Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
Biuro Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Plac Wolności 12 A
46-100 Namysłów
tel. +48 77/4103 695
 fax. +48 77/4103 922

 

Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Anna Wołoszczuk
tel. +48 77/4103 695, wew. 116
pokój nr 117, I piętro
e-mail:

 

Pełnomocnik przyjmuje we wtorki i czwartki od godz. 730 do godz.1530.

 

Pełnomocnik odpowiedzialny jest za współpracę z organizacjami pozarządowymi, a w szczególności za:

  1. Opracowanie projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. Udzielanie informacji na temat pozabudżetowych możliwości pozyskania funduszy na statutową działalność stowarzyszeń.
  3. Zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w ustawie realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie.
  4. Wzajemne informowanie się o planowych kierunkach działania.