Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Jak dokonać zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania ?

Miejsce załatwienia sprawy :
Wydział Architektury i Budownictwa I piętro, pokój nr 108, 109, 110, tel. +48 77/4103 695, wew. 108, 109, 110.

Podstawa prawna :

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010r. nr 243 poz. 1623, z późn. zmian.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 nr 89 poz.1071 z późn. zmian.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. nr 225, poz. 1635).


Rozpoczęcie sprawy :
Osoba zainteresowana powinna złożyć zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania.

Wymagane dokumenty :

Opłaty:
Nie pobiera się (za wyjątkiem ewentualnego pełnomocnictwa - 17 zł oprócz zwolnionych).

Czas załatwienia sprawy:
Do 30 dni

Zakończenie sprawy:
Upływ 30 dni przy braku decyzji o sprzeciwie oznacza zgodę na dokonanie zmiany sposobu użytkowania.

Inne istotne informacje (uwagi):

 1. W trakcie postępowania mogą być wydawane postanowienia.
 2. Przed upływem terminu 30 dni można otrzymać potwierdzenie w formie pisma lub adnotacji na zgłoszeniu, że organ nie wnosi sprzeciwu.
Metryczka
 • wytworzono:
  05-10-2011
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • opublikowano:
  05-10-2011 14:00
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • zmodyfikowano:
  16-01-2012 12:36
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 4465
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl