Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego

Uchwała XXVI/195/2021

Rady Powiatu Namysłowskiego

z dnia 7 kwietnia 2021 roku

 

w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego

 

Na podstawie art. 12 pkt 9b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920),  Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji „Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2021-2026”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Namysłowskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                                      Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego
                                                                                                                                                                     Andrzej Michta

 

PDFUCHWAŁA wraz z uzasadnieniem.pdf (262,52KB)