Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Obsługa prac geodezyjnych i kartograficznych - przygotowanie materiałów zasobu geodezyjnego do wykonywania prac geodezyjnych oraz weryfikacja zakończonych prac geodezyjnych

Miejsce załatwienia sprawy :
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pokój nr 8 tel. 77/4103 695 wew. 150.

Podstawa prawna :
Art. 12 ust. 1 pkt 3, ust.2,art.12 a, art.12 d i art. 40 ust. 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. nr 193 poz. 1287 z póź.zm ).

Rozpoczęcie sprawy :
Wykonawca  powinien zgłosić zamiar wykonania pracy geodezyjnej lub kartograficznej bezposrednio w PODGiK w Namysłowie lub drogą internetową przy pomocy programu GEO-INFO i-KERG
Wymagane dokumenty :

 • Zgłoszenie pracy geodezyjnej lub kartograficznej. W przypadku zgłoszenia pracy w Powiatowym Ośrodku Geodezyjnym i Kartograficznym po raz pierwszy- świadectwo uprawnień zawodowych.

Opłaty :
Według cennika z załącznika do ustawy z dnia 5 czerwca  2014 r. ( poz.897)
Czas załatwienia sprawy:
1.Najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia PODG i K , w uzgodnieniu z wykonawcą, przygotowuje materiały z zasobu geodezyjnego niezbędne do wykonania pracy geodezyjnej.
2.Niezwłoczna weryfikacja zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wynik pracy geodezyjnej lub kartograficznej (po zgłoszeniu jej zakończenia przez wykonawcę).
Zakończenie sprawy :
Przyjęcie roboty geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z art 12 b  ust.5 w/w ustawy.

Inne istotne informacje (uwagi) :
W przypadku niejasności, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.

Metryczka
 • wytworzono:
  05-10-2011
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • opublikowano:
  05-10-2011 13:16
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • zmodyfikowano:
  16-09-2014 11:00
  przez: Tomasz Czuczwara
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 5636
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl