Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Miejsce załatwienia sprawy :
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami – Sala operacyjna, parter stanowisko VII, tel.77/4103 695 wew. 150.

Podstawa prawna :

Art. 28 b ,art.40 b ust.1 i art 40 d ust.3 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. nr 193 poz. 1287 z póź. zm.).

Rozpoczęcie sprawy :
Osoba zainteresowana czyli inwestor lub jego upoważniony przedstawiciel powinien złożyć wniosek o zaopiniowanie dokumentacji projektowej (Załącznik nr 1) wraz z wymaganymi dokumentami.

Wymagane dokumenty :

 • wniosek strony o przeprowadzenie narady koordynacyjnej;
 • co najmniej dwa egzemplarze planu sytuacyjnego lub kopii mapy zasadniczej z rysunkiem projektowanej sieci uzbrojenia terenu;
 • dowód wniesienia opłaty.

Opłaty :
Według cennika z załącznika do ustawy z dnia 5 czerwca  2014 r. ( poz.897)


Czas załatwienia sprawy :
30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku

Zakończenie sprawy :
Zainteresowany otrzymuje dwa poświadczone egzemplarze  projektu.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  05-10-2011
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • opublikowano:
  05-10-2011 13:17
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • zmodyfikowano:
  23-09-2014 14:42
  przez: Tomasz Czuczwara
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 6562
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl