Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości - działek budowlanych położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej przeznaczonych do sprzedaży

Zarząd Powiatu Namysłowskiego informuje, że w dniu 8 sierpnia 2012 r. podjął uchwałę Nr 56/252/2012
w sprawie przygotowania do sprzedaży nieruchomości położonych w Namysłowie przy ul. Staromiejskiej.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz uchwała w pełnym brzmieniu została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz na stronie internetowej Powiatu Namysłowskiego (adres strony internetowej www.namyslow.pl na zakładce „Nieruchomości na sprzedaż”), na okres 21 dni tj. od dnia 10.08.2012 r. do dnia 31.08.2012 r.

Osobom wymienionym w art. 34, ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości jeżeli zgłoszą wniosek do dnia 21.09.2012 r.

Nieruchomości stanowią jednorodny kompleks gruntu położony w strefie peryferyjnej miasta w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, jednorodzinną, mieszkaniowo-usługową. Drogi, ciągi piesze, ciągi pieszo-jezdne oraz zieleń wytyczone w gruncie, nie urządzone. Lokalizacja – rejon ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie terenów skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, wielorodzinnego i usług towarzyszących. Położenie szczegółowe: II linia zabudowy względem ul. Staromiejskiej. Działki niezabudowane i nieuzbrojone. Sieć uzbrojenia terenu
w energię elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową znajduje się w pasach drogowych ul. Norwida i Staromiejskiej. Doprowadzenie mediów do poszczególnych działek współfinansują przyszli właściciele nieruchomości. Drogi dojazdowe wytyczone w gruncie – nieurządzone. Działki nie zagospodarowane, nie ogrodzone, teren płaski, rozłóg korzystny, wysoki poziom wód gruntowych. Działki stanowią grunt orny, nieuprawiany rolniczo.

Forma zbycia: sprzedaż w drodze przetargu.

Nieruchomości nie są obarczone żadnymi zobowiązaniami.

Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.

Nieruchomości posiadają urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) nr OP1U/00050357/2  prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku.

 

Lp.

Nr działki

Pow. ha

Wycena netto

w zł

Lp.

Nr działki

Pow. ha

Wycena netto

w zł

Lp.

Nr działki

Pow. ha

Wycena netto

w zł

1.

1279/2

0,2368

89 818

20.

1279/23

0,1114

42 254

39.

1279/43

0,0894

33 909

2.

1279/3

0,2532

96 039

21.

1279/24

0,1114

42 254

40.

1279/44

0,0818

31 027

3.

1279/4

0,3209

121 717

22.

1279/25

0,1112

42 178

41.

1279/45

0,0802

30 420

4.

1279/6

0,2996

113 638

23.

1279/26

0,1107

41 989

42.

1279/48

0,1170

44 378

5.

1279/7

0,1459

55 340

24.

1279/27

0,1582

60 005

43.

1279/49

0,1120

42 482

6.

1279/8

0,1119

42 444

25.

1279/28

0,1022

38 764

44.

1279/50

0,1120

42 482

7.

1279/9

0,1107

41 989

26.

1279/29

0,1022

38 764

45.

1279/51

0,1120

42 482

8.

1279/11

0,1109

42 064

27.

1279/31

0,1601

60 726

46.

1279/52

0,1120

42 482

9.

1279/12

0,1477

56 023

28.

1279/32

0,1052

39 902

47.

1279/53

0,1121

42 520

10.

1279/13

0,1452

55 074

29.

1279/33

0,1019

38 651

48.

1279/54

0,1121

42 520

11.

1279/14

0,1111

42 140

30.

1279/34

0,1020

38 689

49.

1279/55

0,1119

42 444

     12.

1279/15

0,1128

42 785

31.

1279/35

0,1078

40 889

50.

1279/56

0,1109

42 064

13.

1279/16

0,1560

59 171

32.

1279/36

0,1035

39 258

51.

1279/57

0,0921

34 934

14.

1279/17

0,1098

41 647

33.

1279/37

0,1031

39 106

52.

1279/58

0,0801

30 382

15.

1279/18

0,1115

42 292

34.

1279/38

0,0892

33 834

53.

1279/59

0,1232

46 730

16.

1279/19

0,1115

42 292

35.

1279/39

0,1017

38 575

54.

1279/60

0,1014

38 461

17.

1279/20

0,1115

42 292

36.

1279/40

0,1124

42 633

 

18.

1279/21

0,1115

42 292

37.

1279/41

0,1123

42 595

 

19.

1279/22

0,1115

42 292

38.

1279/42

0,0912

34 592

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

  1. PDFDziałki przy ul Staromiejskiej.pdf (78,26KB)
  2. PDFUchwała ZP nr 56-252-2012 z dnia 08 sierpnia 2012.pdf (27,20KB)
  3. PDFZałącznik do uchwały ZP nr 56-252-2012 z dnia 08 sierpnia 2012 r..pdf (143,71KB)