Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości - lokali położonych w Namysłowie przy ul. Mickiewicza 12, ul. Pułaskiego 3, ul. Pułaskiego 10 przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat.

Zarząd Powiatu Namysłowskiego informuje, że w dniu 8 sierpnia 2012 r. podjął uchwałę nr 56/253/2012 w sprawie wykazu nieruchomości – lokali położonych w Namysłowie przy ul. Mickiewicza 12, ul. Pułaskiego 3, ul. Pułaskiego 10  przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat.

Oznaczenie nieruchomości:

1) działka o nr ewid. 851/77, k. m. 4, o pow. 2,0467 ha,  KW OP1U/00016036/6 - Przedmiotem dzierżawy są pomieszczenia hali warsztatowo-garażowej o powierzchni użytkowej 285,00 m² w skład której wchodzi 6 pomieszczeń położonej w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 10 – na zapleczu Zespołu Szkół Mechanicznych.
Lokalizacja: mało atrakcyjna, w sąsiedztwie szkoły i terenów produkcyjno-usługowych – niska intensywność zabudowy, położenie w II linii zabudowy względem ul. Pułaskiego. Uzbrojenie: woda, kanalizacja, energia elektryczna-siła Konstrukcja i elementy wykończenia hali - stanu miernego. Zarządcą nieruchomości jest Zespół Szkół Mechanicznych.

2) działka nr ewid. 844/13, k. m. 4, o pow. 1,3003 ha, KW OP1U/00018662/7 - Przedmiotem dzierżawy jest pomieszczenie handlowe (sklepik szkolny) o powierzchni użytkowej 5,90 m² po uwzględnieniu wysokości kondygnacji poniżej 2,20 m  – położone w Namysłowie przy ul Pułaskiego 3 na parterze budynku Zespołu Szkół Rolniczych.
Lokalizacja: średnio atrakcyjna. Rynek ograniczony do uczniów i pracowników szkoły. Uzbrojenie: woda, kanalizacja, energia elektryczna, c.o. Konstrukcja  stanu dobrego, elementy wykończenia stanu zadawalającego. Zarządcą nieruchomości jest Zespół Szkół Rolniczych.

3) działka nr ewid. 1133/12, k. m. 10, o pow. 2,3995 ha, KW OP1U/00019566/1 - Przedmiotem dzierżawy są pomieszczenia handlowe (sklepik szkolny) o powierzchni użytkowej 30,00 m² ,w skład której wchodzą 2 pomieszczenia: zaplecza i powierzchnia ekspedycji.– położone w Namysłowie przy ul Mickiewicza 12 na parterze budynku szkoły I Liceum Ogólnokształcącego.
Lokalizacja: średnio atrakcyjna. Rynek ograniczony do uczniów i pracowników szkoły. Uzbrojenie: woda, kanalizacja, energia elektryczna, c.o. Konstrukcja stanu dobrego, elementy wykończenia stanu zadawalającego. Zarządcą nieruchomości jest I Liceum Ogólnokształcące.

4) działka nr ewid. 1133/12, k. m. 10, o pow. 2,3995 ha, KW OP1U/00019566/1 - Przedmiotem dzierżawy jest pomieszczenie biurowe i magazynowe o powierzchni użytkowej 31,00 m², w skład której wchodzą 2 pomieszczenia w piwnicy budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie przy ul Mickiewicza 12.
Lokalizacja: średnio atrakcyjna, odrębne wejście z podwórza Uzbrojenie: woda, kanalizacja,  energia elektryczna, c.o. Konstrukcja  stanu dobrego, elementy wykończenia stanu zadawalającego. Zarządcą nieruchomości jest I Liceum Ogólnokształcące.

Wszystkie w/w nieruchomości posiadają urządzone księgi wieczyste bez obciążeń, prowadzone przez Sąd Rejonowy w Kluczborku – Wydział Ksiąg Wieczystych.

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Namysłowie nr XXXIII/321/09  z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów (Dz Urz. Woj. Op. Nr 9 poz. 131 z 1.02.2010 r.), nieruchomości oznaczone są symbolem - odpowiednio: 1) C.9U 2) C.18U 3) B.8U 4) B.8U – z  przeznaczeniem podstawowym ­ teren zabudowy usługowej.

Lokale będą wydzierżawione w drodze przetargu nieograniczonego na okres do 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

Wysokość miesięcznych opłat netto z tytułu dzierżawy dla lokali oznaczonych powyżej odpowiednio: nr 1) 889,00 zł;  nr 2) 67,00 zł; nr 3) 339,00 zł; nr 4) 351,00 zł - wartość miesięcznego czynszu dzierżawnego netto nie uwzględnia podatków i opłat w tym podatku od nieruchomości, które ponosić będą przyszli dzierżawcy we własnym zakresie.

Czynsz dzierżawny płatny z dołu do końca miesiąca. Nie przewiduje się aktualizacji czynszu.

Uchwała w pełnym brzmieniu została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz na stronie internetowej Powiatu Namysłowskiego (adres strony internetowej www.namyslow.pl na zakładce „Nieruchomości na sprzedaż”), na okres 21 dni tj. od dnia 10.08.2012 r. do dnia 31.08.2012 r.

Pliki do pobrania:

  1. PDFUCHWAŁA ZP 56-253-2012 z dnia 08 sierpnia 2012.pdf (27,68KB)
  2. PDFZałącznik do uchwały ZP 56-253-2012 z dnia 08 sierpnia 2012 r..pdf (40,21KB)