Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kierowanie uczniów do kształcenia specjalnego

Kierowanie uczniów do kształcenia specjalnego

 

Miejsce załatwienie sprawy:

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

pokój nr 117

tel. +48 77/ 4103 695 wew. 115, 116

Podstawa prawna:

Art. 127 ust. 13 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082).

Rozpoczęcie sprawy:

Wniosek należy złożyć osobiście ( w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu, w sekretariacie) lub przesłać pocztą. 

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) do Starosty Namysłowskiego z prośbą o umieszczenie dziecka w placówce kształcenia specjalnego (w Zespole Szkół Specjalnych w Namysłowie).
  2. Orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Opłaty:

W tej sprawie opłat nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy:

Do 30 dni od momentu złożenia wniosku ( wraz z wymaganymi załącznikami).

Zakończenie sprawy:

Wydanie skierowania dziecka do kształcenia specjalnego.

Inne istotne informacje (uwagi):

Jeżeli powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka nie prowadzi szkoły specjalnej lub ośrodka odpowiedniego ze względu na rodzaj niepełnosprawności dziecka, wtedy na wniosek rodziców starosta kieruje dziecko do najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek (zgodnie z art. 127 ust. 15 ww. ustawy)