2014 24 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/174/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Namysłowie
335 XL/335/2014 24 września 2014 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla Uchwały Nr XLIV/509/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu na 2015 r.” 
334 XL/334/2014 24 września 2014 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla Uchwały Nr XLVI/376/2014 Rady Miejskiej w Oleśnie popierającej działania mające na celu zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego
333 XL/333/2014 24 września 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 21 maja 2014 r. na stanowisko Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie uznania skargi na czynności związane z przeprowadzeniem I publicznego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Namysłowie
332 XL/332/2014 24 września 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. w Namysłowie
331 XL/331/2014 24 września 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach w 2014 roku
330 XL/330/2014 24 września 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Fałkowicach w 2014 roku
329 XL/329/2014 24 września 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju w 2014 roku
328 XL/328/2014 24 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2014 roku
327 XL/327/2014 24 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2014 roku
326 XL/326/2014 24 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Namysłowskiego za 2014 rok
325 XL/325/2014 24 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/296/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowychn Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2014 r. dla Powiatu Namysłowskiego
324 XXXIX/324/2014 11 czerwca 2014 r. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jan Chrzciciela w Smogorzowie
323 XXXIX/323/2014 11 czerwca 2014 r. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wawrzyńca w Woskowicach Małych
322 XXXIX/322/2014 11 czerwca 2014 r. przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości wraz z gruntem, zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu przedmiotowej nieruchomości oraz wydania pozytywnej opinii dotyczącej planowanego zbycia w drodze bezprzetargowej
321 XXXIX/321/2014 11 czerwca 2014 r. wyrażenie zgody na dokonanie przez Powiat Namysłowski na rzecz Gminy Namysłów darowizny nieruchomości położonych w Namysłowie przy ulicy Staromiejskiej
320 XXXIX/320/2014 11 czerwca 2014 r. udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszowicach w 2014 roku
319 XXXIX/319/2014 11 czerwca 2014 r. udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Biestrzykowice - Miodary w 2014 roku
318 XXXIX/318/2014 11 czerwca 2014 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2014 roku
317 XXXIX/317/2014 11 czerwca 2014 r. wydanie opinii dotyczącej planowanego zbycia nieruchomości rolnej położonej w Namysłowie
316 XXXIX/316/2014 11 czerwca 2014 r. przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Namysłowskim na lata 2014 -2015
315 XXXIX/315/2014 11 czerwca 2014 r. absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2013 rok
314 XXXIX/314/2014 11 czerwca 2014 r. zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2013 rok
313 XXXVIII/313/2014 30 kwietnia 2014 r. udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalowicach w 2014 roku
312 XXXVIII/312/2014 30 kwietnia 2014 r. udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąkowicach w 2014 roku
311 XXXVIII/311/2014 30 kwietnia 2014 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2014 roku
310 XXXVIII/310/2014 30 kwietnia 2014 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2014 roku
309 XXXVIII/309/2014 30 kwietnia 2014 r. likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Namysłowie wchodzącego w skład Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego
308 XXXVIII/308/2014 30 kwietnia 2014 r. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przeczowie
307 XXXVIII/307/2014 30 kwietnia 2014 r. zmiany Uchwały Nr XXXVII/296/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2014 r. dla Powiatu Namysłowskiego
306 XXXVII/306/2014 26 marca 2014 r. poparcia rezolucji rybaków stawowych przeciwko planom wprowadzenia zakazu sprzedaży żywych ryb w naszym kraju
305 XXXVII/305/2014 26 marca 2014 r. przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie w 2014 roku
304 XXXVII/304/2014 26 marca 2014 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2014 roku
303 XXXVII/303/2014 26 marca 2014 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2014 roku
302 XXXVII/302/2014 26 marca 2014 r. zmiany Uchwały Nr XXXIV/287/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego
301 XXXVII/301/2014 26 marca 2014 r. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego
300 XXXVII/300/2014 26 marca 2014 r. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przeczowie
299 XXXVII/299/2014 26 marca 2014 r. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pokoju
298 XXXVII/298/2014 26 marca 2014 r. udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i Św. Marcina w Strzelcach
297 XXXVII/297/2014 26 marca 2014 r. przystąpienia do Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork –Namysłów-Olesno
296 XXXVII/296/2014 26 marca 2014 r. określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2014 r. dla Powiatu Namysłowskiego
295 XXXVI/295/2014 26 lutego 2014 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2014 roku
294 XXXVI/294/2014 26 lutego 2014 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2014 roku
293 XXXVI/293/2014 26 lutego 2014 r. przystąpienia Powiatu Namysłowskiego do Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „Stobrawski Zielony Szlak”
292 XXXVI/292/2014 26 lutego 2014 r. zamiaru likwidacji szkoły wchodzącej w skład Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie
291 XXXV/291/2014 29 stycznia 2014 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2014 roku
290 XXXV/290/2014 29 stycznia 2014 r. przyjęcia Powiatowego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2014-2015
289 XXXV/289/2014 29 stycznia 2014 r. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
288 XXXIV/288/2013 20 grudnia 2013 r. uchwalenia budżetu powiatu na 2014 rok
287 XXXIV/287/2013 20 grudnia 2013 r. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego
286 XXXIV/286/2013 20 grudnia 2013 r. zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku
285 XXXIV/285/2013 20 grudnia 2013 r. zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu
284 XXXIV/284/2013 20 grudnia 2013 r. zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska
283 XXXIV/283/2013 20 grudnia 2013 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku
282 XXXIV/282/2013 20 grudnia 2013 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2013 roku
281 XXXIV/281/2013 20 grudnia 2013 r. zmian planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych w 2013 roku
280 XXXIV/280/2013 20 grudnia 2013 r. zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Dobry start”
279 XXXIV/279/2013 20 grudnia 2013 r. zmiany Uchwały Nr XXVII/232/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2013 r. dla Powiatu Namysłowskiego
278 XXXIII/278/2013 27 listopada 2013 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2013 roku
277 XXXIII/277/2013 27 listopada 2013 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku
276 XXXIII/276/2013 27 listopada 2013 r. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na rok 2014
275 XXXIII/275/2013 27 listopada 2013 r. uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”
274 XXXIII/274/2013 27 listopada 2013 r. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2014
273 XXXII/273/2013 30 października 2013 r. zmiany Uchwały Nr XXIV/214/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego
272 XXXII/272/2013 30 października 2013 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2013 roku
271 XXXII/271/2013 30 października 2013 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku
270 XXXII/270/2013 30 października 2013 r. opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę
269 XXXII/269/2013 30 października 2013 r. zmiany uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego nr XXII/193/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2013, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Namysłowskiego nr XXIX/251/2013 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego nr XXII/193/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2013
268 XXXI/268/2013 25 września 2013 r. udzielenia pomocy finansowej Gminie Świerczów
267 XXXI/267/2013 25 września 2013 r. zmiany uchwały Nr XXX/258/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
266 XXXI/266/2013 25 września 2013 r. rozpatrzenia skargi z dnia 26 maja 2013 r. na działalność kierownika jednostki organizacyjnej powiatu tj. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „PROMYK” w Kamiennej
265 XXXI/265/2013 25 września 2013 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2013 roku
264 XXXI/264/2013 25 września 2013 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków
263 XXXI/263/2013 25 września 2013 r. zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Namysłowskiego za 2012 rok
262 XXXI/262/2013 25 września 2013 r. zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej na realizację urządzeń infrastruktury technicznej
261 XXX/261/2013 19 czerwca 2013 r. odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego
260 XXX/260/2013 19 czerwca 2013 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku
259 XXX/259/2013 19 czerwca 2013 r. przystąpienia do inicjatywy dotyczącej obszaru funkcjonalnego Kluczbork Kluczbork – Namysłów- Olesno i zatwierdzenia projektu porozumienia w sprawie utworzenia obszaru funkcjonalnego Kluczbork Kuczbork – Namysłów- Olesno
258 XXX/258/2013 19 czerwca 2013 r. zaciągnięcia kredytu długoterminowego
257 XXX/257/2013 19 czerwca 2013 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2013 roku
256 XXX/256/2013 19 czerwca 2013 r. zmiany uchwały Nr XXIV/215/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2013 rok
255 XXX/255/2013 19 czerwca 2013 r. zmiany Uchwały Nr XXIV/214/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego
254 XXX/254/2013 19 czerwca 2013 r. wyrażenia zgody na używanie przez "LECH-KLUCZ-SERWIS" Łukasz Noculak, ul. Dworcowa 4, 46-100 Namysłów, nazwy i herbu powiatu namysłowskiego
253 XXX/253/2013 19 czerwca 2013 r. zmiany Uchwały Nr XXVII/232/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2013 r. dla Powiatu Namysłowskiego
252 XXIX/252/2013 29 maja 2013 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji d/s Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska
251 XXIX/251/2013 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego nr XXII/193/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2013
250 XXIX/250/2013 29 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku
249 XXIX/249/2013 29 maja 2013 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2013 roku
248 XXIX/248/2013 29 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Domu Dziecka w Namysłowie
247 XXIX/247/2013 29 maja 2013 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2012 rok
246 XXIX/246/2013 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2012 rok
245 XXVIII/245/2013 24 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Marcina w Strzelcach
244 XXVIII/244/2013 24 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Michalicach
243 XXVIII/243/2013 24 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Niepokolanego Poczęcia NMP w Kowalowicach
242 XXVIII/242/2013 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku
241 XXVIII/241/2013 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2013 roku
240 XXVIII/240/2013 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/174/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Namysłowie
239 XXVIII/239/2013 24 kwietnia 2013 r. w sprawie delegowania radnego do komisji bezpieczeństwa i porządku
238 XXVIII/238/2013 24 kwietnia 2013 r. w sprawie odwołania członka komisji bezpieczeństwa i porządku
237 XXVII/237/2013 26 marca 2013 r. w sprawie odwołania Pana Andrzeja Zielonki z funkcji przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska
236 XXVII/236/2013 26 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku
235 XXVII/235/2013 26 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2013 roku
234 XXVII/234/2013 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/214/2012 Rady Powiatu Namysłowskiegoz dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego
233 XXVII/233/2013 26 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego
232 XXVII/232/2013 26 marca 2013 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2013 r. dla Powiatu Namysłowskiego
231 XXVI/231/2013 6 marca 2013 r. w sprawie poparcia Rezolucji Rady Gminy Pokój dotyczącej braku całodowej opieki lekarskiej w Szpitalu w Pokoju
230 XXVI/230/2013 6 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku
229 XXVI/229/2013 6 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację w latach 2013 - 2014 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kamitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2.
228 XXVI/228/2013 6 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2013 roku
227 XXVI/227/2013 6 marca 2013 r. w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie w 2013 roku
226 XXVI/226/2013 6 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/214/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego
225 XXVI/225/2013 6 marca 2013 r. o wyrażenie zgody na dokonanie przez Powiat Namysłowski na rzecz Gminy Wilków darowizny nieruchomości położonej w Wilkowie
224 XXVI/224/2013 6 marca 2013 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego
223 XXVI/223/2013 6 marca 2013 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Namysłowskiego
222 XXVI/222/2013 6 marca 2013 r. w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu
221 XXV/221/2013 30 stycznia 2013 r. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego 
220 XXV/220/2013 30 stycznia 2013 r.
219 XXV/219/2013 30 stycznia 2013 r.
218 XXV/218/2013 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku 
217 XXV/217/2013 30 stycznia 2013 r.
216 XXV/216/2013 30 stycznia 2013 r.
215 XXIV/215/2012 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2013 rok
214 XXIV/214/2012 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego
213 XXIV/213/2012 19 grudnia 2012 r. o wyrażenie zgody na dokonanie przez Powiat Namysłowski na rzecz Gminy Wilków darowizny nieruchomości położonej w Wilkowie
212 XXIV/212/2012 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2012 roku
211 XXIV/211/2012 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmian planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych w 2012 roku
210 XXIV/210/2012 19 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku
209 XXIV/209/2012 19 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego
i Mienia Powiatu
208 XXIV/208/2012 19 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i
Ochrony Środowiska
207 XXIV/207/2012 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na rok 2013
206 XXIV/206/2012 19 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu służącego działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie opracowanego na lata 2012 – 2017”
205 XXIV/205/2012 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/153/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2012 r. dla Powiatu Namysłowskiego
204 XXIV/204/2012 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
203 XXIII/203/2012 28 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 roku
202 XXIII/202/2012 28 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2012 roku
201 XXIII/2012/2012 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/110/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego
200 XXIII/200/2012 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/153/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2012 r. dla Powiatu Namysłowskiego
199 XXIII/199/2012 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”
198 XXIII/198/2012 28 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Namysłowskiego do Stowarzyszenia „Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna”
197 XXII/197/2012 31 października 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 21 sierpnia 2012 r. dot. nieprawidłowości wpisów w dokumentacji geodezyjnej, nieruchomości mieszkaniowej położonej w Wilkowie
196 XXII/196/2012 31 października 2012 r. w sprawie zmian planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych w 2012 roku
195 XXII/195/2012 31 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2012 r.
194 XXII/194/2012 31 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/110/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego
193 XXII/193/2012 31 października 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2013
192 XXII/192/2012 31 października 2012 r. w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Namysłowie 
191 XXII/191/2012 31 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/153/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2012 r. dla Powiatu Namysłowskiego
190 XXI/190/2012 26 września 2012 r.
189 XXI/189/2012 26 września 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i Św. Marcina w Strzelcach
188 XXI/188/2012 26 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 roku
187 XXI/187/2012 26 września 2012 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2012 roku
186 XXI/186/2012 26 września 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/110/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego
185 XXI/185/2012 26 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Walnego Zebrania Członków Namysłowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych
184 XXI/184/2012 26 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Dobry start - dobra przyszłość II ”
183 XXI/183/2012 26 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Dobry start dobra przyszłość I”
182 XXI/182/2012 26 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. „W lepszy start ”
181 XXI/181/2012 26 września 2012 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości wraz z gruntem jej dzierżawcy, zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu przedmiotowej nieruchomości jak również o wydanie pozytywnej opinii dotyczącej planowanego zbycia w drodze bezprzetargowej
180 XXI/180/2012 26 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat rocznych ustalonych za nieruchomości stanowiące własność Powiatu Namysłowskiego oddanych w trwały zarząd jego jednostkom organizacyjnym 
179 XXI/179/2012 26 września 2012 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie
178. XX/178/2012 27 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Namysłowskiego za 2011 rok
177. XX/177/2012 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2012 roku
176. XX/176/2012 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 roku
175. XX/175/2012 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/110/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego
174. XX/174/2012 27 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Namysłowie
173. XIX/173/2012 30 maja 2012 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2012 roku
172. XIX/172/2012 30 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 roku
171. XIX/171/2012 30 maja 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Wawrzyńca w Woskowicach Małych
170. XIX/170/2012 30 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/110/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego
169. XIX/169/2012 30 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Lepsza Szkoła Zawodowa-Lepszym Jutrem III”
168. XIX/168/2012 30 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/401/2010 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 10 listopada 2010 r. dotyczącej zasad udzielania zniżek i określenia ich rozmiaru nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
167. XIX/167/2012 30 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/298/2005 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 14 września 2005 r. dotyczącej określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć.
166. XIX/166/2012 30 maja 2012 r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 4 w Zespole Szkół Specjalnych w Namysłowie
165. XIX/165/2012 30 maja 2012 r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie
164. XIX/164/2012 30 maja 2012 r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie
163. XIX/163/2012 30 maja 2012 r. w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie
162. XIX/162/2012 30 maja 2012 r. w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie
161. XIX/161/2012 30 maja 2012 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2011 rok
160. XIX/160/2012 30 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2011 rok
159. XVIII/159/2012 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2012 roku
158. XVIII/158/2012 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2012 roku
157. XVIII/157/2012 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/110/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego
156. XVIII/156/2012 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/153/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2012 r. dla Powiatu Namysłowskiego
155. XVIII/155/2012 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/141/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację w 2012 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2.
154. XVII/154/2012 28 marca 2012 r. w sprawie ustalenia stanowiska dotyczącego sytuacji Szpitala w Pokoju, będącego częścią Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno – Reumatologicznego z siedzibą w Kup
153. XVII/153/2012 28 marca 2012 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2012 r. dla Powiatu Namysłowskiego
152. XVII/152/2012 28 marca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego
151. XVII/151/2012 28 marca 2012 r. w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie w 2012 roku
150. XVII/150/2012 28 marca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilków 
149. XVII/149/2012 28 marca 2012 r. w sprawie przekazania środków finansowych Państwowej Straży Pożarnej w 2012 roku
148. XVII/148/2012 28 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 roku
147. XVII/147/2012 28 marca 2012 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2012 roku
146. XVI/146/2012 29 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Smogorzowie
145. XVI/145/2012 29 lutego 2012 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2012 roku
144. XVI/144/2012 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/110/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego
143. XVI/143/2012 29 lutego 2012 r. w sprawie warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty ponoszonej przez rodziców biologicznych miesięcznie za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
142. XVI/142/2012 29 lutego 2012 r. w sprawie „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Namysłowskim na lata 2012-2014”
141. XVI/141/2012 29 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację w 2012 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2. 
140. XVI/140/2012 29 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie
139. XVI/139/2012 29 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie
138. XVI/138/2012 29 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 4 w Zespole Szkół Specjalnych w Namysłowie
137. XVI/137/2012 29 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie
136. XVI/136/2012 29 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie
135. XV/135/2012 25 stycznia 2012 r. przystąpienia Powiatu Namysłowskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”
134. XV/134/2012 25 stycznia 2012 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2012 roku
133. XV/133/2012 25 stycznia 2012 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i rozchodów w 2012 roku
132. XV/132/2012 25 stycznia 2012 r. udzielenia pomocy finansowej Gminie Świerczów
131. XV/131/2012 25 stycznia 2012 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2012 roku
130. XV/130/2012 25 stycznia 2012 r. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
129. XV/129/2012 25 stycznia 2012 r. zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska
128. XV/128/2012 25 stycznia 2012 r. zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczegoi Mienia Powiatu
127. XV/127/2012 25 stycznia 2012 r. zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku
126. XV/126/2012 25 stycznia 2012 r. wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Namysłowski -Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie w charakterze partnera do realizacji projektu „PO klucz do biznesu 2!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
125. XV/125/2012 25 stycznia 2012 r. zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie oraz uchwalenia jego jednolitego tekstu
124. XV/124/2012 25 stycznia 2012 r. przyjęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu namysłowskiego
123. XV/123/2012 25 stycznia 2012 r. uchwalenia „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego” dla powiatu namysłowskiego
122. XIV/122/2011 28 grudnia 2011 r. zaciągnięcia kredytu długoterminowego
121. XIV/121/2011 28 grudnia 2011 r. zmiany uchwały Nr VI/33/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 r.
120. XIV/120/2011 28 grudnia 2011 r. powołania Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu
119. XIV/119/2011 28 grudnia 2011 r. powołania Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku
118. XIV/118/2011 28 grudnia 2011 r. powołania Komisji d/s Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska
117. XIV/117/2011 28 grudnia 2011 r. odwołania komisji stałych rady powiatu
116. XIV/116/2011 28 grudnia 2011 r. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na rok 2012
115. XIV/115/2011 28 grudnia 2011 r. zmiany Uchwały Nr VII/43/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2011 r. dla Powiatu Namysłowskiego
114. XIV/114/2011 28 grudnia 2011 r. zmian planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych w 2011 roku
113. XIV/113/2011 28 grudnia 2011 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2011 r.
112. XIV/112/2011 28 grudnia 2011 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2011 r.
111. XIV/111/2011 28 grudnia 2011 r. uchwalenia budżetu powiatu na rok 2012 (wraz z uzasadnieniem)
110. XIV/110/2011 28 grudnia 2011 r. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego (wraz z uzasadnieniem)
109. XIII/109/2011 23 listopada 2011 r. załatwienia skargi z dnia 16 września 2011 r. na sposób rozstrzygnięcia odwołania i na formę pisma Starosty Namysłowskiego
108. XIII/108/2011 23 listopada 2011 r. zmiany Uchwały Nr VII/43/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2011 r. dla Powiatu Namysłowskiego
107. XIII/107/2011 23 listopada 2011 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2011 r.
106. XIII/106/2011 23 listopada 2011 r. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy darowizny nieruchomości
105. XIII/105/2011 23 listopada 2011 r. uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”
104. XIII/104/2011 23 listopada 2011 r. sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2012
103. XII/103/2011 26 października 2011 r. udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Namysłowskiego Parafii Rzymsko – Katolickiej P.W. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przeczowie
102. XII/102/2011 26 października 2011 r. uchwalenia Statutu Powiatu Namysłowskiego
101. XII/101/2011 26 października 2011 r. uchylenia Uchwały nr XI/89/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 15 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Namysłowskiego
100. XII/100/2011 26 października 2011 r. zatwierdzenia projektu „Sieć możliwości” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
99. XII/99/2011 26 października 2011 r. zatwierdzenia projektu „Zamknij drzwi wykluczeniu II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
98. XII/98/2011 26 października 2011 r. zmiany Uchwały Nr VI/32/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego
97. XII/97/2011 26 października 2011 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2011 r.
96. XII/96/2011 26 października 2011 r. określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze
95. XII/95/2011 26 października 2011 r. zmiany Uchwały Nr VII/43/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2011 r. dla Powiatu Namysłowskiego
94. XII/94/2011 26 października 2011 r. zmiany Uchwały Nr VI/41/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację w 2011 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2.
93. XII/93/2011 26 października 2011 r. przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Namysłowskim na lata 2011-2013
92. XII/92/2011 26 października 2011 r. uchwalenia Planu Polityki Zdrowotnej i Zabezpieczenia Potrzeb Zdrowotnych dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2011-2017
91. XII/91/2011 26 października 2011 r. uchwalenia Porgramu Ochrony Zdrowia Psycicznego dla Powiatu Namysłowskiego
90. XI/90/2011 15 września 2011 r. udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubsza
89. XI/89/2011 15 wreześnia 2011 r. uchwalenia Statutu Powiatu Namysłowskiego
88. XI/88/2011 15 września 2011 r. opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę
87. XI/87/2011 15 września 2011 r. załatwienia skargi z dnia 16 maja 2011 r. na działanie Zarządu i Starosty Namysłowskiego
86. XI/86/2011 15 września 2011 r. wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy darowizny nieruchomości
85. XI/85/2011 15 września 2011 r. zmiany uchwały Nr VI/33/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 r.
84. XI/84/2011 15 września 2011 r. udzielenia pomocy finansowej Gminie Pokój
83. XI/83/2011 15 września 2011 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu wydatków w 2011 r.
82. XI/82/2011 15 września 2011 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2011 r.
81. X/81/2011 29 czerwca 2011 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2011 r.
80. X/80/2011 29 czerwca 2011 r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Namysłowie za 2010 r.
79. X/79/2011 29 czerwca 2011 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2011 r.
78. X/78/2011 29 czerwca 2011 r. zmiany Uchwały Nr VI/32/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego
77. X/77/2011 29 czerwca 2011 r. załatwienia skargi z dnia 18 maja 2011 r. na działania Starosty Namysłowskiego Juliana Kruszyńskiego
76. X/76/2011 29 czerwca 2011 r. załatwienia skargi z dnia 20 maja 2011 r. na działalność Zarządu Powiatu Namysłowskiego
75. X/75/2011 29 czerwca 2011 r. określenia trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
74. X/74/2011 29 czerwca 2011 r. przyznania pierwszeństwa przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego położonego w Namysłowie przy Pl. Wolności 1C/7 na rzecz najemcy Pana J. M.
73. X/73/2011 29 czerwca 2011 r. zmiany Uchwały Nr VII/43/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2011 r. dla Powiatu Namysłowskiego
72. X/72/2011 29 czerwca 2011 r. zmiany uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego nr XLIV/400/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2011
71. X/71/2011 29 czerwca 2011 r. przyjęcia programu reorganizacji w systemie ochrony zdrowia na terenie Powiatu Namysłowskiego
70. IX/70/2011 1 czerwca 2011 r. zmiany Uchwały Nr VI/32/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego
69. IX/69/2011 1 czerwca 2011 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2011 r.
68. IX/68/2011 1 czerwca 2011 r. powołania delegata Powiatu Namysłowskiego do Związku Powiatów Polskich
67. IX/67/2011 1 czerwca 2011 r. odwołania delegata Powiatu Namysłowskiego ze Związku Powiatów Polskich
66. IX/66/2011 1 czerwca 2011 r. powołania doraźnej Komisji ds. opracowania projektu Statutu Powiatu Namysłowskiego
65. IX/65/2011 1 czerwca 2011 r. absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2010 r.
64. IX/64/2011 1 czerwca 2011 r. zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2010 r.
63. VII/63/2011 28 kwietnia 2011 r. powołania radnego do Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej
62. VIII/62/2011 28 kwietnia 2011 r. odwołania radnego z członka Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej
61. VIII/61/2011 28 kwietnia 2011 r. przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie w 2011 r.
60. VIII/60/2011 28 kwietnia 2011 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2011 r.
59. VIII/59/2011 28 kwietnia 2011 r. udzielenia pomocy finansowej Gminie Namysłów
58. VIII/58/2011 28 kwietnia 2011 r. ustalenia zasad otrzymania zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu
57. VII/57/2011 28 kwietnia 2011 r. zmiany Uchwały Nr VII/43/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2011 r. dla Powiatu Namysłowskiego
56. VII/56/2011 30 marca 2011 r. załatwienia skargi z dnia 15 grudnia 2010 r. na działalność Starosty Namysłowskiego
55. VII/55/2011 30 marca 2011 r. zmiany uchwały Nr VI/33/2011 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 r.
54. VII/54/2011 30 marca 2011 r. zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2011 r.
53. VII/53/2011 30 marca 2011 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2011 r.
52. VII/52/2011 30 marca 2011 r. zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Namysłowie
51. VII/51/2011 30 marca 2011 r. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
50. VII/50/2011 30 marca 2011 r. zatwierdzenia projektu Sprawny Urząd II" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
49. VII/49/2011 30 marca 2011 r. zatwierdzenia projektu JOB-czyli jak opuścić bezrobocie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
48. VII/48/2011 30 marca 2011 r. zatwierdzenia projektu Wilków na kółkach" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
47. VII/47/2011 30 marca 2011 r. przyjęcia Porozumienia pomiędzy Wojewodą Opolskim a Zarządem Powiatu Namysłowskiego w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu namysłowskiego w 2011 r.
46. VII/46/2011 30 marca 2011 r. uchwalenia `Rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi`
45. VII/45/2011 30 marca 2011 r. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego
44. VII/44/2011 30 marca 2011 r. zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. "Lepsza Szkoła Zawodowa - Lepszym Jutrem II"
43. VII/43/2011 30 marca 2011 r. określenia zadań i wysokości środków finansowych PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2011 r.
42. VI/42/2011 25 lutego 2011 r. powołania Komisji Rewizyjnej
41. VI/41/2011 25 lutego 2011 r. wyrażenia zgody na realizację w 2011 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2.
40. VI/40/2011 25 lutego 2011 r. zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
39. VI/39/2011 25 lutego 2011 r. zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury
38. VI/38/2011 25 lutego 2011 r. zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
37. VI/37/2011 25 lutego 2011 r. zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej
36. VI/36/2011 25 lutego 2011 r. zwolnienia Panią Teresę Ceglecką - Zielonkę od realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
35. VI/35/2011 25 lutego 2011 r. likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie
34. VI/34/2011 25 lutego 2011 r. likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie
33. VI/33/2011 25 lutego 2011 r. uchwalenia budżetu powiatu na 2011 rok (wraz z uzasadnieniem)
32. VI/32/2011 25 lutego 2011 r. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej (wraz z uzasadnieniem)
31. VI/31/2011 25 lutego 2011 r. uzyskania mandatu radnego przez Tadeusza Bezwerchnego
30. V/30/2011 9 lutego 2011 r. powołania radnego do Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej
29. V/29/2011 9 lutego 2011 r. odwołania radnego z członka Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej
28. V/28/2011 9 lutego 2011 r. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Andrzeja Gosławskiego
27. V/27/2011 9 lutego 2011 r. wydanie pozytywnej opinii dotyczącej planowanego zbycia w drodze przetargu nieruchomośc rolnych położonych w Namysłowie 
26. V/26/2011 9 lutego 2011 r. uchylenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości rolnych położonych w Wilkowie z Panem S. B. zamieszkałym w S. M., na okres ośmiu lat
25. V/25/2011 9 lutego 2011 r. wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Namysłowskiego
24. V/24/2011 9 lutego 2011 r. uzyskania mandatu radnego przez Sławomira Gradzik
23. IV/23/2011 18 stycznia 2011 r. powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
22. IV/22/2011 18 stycznia 2011 r. powołania Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury
21. IV/21/2011 18 stycznia 2011 r. powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
20. IV/20/2011 18 stycznia 2011 r. uzyskania mandatu radnego przez Piotra Karleszko
19. IV/19/2011 18 stycznia 2011 r. uzyskania mandatu radnego przez Piotra Lechowicza
18. IV/18/2011 18 stycznia 2011 r. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Grzegorza Kubata
17. III/17/2011 12 stycznia 2011 r. delegowania radnych do komisji bezpieczeństwa i porządku
16. III/16/2011 12 stycznia 2011 r. ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Namysłowskiego
15. III/15/2011 12 stycznia 2011 r. ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Powiatu Namysłowskiego
14. III/14/2011 12 stycznia 2011 r. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na rok 2011
13. III/13/2011 12 stycznia 2011 r. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Piotra Rogalskiego
12. III/12/2011 12 stycznia 2011 r. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Krzysztofa Kuchczyńskiego
11. III/11/2011 12 stycznia 2011 r. powołania Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej
10. III/10/2011 12 stycznia 2011 r. uzyskania mandatu radnego przez Andrzeja Michtę
9. II/9/2010 23 grudnia 2010 r. zwiększenia planu przychodów i wydatków dochodów własnych w 2010 r.
8. II/8/2010 23 grudnia 2010 r. zmian budżetu dochodów i wydatków w 2010 r.
7. II/7/2010 23 grudnia 2010 r. wyboru członków Zarządu Powiatu Namysłowskiego
6. II/6/2010 23 grudnia 2010 r. wyboru Wicestarosty Powiatu Namysłowskiego
5. II/5/2010 23 grudnia 2010 r. wyboru Starosty Powiatu Namysłowskiego
4. II/4/2010 23 grudnia 2010 r. uzyskania mandatu radnego przez Andrzeja Szroma
3. I/3/2010 02 grudnia 2010 r. wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego
2. I/2/2010 02 grudnia 2010 r. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Zenona Kotarskiego
1. I/1/2010 02 grudnia 2010 r. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Barbary Zając