Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ustanowienie lub wygaszenie trwałego zarządu na nieruchomości Skarbu Państwa

Miejsce załatwienia sprawy :
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - Gospodarka Nieruchomościami pokój nr 11, tel. 77/4103 695 wew. 155.

Podstawa prawna :
Art. 43-50 i 82-90 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518).

Rozpoczęcie sprawy :
Zainteresowana jednostka organizacyjna Skarbu Państwa powinna złożyć wniosek w sprawie ustanowienia lub wygaszenia trwałego zarządu na nieruchomości.

Wymagane dokumenty :

 • Pisemny wniosek w sprawie, skierowany do Starosty Namysłowskiego lub do Zarządu Powiatu Namysłowskiego.

Opłaty :

 • bez opłat przy załatwieniu sprawy;
 • za trwały zarząd - opłaty roczne wg. cyt. na wstępie ustawy.

Czas załatwienia sprawy :
Zgodnie z kpa.

Zakończenie sprawy :
Jednostka otrzymuje decyzję Starosty Namysłowskiego lub Zarządu Powiatu Namysłowskiego o ustanowieniu lub wygaszeniu trwałego zarządu, bądź odmowę ustanowienia trwałego zarządu. Od decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody Opolskiego lub Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty Namysłowskiego lub Zarządu Powiatu Namysłowskiego.

Inne istotne informacje (uwagi) :
Istnieje możliwość ubiegania się o zwolnienia z opłat dla jednostek organizacyjnych prowadzących działalność charytatywną opiekuńczą, kulturalną, oświatową, naukową, badawczo - rozwojową, wychowawczą, sportowo-turystyczną o ile działalność ta prowadzona jest na cele nie związane z działalnością zarobkową. W przypadku niejasności dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.

Metryczka
 • wytworzono:
  05-10-2011
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • opublikowano:
  05-10-2011 13:31
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • zmodyfikowano:
  17-09-2014 09:41
  przez: Tomasz Czuczwara
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 7492
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl