Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego

UCHWAŁA NR XIV/109/2016

RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO

Z DNIA 17 luty 2016r.

 

w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego” dla powiatu namysłowskiego.

            Na podstawie art. 12 pkt 9b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.1445 z późn. zm. ) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do realizacji „Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2016-2020”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Namysłowskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Powiatu Namysłowskiego

 

Sławomir Gradzik

PDFPROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI NA LATA 2016-2020.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  25-10-2012
  przez: Halina Dzidowska
 • opublikowano:
  25-10-2012 08:49
  przez: Halina Dzidowska
 • zmodyfikowano:
  12-05-2016 08:04
  przez: Bartosz Podgórski
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  odwiedzin: 13256
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl