Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
Biuro Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Plac Wolności 12 A
46-100 Namysłów
tel. +48 77/4103 695
 fax. +48 77/4103 922

 

Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Anna Wołoszczuk
tel. +48 77/4103 695, wew. 116
pokój nr 117, I piętro
e-mail:

 

Pełnomocnik przyjmuje we wtorki i czwartki od godz. 730 do godz.1530.

 

Pełnomocnik odpowiedzialny jest za współpracę z organizacjami pozarządowymi, a w szczególności za:

 1. Opracowanie projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Udzielanie informacji na temat pozabudżetowych możliwości pozyskania funduszy na statutową działalność stowarzyszeń.
 3. Zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w ustawie realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie.
 4. Wzajemne informowanie się o planowych kierunkach działania.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  25-10-2012
  przez: Katarzyna Paradowska
 • opublikowano:
  25-10-2012 09:37
  przez: Przemysław Radzioch
 • zmodyfikowano:
  07-08-2019 09:41
  przez: Robert Kupniewski
 • podmiot udostępniający:
  Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  odwiedzin: 12296
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Plac Wolności 12a
NIP: 7521299471 REGON: 531421963

Dane kontaktowe:

tel.: 77/4103 695
fax: 77/4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl