Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Jak uzyskać poświadczenie samodzielności lokalu mieszkalnego lub użytkowego ?

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Architektury i Budownictwa, I piętro, pokój nr 108, 109, 110, tel. +48 77/4103 695, wew. 108, 109, 110.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. – o własności lokali (Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 903 z późn. zmianami).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 nr 89 poz.1071 z późniejszymi zmianami).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. nr 225, poz. 1635).

Rozpoczęcie sprawy:
Złożenie wniosku o poświadczenie samodzielności lokalu mieszkalnego lub użytkowego.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek;
 • uproszczona inwentaryzacja.

Opłaty:
przy złożeniu wniosku: należy dokonać opłaty za decyzję o pozwolenu na  budowę / rozbiórkę  zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej (za wyjątkiem zwolnionych - wg ustawy). Opłaty za pozwolenie budowlane wpłaca sie na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr: 93 8876 0009 0050 7860 2000 0001 w Banku Spółdzielczym w Wołczynie, oddział w Namysłowie.
W przypadku ustanowienie pełnomocnika opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (oprócz  zwolnionych).

Czas załatwienia sprawy:
Do 1 tygodnia.

Zakończenie sprawy:
Zaświadczenie o samodzielności lokalu.

Metryczka
 • wytworzono:
  05-10-2011
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • opublikowano:
  05-10-2011 14:02
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • zmodyfikowano:
  16-01-2012 09:34
  przez: Tomasz Grzegorczyk
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 3872
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl