Przejdź do treści strony WCAG

Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym (na żądanie ZUS, KRUS, Sąd, Urząd Skarbowy, Komenda Policji)

Miejsce załatwienia sprawy :
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami – Sala operacyjna, parter stanowisko VII tel. 77/4103 695 wew. 159.

Podstawa prawna :

  1. Art. 24 ust. 2 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. nr 240 poz. 2027).
  2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38 poz. 454).

Rozpoczęcie sprawy :
Osoba zainteresowana powinna złożyć podanie (Załącznik nr 1 do sprawy).

Wymagane dokumenty :

  • podanie;
  • dowód osobisty.

Opłaty :
W tej sprawie opłat nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy :
Bezpośrednio w momencie złożenia podania.

Zakończenie sprawy :
Wydanie zaświadczenia.

Inne istotne informacje (uwagi) :
W przypadku niejasności, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.