Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości - urządzonego stoiska obsługi klienta mieszczącego się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat

Zarząd Powiatu Namysłowskiego informuje, że w dniu 8 sierpnia 2012 r. podjął uchwałę nr 56/254/2012 w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Namysłowie przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat. Oznaczenie nieruchomości: lokal (stoisko) - łączna pow. użytkowa 17 m2 (w tym: pow. użytkowa podstawowa stoiska 16 m2, pow. użytkowa dodatkowa 1 m2),  mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie położonym na działkach o nr ewid.: 1060/1, k.m. 8, o pow. 0,0032 ha, 1061/2, k.m. 8, o pow. 0,2367 ha, 1062/1, k.m. 8, o pow. 0,0262 ha, KW- OP1U/00019378/6 i OP1U/00070753/4. Opis nieruchomości: Przedmiotem dzierżawy jest urządzone STOISKO obsługi klienta z używalnością pomieszczeń dodatkowych położone na sali operacyjnej obsługi klientów  na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie (Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów). Przeznaczenie stoiska – usługi ubezpieczeniowe.

Standard wysoki, stolarka pcw, posadzki ceramiczne, oświetlenie punktowe.

Lokalizacja ogólna: atrakcyjna w sąsiedztwie terenów usług i mieszkaniowych.

Lokalizacja szczegółowa: bardzo atrakcyjna, położenie na parterze budynku Starostwa Powiatowego, na sali operacyjnej obsługi klientów.

Instalacje: woda, kanalizacja, energia elektryczna, ciepłociąg, telefon, komputer, wentylacja, dojazd dogodny, miejsca parkingowe w pobliżu.

Korzystanie z pomieszczeń dodatkowych: pomieszczenia WC z umywalką, pomieszczenie socjalne na I piętrze.

W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów nieruchomość przeznaczona pod usługi oznaczone symbolem „U”.

Nieruchomość będzie wydzierżawiona w drodze przetargu na okres do 3 lat począwszy od 01.11.2012 r. z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ubezpieczeniowych w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego.

Wysokość miesięcznej opłaty z tytułu dzierżawy netto 930,00 zł (wartość miesięcznego czynszu bez uwzględnienia podatku od nieruchomości, który ponosić będzie przyszły dzierżawca we własnym zakresie). Czynsz za dzierżawę płatny z dołu do końca miesiąca. Nie przewiduje się aktualizacji czynszu.

Uchwała w pełnym brzmieniu została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz na stronie internetowej Powiatu Namysłowskiego (adres strony internetowej www.namyslow.pl na zakładce „Nieruchomości na sprzedaż”), na okres 21 dni tj. od dnia 10.08.2012 r. do dnia 31.08.2012 r.

Pliki do pobrania:

  1. PDFUCHWAŁA ZP 56-254-2012 z dnia 08 sierpnia 2012 r..pdf (28,63KB)
  2. PDFZałącznik do uchwały ZP 56-254-2012 z dnia 08 sierpnia 2012 r..pdf (32,83KB)