Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa

Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa

Miejsce załatwienia sprawy :
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami – Gospodarka Nieruchomościami, pokój nr 11, parter stanowisko VII, tel. 410-36-95 wew. 155, 159.

Podstawa prawna :
Art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. nr 261 poz. 2603 późn. zm.).

Rozpoczęcie sprawy :
Dokonuje się na wniosek użytkownika wieczystego lub z urzędu.

Wymagane dokumenty :
– wniosek strony,
– operat szacunkowy nieruchomości.

Opłaty :
Wysokość opłat uzależniona jest od wartości nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego i określona zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy.

Czas załatwienia sprawy :
Do 31 grudnia każdego roku.

Zakończenie sprawy :
Interesant otrzymuje wypowiedzenie o wysokości aktualnej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. W ciągu 30 dni od otrzymanej decyzji osoba zainteresowana może się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Inne istotne informacje (uwagi) :
Stawka procentowa wysokości opłat za użytkowanie wieczyste uzależniona jest od określonego w umowie celu na jaki nieruchomość została oddana. W przypadku niejasności, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.

Metryczka
 • wytworzono:
  05-10-2011
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • opublikowano:
  05-10-2011 13:22
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 4140
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl