Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wywłaszczanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub Jednostki Samorządu Terytorialnego realizującej cel publiczny

Miejsce załatwienia sprawy :
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami – pokój nr 11, parter, tel. 77/4103 695 wew. 155.

Podstawa prawna
Dział III, Rozdział 4, 5, 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518).

Rozpoczęcie sprawy :
Z urzędu na rzecz Skarbu Państwa lub na wniosek Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Wymagane dokumenty :

 • wniosek Jednostki Samorządu Terytorialnego;
 • załączniki określone w art. 116, 117 powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Opłaty :
W tej sprawie opłat nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy :
zgodnie z KPA, oraz w oparciu o art. 115 pkt. 2 w/w ustawy.

Zakończenie sprawy :
Osoba wywłaszczana otrzymuje :
decyzję orzekającą o wywłaszczeniu, po uprawomocnieniu się której następuje przeniesienie prawa własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub Jednostki Samorządu Terytorialnego. Od otrzymanej decyzji służy odwołanie do Wojewody Opolskiego.

Inne istotne informacje (uwagi) :
Za wywłaszczoną nieruchomość osoba wywłaszczona otrzymuje odszkodowanie pieniężne, które może być zastąpione nieruchomością zamienną.

Metryczka
 • wytworzono:
  05-10-2011
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • opublikowano:
  05-10-2011 13:21
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • zmodyfikowano:
  17-09-2014 09:35
  przez: Tomasz Czuczwara
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 4730
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl