Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zmiana klasyfikacji gleboznawczej gruntów rolnych

Miejsce załatwienia sprawy :
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami – sala operacyjna, pokój nr 11, parter, stanowisko VII tel. 77/4103 695 wew. 155, 159.

Podstawa prawna :
Art. 7d pkt 1, art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.).

Rozpoczęcie sprawy :
Osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek o zmianę klasy gruntu wraz z załączoną dokumentacją geodezyjną na wnioskowaną nieruchomość.

Wymagane dokumenty :

 • wypełniony wniosek strony;
 • mapa ewidencji gruntów i budynków;
 • wypis z rejestru gruntów i budynków;
 • zobowiązanie do pokrycia kosztów klasyfikacji.

Opłaty :
Opłata skarbowa wynosi 10 zł.

Czas załatwienia sprawy :
Do dwóch miesięcy zgodnie z KPA, (1-2 miesiące czynności klasyfikatora).

Zakończenie sprawy :
Interesant otrzymuje decyzję zatwierdzającą projekt zmiany klasyfikacji gruntów, bądź odmawiającą zatwierdzenia zmiany klasyfikacji gruntów. Od otrzymanej decyzji w ciągu dwóch tygodni służy dowołanie do Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Inne istotne informacje (uwagi) :
Pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami udzielają szczegółowych informacji odnośnie skontaktowania się z klasyfikatorem, opłaty i termin przeprowadzenia czynności badania gruntów strony uzgadniają bezpośrednio z klasyfikatorem.

 

Jak przeprowadzić zmianę klasyfikacji gleboznawczej gruntów rolnych ?

Zgodnie z obowiązującymi przepisani ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ewidencję gruntów i budynków oraz gleboznawczą klasyfikację gruntów prowadzą starostowie. Właściciele oraz władający gruntami i budynkami zgłaszają wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów, w tym zmiany dotyczące klasyfikacji gleboznawczej.
Przeprowadzenie czynności zmiany klasyfikacji gleboznawczej gruntów jest czynnością wymagającą wykonania prac przez uprawnionych przez Wojewodę Opolskiego klasyfikatorów, jednostki wykonawstwa geodezyjnego (uprawnionych geodetów) oraz przeprowadzenia procedury administracyjnej przez Starostwo Powiatowe – Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami. Są to czynności czasochłonne, a przede wszystkim wymagające zaangażowania dużych środków finansowych właścicieli nieruchomości na pokrycie kosztów usług klasyfikatora i geodety.

Prace związane z klasyfikacją gleboznawczą gruntów przeprowadzane są w trzech etapach:

 1. prace przygotowawcze – złożenie wniosku wraz z załącznikami :
  a) wypisem z rejestru gruntów;
  b) mapą ewidencji gruntów i budynków zawierającą pomiar użytków gruntowych wykonaną przez uprawnionego geodetę;
  c) zleceniem wykonania klasyfikacji gleboznawczej upoważnionemu klasyfikatorowi wraz z zobowiązaniem pokrycia kosztów usługi;
  d) zaświadczeniem leśnika o udatności nasadzenia (dotyczy lasu).
 2. Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt zmian klasyfikacji gleboznawczej zgodnie z operatem pomiarowo – klasyfikacyjnym opracowanym przez klasyfikatora.
 3. ujawnienie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków na podstawie dokumentacji geodezyjnej opracowanej przez uprawnionego geodetę.

Czas przeprowadzenia klasyfikacji gleboznawczej gruntów wynosi od 1do 2 miesięcy, w zależności od tempa prac klasyfikatora i geodety.

Uregulowanie przez właścicieli i władających nieruchomościami zmian danych ewidencyjnych dotyczących użytkowania gruntów wynikających ze zmiany sposobu użytkowania może mieć znaczenie przy pozyskiwaniu dopłat bezpośrednich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, realizacji postanowień ustawy z dnia 10 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Szczegółowych informacji dotyczących klasyfikacji gleboznawczej gruntów można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Namysłowie ( tel. 77/410 36 95 wew. 155).