Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Jak dokonać zgłoszenia rozbiórki ?

Miejsce załatwienia sprawy :
Wydział Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój nr 108, 109, 110, tel. +48 77/4103 695, wew. 108, 109, 110.

Podstawa prawna :

  1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1333).
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020r.  poz. 1546).

Rozpoczęcie sprawy :
Osoba zainteresowana powinna złożyć zgłoszenie rozbiórki.

Wymagane dokumenty :

  • wypełnione zgłoszenie;
  • załączniki (podane na druku zgłoszenia).

Opłaty :
Nie pobiera się (za wyjątkiem ewentualnego pełnomocnictwa - 17 zł oprócz zwolnionych).

Czas załatwienia sprawy :
Do 21 dni

Zakończenie sprawy :
Upływ 21 dni przy braku decyzji o sprzeciwie oznacza zgodę na podjęcie robót rozbiórkowych

Inne istotne informacje (uwagi) :
Przed upływem terminu 21 dni można otrzymać:

- zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu (w terminie 7 dni po złożeniu wniosku o wydanie zaświadczenia);

- kserokopię zgłoszenia z adnotacją, że organ nie wnosi sprzeciwu.