Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości położonej w Namysłowie przy ul. Mickiewicza 12 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego informuje, że w dniu 3 października 2012 r. podjął uchwałę nr 60/281/2012 w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Namysłowie przy ul. Mickiewicza 12 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 
Oznaczenie nieruchomości: 
1) nieruchomość zabudowana budynkami użytkowymi, położona na działce nr 1133/9, km 10, obręb Namysłów, pow. 0,4789 ha, 
2) nieruchomość pod jezdnią i parkingiem, położona na działce nr 1133/11, km 10, obręb Namysłów, pow. 0,0503 ha, 
3) służebności drogi dojazdowej na działkach o nr 1133/6 i 1133/12, k.m. 10, obręb Namysłów.
Powierzchnia nieruchomości: Dz. nr 1133/9 – pow. 0,4789 ha, dz. nr 1133/11- pow. 0,0503; dz. nr 1133/12 – pow. 2,4498 ha; dz. nr 1133/6- pow. 0,0583 ha. Opis nieruchomości: Działka nr 1133/9 
Nieruchomość położona w Namysłowie  przy ul. Mickiewicza 12, w otoczeniu obiektów szkoły publicznej oraz drugoplanowo budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego. Położenie szczegółowe – II linia zabudowy względem ul. Mickiewicza. Stan zagospodarowania: działka zabudowana obiektami użytkowymi w zabudowie zwartej. Nieruchomość położona jest w terenie w pełni uzbrojonym – w e.e. wod.kan.gaz. 
BUDYNKI UŻYTKOWE, w zabudowie zwartej, składając się z kilku części:
CZĘŚĆ (E) – SALA SPORTOWA
Budynek z przed 1939r. jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, bez stropu, murowany z cegły, ścian gr. 85cm, dach konstrukcji drewnianej, kryty papą na deskowaniu. Ściany spękane w narożach, wzmacniane prętami stalowymi. Konstrukcja dachu do wymiany w ok. 30% łącznie z deskowaniem, pokrycie papą nieszczelne – do wymiany w 100%, mury zawilgocone od przyziemia – brak izolacji. Brak instalacji odwodnieniowej. Elementy wykończeniowe budynku (tynki, stolarka okienno-drzwiowa – drewniana – zużyte technicznie) okładzin podłóg brak, instalacji brak
CZĘŚĆ (A) – ZAPLECZE SALI GIMNASTYCZNEJ
Budynek z przed 1939r. jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony ze stropem – sklepienie ceglane i strychem nieużytkowym murowany z cegły, ścian gr. 84cm, dach konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczna. Ściany i strop zawilgocone od przyziemia i od nieszczelności pokrycia dachu, brak izolacji. Konstrukcja dachu do wymiany w ok. 40%, pokrycie papą nieszczelne – do wymiany w 100%, instalacja odwodnieniowa – zużyta technicznie. Elementy wykończeniowe budynku (tynki, stolarka okienno-drzwiowa - drewniana, posadzki – lastriko i pcw – zużyte technicznie), instalacja e.e. wod.kan. – zużyte – do wymiany, ogrzewanie centralne – miejskie niesprawne – do wymiany.
CZĘŚC (A) – ŚWIETLICA
Budynek z przed 1939r. jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony ze stropem – sklepienie ceglane i strychem nieużytkowym, murowany z cegły, ścian gr. 84cm, dach konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczna. Ściany i strop zawilgocone od przyziemia i od nieszczelności pokrycia dachu, brak izolacji. Konstrukcja dachu do wymiany w ok. 40%, pokrycie papą nieszczelne – do wymiany w 100%, instalacja odwodnieniowa – zużyta technicznie. Elementy wykończeniowe budynku podłoga – parkiet do renowacji, tynki cem.wap. zawilgocone od przyziemia, obsypujące się kwalifikują się do wymiany, stolarka okienno-drzwiowa – drewniana, stan mierny – kwalifikuje się do wymiany, instalacja e.e.wod.kan. – zużyte – do wymiany, ogrzewanie centralne – miejskie niesprawne – do wymiany.
CZĘŚĆ (B) – KUCHNIA I ZAPLECZE GOSPODARCZE
Budynek powojenny (dobudówka) jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, stropodach płaski kryty papą, ściany murowane z bloczków gazobetonowych z cegły, ścian gr. 44cm. Ściany zawilgocone od przyziemia, stropodach bez ugięć, pokrycie dachu do wymiany w 100%, instalacja odwodnieniowa  - do wymiany. Elementy wykończeniowe budynku (tynki cem.wap., stolarka okienno drzwiowa  - drewniana, posadzki – lastriko – wszystko stan mierny – kwalifikuje się do wymiany), instalacja e.e. wod.kan. – zużyte – do wymiany, ogrzewanie centralne – miejskie niesprawne – do wymiany.
DANE INWENTARYZACYJNE budynków: (1). komunikacja - 34,71 m2; (2). biuro - 34,05 m2; (3). wentylatornia - 18,59 m2; (4). magazyn - 15,84 m2; (5). magazyn - 12,62 m2; (6). biuro - 17,02 m2; (7). przedsionek wc - 1,40 m2;  (8). pom. gospodarcze - 3,59 m2;  (9). wc - 3,09 m2; (10). zmywalnia - 23,57 m2; (11). biuro - 9,72 m2; (12). biuro - 10,91 m2; (13). magazyn - 3,63 m2; (14). pom. techinczne - 5,27 m2;  (15). kuchnia - 70,46 m2; (16). sala - 253,33 m2; (17). wiatrołąp - 8,10 m2; (18). Komunikacja - 9,09 m2; (19). pokój 1 - 16,13 m2; (20). pokój 2 - 17,59 m2; (21). pokó 3 - 67,51 m2; (22). komunikacja - 86,51 m2; (23). korytarz - 9,97 m2; (24). sala - 69,26 m2; (25). toalety 1 - 30,78 m2; (26). toalety 2 - 30,77 m2; (27). komunikacja - 42,98 m2; (28). zespół szatniowy 1 - 29,68 m2; (29). wc - 3,05 m2; (30). zespół szatniowy 2 - 29,66 m2; (31). wc - 2,93 m2; (32). sala gimnastyczna -  404,94 m2; (33). pomieszczenie 1 - 19,08 m2; (34). pomieszczenie 2 - 13,17 m2. 
RAZEM 1.409,00 m2.
KWALIFIKACJA CECH nieruchomości wycenianej:
Lokalizacja – średnio atrakcyjna, stan techniczny budynku – mierny, standard – mierny, przeznaczenie – usługi.
Działka nr 1133/11
Działka zainwestowana jezdnią drogi dojazdowej i parkingu z krawężnikami, teren w pełni uzbrojony położony w strefie o przeznaczeniu – zabudowy usługowej. Istnieje konieczność przebudowy jezdni drogi i parkingu, połączona z rozbiórka zainwestowania gruntu.
Działka nr 1133/12 
Działka zabudowana obiektami szkoły z budynkiem głównym szkoły. W części skrajnej działki od strony ulicy Mickiewicza wyodrębniona jest droga dojazdowa do parkingu szkolnego i ta część jest obarczona służebnością korzystania przez każdoczesnych właścicieli nieruchomości stanowiącej działek nr 1133/9 i 1133/11, teren w pełni uzbrojony.
Działka nr 1133/6
Działka nie zabudowana stanowi drogę do obiektów zaplecza szkoły i ta część jest obarczona służebnością korzystania przez każdoczesnych właścicieli nieruchomości stanowiącej dz. nr 1133/9 i 1133/11, teren w pełni uzbrojony.
Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) KW nr OP1U/00019566/1 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami ograniczonymi i nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem byłaby ta nieruchomość. Nieruchomość nie jest obarczona żadnymi zobowiązaniami.
Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy  Ireneusza Bratosiewicza
Cena nieruchomości netto: 1 010 574,00 zł - z czego:
- nieruchomość zabudowana dz. Nr 1133/9 - 921.106,00 zł,
- nieruchomość pod jezdnią i parkingiem dz. Nr 1133/11 - 44.269,00 zł,
- służebność gruntowa dz. Nr 1133/6 - 25.699,00 zł (opłata jednorazowa),
- służebność gruntowa dz. Nr 1133/12 - 19.500,00 zł - (opłata jednorazowa).
Do powyższej kwoty zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi przyszły właściciel nieruchomości. Uchwała w pełnym brzmieniu została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz w załączeniu na okres 21 dni tj. od dnia 12.10.2012 r. do dnia 02.11.2012 r.
 
 
Zarząd Powiatu Namysłowskiego
Pliki do pobrania:
 1. PDFUCHWAŁA ZP 60-281-2012.pdf
 2. PDFZałącznik do uchwały ZP 60-281-2012.pdf
Metryczka
 • wytworzono:
  12-10-2012
  przez: Anna Kochmańska-Grzegorczyk
 • opublikowano:
  12-10-2012 10:32
  przez: Anna Kochmańska-Grzegorczyk
 • zmodyfikowano:
  12-10-2012 10:41
  przez: Anna Kochmańska-Grzegorczyk
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 4025
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl