Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Miejsce załatwienia sprawy :
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami – Gospodarka Nieruchomościami, pokój nr 11, parter sala operacyjna, stanowisko VII tel. 77/4103 695 wew. 155, 159.

Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nabywaniu przez użytkownika wieczystego prawa własności nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 83).

Rozpoczęcie sprawy :
Osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wymagane dokumenty :

  • wypełniony wniosek strony;
  • odpis z Księgi Wieczystej.
  • dowód wniesienia opłaty skarbowej

Opłaty :

  • opłata skarbowa w wysokości 10 zł za wydanie decyzji;
  • opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w zależności od wartości nieruchomości;
  • opłata sądowa z tytułu wpisu prawa własności do księgi wieczystej.

Czas załatwienia sprawy :
Do 1 miesiąca (w sprawach skomplikowanych do 3 miesięcy).

Zakończenie sprawy :
Osoba zainteresowana otrzymuje decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W ciągu dwóch tygodni od wydania decyzji służy odwołanie do Wojewody Opolskiego.

Inne istotne informacje (uwagi) :
W przypadku niejasności dodatkowych informacji udzielą pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.